• Imprimeix

Normativa

Darreres disposicions

 • ORDRE ARP/240/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny. (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • ORDRE ARP/239/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01). (DOGC núm. 7480 - 24/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2429/2017, de 18 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 no coberts per la Resolució ARP/1429/2017, de 13 de juny, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2017-2018 (ref. BDNS 367001). (DOGC núm. 7479 - 23/10/2017)

 • ORDRE ARP/236/2017, de 17 d'octubre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). (DOGC núm. 7478 - 20/10/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/2380/2017, de 10 d'octubre,

  per la qual s'amplia el termini per executar i justificar les actuacions subvencionables de la Resolució ARP/1422/2017, de 13 de juny, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7475 - 17/10/2017)

 • ORDRE ARP/229/2017, de 9 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els esmentats programes i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa. (DOGC núm. 7473 - 13/10/2017)

 • ORDRE ENS/228/2017, de 4 d'octubre,

  per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'Aqüicultura. (DOGC núm. 7472 - 11/10/2017)

 • RESOLUCIÓ TES/2330/2017, de 4 d'octubre,

  de convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116).(DOGC núm. 7471 - 10/10/2017)

 • EDICTE de 2 d'octubre de 2017,

  pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 433/2009. (DOGC núm. 7469 - 06/10/2017)

 • EDICTE de 2 d'octubre de 2017,

  pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 431/2009. (DOGC núm. 7469 - 06/10/2017)