• Imprimeix

Ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/1868/2017, de 20 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 357671). (DOGC núm. 7426 - 03/08/2017)

 • ORDRE ARP/180/2017, de 27 de juliol,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/255/2016, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola i de cabrum de llet. (DOGC núm. 7424 - 01/08/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1869/2017, de 25 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 357665). (DOGC núm. 7424 - 01/08/2017)

 • ORDRE TES/171/2017, de 26 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01). (DOGC núm. 7423 - 31/07/2017)

 • ORDRE ARP/167/2017, de 21 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per pol·linització. (DOGC núm. 7422 - 28/07/2017)

 • ORDRE ARP/161/2017, de 20 de juliol,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina. (DOGC núm. 7419 - 25/07/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/1163/2017, de 23 de maig,

  per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de la Resolució ARP/7/2017, de 9 de gener, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017 (DOGC núm. 7379, de 29.5.2017). (DOGC núm. 7413 - 17/07/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1536/2017, de 27 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre (ref. BDNS 353403). (DOGC núm. 7404 - 04/07/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (DOGC núm. 7394, de 20.6.2017). (DOGC núm. 7403 - 03/07/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1490/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura (ref. BDNS 352862). (DOGC núm. 7401 - 29/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1489/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2017 (ref. BDNS 352865). (DOGC núm. 7401 - 29/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1469/2017, de 20 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 352638). (DOGC núm. 7400 - 28/06/2017)

 • ORDRE ARP/133/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • ORDRE ARP/132/2017, de 21 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el caragol poma en el delta de l'Ebre. (DOGC núm. 7399 - 27/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1429/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 (ref. BDNS 351755). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1426/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoca la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 351740). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1422/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1421/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2017-2018 (ref. BDNS 351832). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • ORDRE ARP/125/2017, de 15 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura. (DOGC núm. 7394 - 20/06/2017)

 • ORDRE ARP/123/2017, de 13 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. (DOGC núm. 7393 - 19/06/2017)

 • ORDRE ARP/121/2017, de 13 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. (DOGC núm. 7393 - 19/06/2017)

 • ORDRE ARP/120/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2017. (DOGC núm. 7393 - 19/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1369/2017, de 6 de juny,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2017, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 350507). (DOGC núm. 7391 - 15/06/2017)

 • ORDRE ARP/112/2017, de 7 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les races autòctones. (DOGC núm. 7388 - 12/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1220/2017, de 18 de maig,

  de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 348653). (DOGC núm. 7382 - 01/06/2017)

 • ORDRE ARP/96/2017, de 24 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). (DOGC núm. 7379 - 29/05/2017)

 • ORDRE ARP/97/2017, de 24 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2017. (DOGC núm. 7379 - 29/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1163/2017, de 23 de maig,

  per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de la Resolució ARP/7/2017, de 9 de gener, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017. (DOGC núm. 7379 - 29/05/2017)

 • ORDRE ARP/95/2017, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 7378 - 26/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1123/2017, de 18 de maig,

  per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 347613). (DOGC núm. 7377 - 25/05/2017)