• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • RESOLUCIÓ ARP/1469/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 352638). (DOGC núm. 7400 - 28/06/2017)

 • ORDRE ARP/133/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • ORDRE ARP/132/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el caragol poma en el delta de l'Ebre. (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1429/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 (ref. BDNS 351755). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1426/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoca la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 351740). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1422/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1421/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2017-2018 (ref. BDNS 351832). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • DECRET 72/2017, de 19 de juny,

  d'encàrrec del despatx de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller d'Economia i Hisenda del 21 al 25 de juny de 2017. (DOGC núm. 7395 - 21/06/2017)

 • ORDRE ARP/126/2017, de 15 de juny,

  per la qual s'aprova amb caràcter definitiu el reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus Catalans/Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedell des Pyrénées Catalanes i el seu Consell Regulador. (DOGC núm. 7394 - 20/06/2017)

 • ORDRE ARP/125/2017, de 15 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura. (DOGC núm. 7394 - 20/06/2017)