• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. (DOGC núm. 7375 - 23/05/2017)

 • ANUNCI

  de procediment de licitació d'aprofitaments de fustes de les forests gestionades per la Generalitat de Catalunya localitzades a les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Bages, el Baix Empordà, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, la Noguera, l'Osona, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany, el Ripollès, el Segrià i el Solsonès. (DOGC núm. 7373 - 19/05/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/45/2017, de 24 de març,

  per la qual s'aproven els preus públics de les escoles agràries (DOGC núm. 7341, de 31.3.2017). (DOGC núm. 7373 - 19/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1037/2017, de 8 de maig,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2017 (ref. BDNS 345927). (DOGC núm. 7371 - 17/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1017/2017, de 4 de maig,

  per la qual es convoca la quarta edició del Premi Ruralapps, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 346069). (DOGC núm. 7370 - 16/05/2017)

 • ORDRE ARP/1008/2017, de 9 de maig,

  per la qual es regula la comunicació prèvia a l'inici de determinades actuacions subjectes al règim dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a la convocatòria 2017. (DOGC núm. 7369 - 15/05/2017)

 • ORDRE ARP/82/2017, de 4 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a. (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/999/2017, de 28 d'abril,

  de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular de la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/007/17). (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/996/2017, de 5 de maig,

  per la qual es fixen mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)

 • EDICTE de 3 de maig de 2017,

  pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final. (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)