• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • RESOLUCIÓ ARP/1347/2018, de 12 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7648 - 22/06/2018)

 • DECRET 118/2018, de 19 de juny,

  sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya. (DOGC núm. 7647 - 21/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1328/2018, de 18 de juny,

  per la qual es dona publicitat a les subvencions i els ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant l'any 2017. (DOGC núm. 7647 - 21/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1325/2018, de 13 de juny,

  de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular als Serveis Territorials de Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/020/17). (DOGC núm. 7647 - 21/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1324/2018, de 13 de juny,

  de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular a la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (convocatòria de provisió núm. ARP/019/17). (DOGC núm. 7647 - 21/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1285/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 403747). (DOGC núm. 7646 - 20/06/2018)

 • ORDRE ARP/73/2018, d'11 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1282/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751). (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1281/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018 (ref. BDNS 403815). (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1273/2018, de 4 de juny,

  per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 403675). (DOGC núm. 7644 - 18/06/2018)

Data d'actualització: 22.06.2018