• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • ORDRE ARP/45/2018, de 17 d'abril,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, aprovades per l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny (Ordre de 17 d'abril, publicada al BOE núm. 100, de 25 d'abril). (DOGC núm. 7606 - 25/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/817/2018, de 17 d'abril,

  per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament dels Serveis Territorials de Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/014/17) (Resolució de 17 d'abril, publicada al BOE núm. 100, de 25 d'abril). (DOGC núm. 7606 - 25/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/741/2018, de 4 d'abril,

  per la qual s'obre el procediment de selecció d'entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, i es convoquen els ajuts corresponents al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 393693) (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • RESOLUCIÓ TES/706/2018, de 9 d'abril,

  per la qual es modifica la Resolució TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116), i es fa públic el crèdit efectivament disponible en aquesta convocatòria (Resolució de 9 d'abril, publicada al BOE núm. 92, de 16 d'abril). (DOGC núm. 7599 - 16/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/701/2018, de 14 de març,

  per la qual s'adapten diversos nomenaments a la nova estructura del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Resolució de 14 de març, publicada al BOE núm. 92, de 16 d'abril). (DOGC núm. 7599 - 16/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/669/2018, de 4 d'abril,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2017. (DOGC núm. 7596 - 11/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/663/2018, de 4 d'abril,

  per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 85, de 7 d'abril). (DOGC núm. 7594 - 09/04/2018)

 • ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • ORDRE ARP/34/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

Data d'actualització: 25.04.2018