• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny,

  per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal.(DOGC núm. 7393, de 19.6.2017). (DOGC núm. 7539 - 19/01/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/3026/2017, de 8 de gener,

  per la qual es modifica la distribució pressupostària entre les línies dels ajuts associats al contracte global d'explotació de la convocatòria 2016 efectuada mitjançant l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril (ref. BDNS 317814). (DOGC núm. 7535 – 15/01/2018)

 • RESOLUCIÓ GAH/2952/2017, de 20 de desembre,

  de concessió definitiva de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 (Ordre GAH/1342/2017, de 7 de juny). (DOGC núm. 7523 – 27/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2998/2017, de 13 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de les modalitats d'arrossegament i encerclament de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2016 i 2017 i els ajuts per als pescadors dels vaixells afectats per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució de 13 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 320, de 3 de gener) (ref. BDNS 376124). (DOGC núm. 7527 - 03/01/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2907/2017, d'11 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375521). (DOGC núm. 7521 - 21/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2906/2017, d'11 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts per compensar les pèrdues d'ingressos derivades de l'aplicació obligatòria de la mesura de lluita contra el cargol poma consistent a no conrear els camps d'arròs infestats amb cargol poma corresponents a 2017 (Resolució d'11 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 309, de 21 de desembre) (ref. BDNS 375518). (DOGC núm. 7521 - 21/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2892/2017, de 14 de desembre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts per a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) en finques de titularitat privada per a l'any 2017, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/722/2017, corresponent a la revisió i redacció dels IOF (operació de PDR 08.05.02) (DOGC núm. 7345, de 6.4.2017) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7520 - 20/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2860/2017, de 5 de desembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2017, convocats mitjançant la Resolució ARP/1489/2017, de 20 de juny (Resolució de 5 de desembre de 2017, publicada en el BOE núm. 304, de 15 de desembre) (ref. BDNS 352865).  (DOGC núm. 7517 - 15/12/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2837/2017, de 9 de novembre,

  de convocatòria ordinària d'exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nauticoesportius per a l'any 2018. (DOGC núm. 7514 - 12/12/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES de la Resolució ARP/2710/2017, de 21 de novembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat del sonso (Gymnammodytes cicerelus) de la flota amb port base a Catalunya realitzades durant els anys 2015 i 2016 i els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (DOGC núm. 7501, de 22.11.2017) (Correcció d'errades publicada en el BOE núm. 297, de 7 de desembre). (DOGC núm. 7512 - 07/12/2017)