• Imprimeix

Boví de llet i de carn

Imatge_ObLlet
Nombre d'efectius de boví

Censos de bestiar

Produccions de llet

 Estadístiques ramaderes

Tots els informes

Informes ordenats per anys

Informes anys anteriors

Sèrie històrica

Data d'actualització:  09.01.2019