• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • ORDRE ARP/145/2018, de 8 d'agost,

  per la qual es deroga l'Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la lluita contra aquesta plaga. (DOGC núm. 7684 - 13/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost,

  per la qual es convoquen per a l'any 2018 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02) (ref. BDNS 411720). (DOGC núm. 7684 - 13/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1938/2018, de 30 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 411531). (DOGC núm. 7683 - 10/08/2018)

 • ORDRE ARP/144/2018, de 3 d'agost,

  de modificació de l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els programes esmentats i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017). (DOGC núm. 7682 - 09/08/2018)

 • ORDRE ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7681 - 08/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1884/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2018 (ref. BDNS 410177). (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1882/2018, de 24 de juliol,

  per la qual s'obre una segona convocatòria dels ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter, corresponents a 2018 (ref. BDNS 410544). (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1881/2018, de 24 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge, corresponents a l'any 2018 (operació del PDR 08.03.01) (ref. BDNS 410511).  (DOGC núm. 7679 - 06/08/2018)

 • ORDRE ARP/135/2018, de 27 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuts, així com sobre la gestió i controls d'aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015. (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018)

 • EDICTE de 26 de juliol de 2018,

  pel qual se sotmet a informació pública el Projecte constructiu d'injeccions i millora de la xarxa de drenatge de la presa de Margalef (exp. AG 2017 442). (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018)

Data d'actualització: 13.08.2018