• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • RESOLUCIÓ ARP/2399/2018, de 16 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) (operació 08.05.02 del PDR), modificada per la Resolució ARP/961/2018, de 14 de maig (ref. BDNS 397370). (DOGC núm. 7730 - 19/10/2018)

 • ACORD GOV/110/2018, de 16 d'octubre,

  pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la prevenció i lluita contra la malaltia de la pesta porcina africana. (DOGC núm. 7729 - 18/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2385/2018, de 15 d'octubre,

  per la qual s'extingeix una concessió de cultius marins atorgada a la societat Aqüipeix Roses, SL, per a un projecte de granja marina per al cultiu d'orada i llobarro en les aigües del terme municipal de Roses. (DOGC núm. 7729 - 18/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2383/2018, de 15 d'octubre,

  per la qual s'atorga una pròrroga de cinc anys a una concessió administrativa de cultius marins a la societat Balfegó Tuna, SL. (DOGC núm. 7729 - 18/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2343/2018, de 8 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR), que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/557/2018, de 20 de març (ref. BDNS 391063) (DOGC núm. 7587, de 27.3.2018). (DOGC núm. 7727 - 16/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2342/2018, de 8 d'octubre,

  per la qual s'aprova el Pla d'aplicació aèria per al control de la processionària del pi per a la campanya 2018. (DOGC núm. 7727 - 16/10/2018)

 • DECRET 220/2018, de 9 d'octubre,

  de concessió de guardons per al reconeixement d'actuacions a favor del sector pesquer català per a l'any 2018. (DOGC núm. 7724 - 11/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2311/2018, de 5 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts de minimis per a les reforestacions i producció de tòfona en finques de titularitat privada per a l'any 2018, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/438/2018, de 6 de març, corresponent a les reforestacions i producció de tòfona (DOGC núm. 7579, de 15.3.2018) (ref. BDNS 388710). (DOGC núm. 7724 - 11/10/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2097/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601) (DOGC núm. 7708, de 18.9.2018). (DOGC núm. 7723 - 10/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2269/2018, d'1 d'octubre,

  per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació en el procediment de selecció dels proveïdors de fruites i hortalisses i de llet als centres educatius adherits als programes escolars en el curs 2018-2019 i es convoquen els ajuts corresponents per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament i distribució de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 417812). (DOGC núm. 7721 - 08/10/2018)

Data d'actualització: 19.10.2018