• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • ORDRE ARP/40/2017, de 16 de març,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2016. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/583/2017, de 13 de març,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2017-2018 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/582/2017, de 15 de març,

  per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud de modificació de la Denominació d'Origen Protegida Oli de l'Empordà/Aceite de l'Empordà. (DOGC núm. 7335 - 23/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/560/2017, de 14 de març,

  de delegació de competències de la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a favor de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries en matèria d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 7334 - 22/03/2017)

 • RESOLUCIÓ de 8 de març de 2017,

  de la Secretaria General de Pesca, per la qual es publica el llistat de denominacions comercials d’espècies pesqueres i d’aqüicultura admeses a Espanya. (BOE núm. 64 - 16.03.2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/476/2017, de 6 de març,

  sobre modificació dels límits de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort. (DOGC núm. 7329 - 15/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/416/2017, de 20 de febrer,

  per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada part dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú dels termes municipals del Pont de Suert i Tremp. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/415/2017, d'1 de març,

  de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en diversos òrgans del Departament, en matèria d'accés a la informació pública. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/414/2017, de 3 de març,

  per la qual es declara oficialment la influença aviària a Catalunya. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/399/2017, de 14 de febrer,

  per la qual s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2017. (DOGC núm. 7324 - 08/03/2017)