• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • DECRET 14/2017, de 14 de febrer,

  pel qual es nomena el senyor Carmel Mòdol i Bresolí director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7310 - 16/02/2017)

 • DECRET 13/2017, de 14 de febrer,

  de cessament del senyor Antoni Díaz i Vendrell com a director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7310 - 16/02/2017)

 • ORDRE ARP/20/2017, de 6 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • ORDRE ARP/19/2017, de 8 de febrer,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2017. (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/212/2017, de 9 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2017-2018. (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/187/2017, de 3 de febrer,

  per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 18 de gener de 2017, per la qual s'aprova el Pla anual de transferència tecnològica (PATT) del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2017. (DOGC núm. 7307 - 13/02/2017)

 • ORDRE ARP/17/2017, de 3 de febrer,

  per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2017-2018. (DOGC núm. 7305 - 09/02/2017)

 • ACORD GOV/12/2017, de 7 de febrer,

  pel qual es declara l'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'expropiació del Projecte G7/8/9/10/11/14/15-LE 02-15 del sistema Segarra-Garrigues i s'atribueix a l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), la condició de beneficiària de les expropiacions derivades de l'execució d'aquestes obres. (DOGC núm. 7305 - 09/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/158/2017, de 2 de febrer,

  per la qual es declara d'utilitat pública la forest anomenada Comuns de Sales de Llierca, al terme municipal de Sales de Llierca. (DOGC núm. 7305 - 09/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/157/2017, de 19 de gener,

  d'autorització del projecte per convertir una activitat piscícola intensiva de truites en un espai de producció sostenible de truites, educació ambiental i recerca, que promou l'empresa Aiguanatura dels Ports, SL, situada a la partida Ullal, paratge Barranc de la Conca, parcel·les núm. 3 i 4, polígon núm. 10 del cadastre de rústica, terme municipal d'Alfara de Carles. (DOGC núm. 7305 - 09/02/2017)