• Imprimeix

Enquesta de sales d'incubació

L'Enquesta mensual a les sales d'incubació és una estadística oficial que demana per la Unió Europea i inclosa dins del conveni d'estadístiques agroalimentàries amb el Ministeri d'Agricultura. Concretament, la seva obligació queda estipulada en el Reglament (CE) 617/2008 de la Comissió pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament 1234/2007 del Consell en el que respecta a les normes de comercialització del ous per a incubar i els pollets d'aus de corral.

L'enquesta mensual a les sales d'incubació es realitza a totes les sales d'incubació que estan actives. El seu objectiu és quantificar mensualment, desagregat per espècie i tipologia, el nombre d'ous que s'han entrat a incubar i el nombre de pollets que han nascut i que seran realment utilitzats.

A la web del Departament d'Agricultura es publica l'evolució mensual dels ous i pollets destinats a ser futurs pollastres d'engreix.

Informació relacionada

Data d'actualització:  26.10.2018