• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • RESOLUCIÓ ARP/2936/2018, de 12 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l'adquisició d'equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí corresponents a 2019 (ref. BDNS 427900). (DOGC núm. 7769 - 17/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2896/2018, de 30 de novembre,

  per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/003/18). (DOGC núm. 7766 - 12/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2895/2018, de 30 de novembre,

  per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/005/18). (DOGC núm. 7766 - 12/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2773/2018, de 26 de novembre,

  per la qual es fa pública la concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, en la seva convocatòria de l'any 2018 al senyor Maurici Cot Borràs, pastisser. (DOGC núm. 7757 - 28/11/2018)

 • EDICTE de 23 de novembre de 2018,

  pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal. (DOGC núm. 7757 - 28/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2768/2018, de 16 de novembre,

  per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de comandament dels Serveis Territorials de Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/006/18). (DOGC núm. 7757 - 28/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2767/2018, de 16 de novembre,

  per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de comandament dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/008/18). (DOGC núm. 7757 - 28/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2723/2018, de 9 de novembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2018, convocats mitjançant la Resolució ARP/995/2018, de 14 de maig (ref. BDNS 400015) (Resolució de 14 de maig, publicada al BOE núm. 130, de 29 de maig). (DOGC núm. 7752 - 21/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2693/2018, de 5 de novembre,

  per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular a la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/019/17). (DOGC núm. 7750 - 19/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2692/2018, de 5 de novembre,

  per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/004/18). (DOGC núm. 7750 - 19/11/2018)

Data d'actualització: 17.12.2018