• Imprimeix

Normativa d'ajuts

 • ORDRE ARP/45/2018, de 17 d'abril,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, aprovades per l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny (Ordre de 17 d'abril, publicada al BOE núm. 100, de 25 d'abril). (DOGC núm. 7606 - 25/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/741/2018, de 4 d'abril,

  per la qual s'obre el procediment de selecció d'entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, i es convoquen els ajuts corresponents al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 393693) (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • RESOLUCIÓ TES/706/2018, de 9 d'abril,

  per la qual es modifica la Resolució TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116), i es fa públic el crèdit efectivament disponible en aquesta convocatòria (Resolució de 9 d'abril, publicada al BOE núm. 92, de 16 d'abril). (DOGC núm. 7599 - 16/04/2018)

 • ORDRE ARP/35/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • ORDRE ARP/34/2018, de 23 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/619/2018, de 23 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 391834) (Resolució de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d'abril). (DOGC núm. 7592 - 05/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/560/2018, de 20 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2018-2019 (ref. BDNS 390976) (Resolució de 20 de març, publicada al BOE núm. 75, de 27 de març). (DOGC núm. 7587 - 27/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/557/2018, de 20 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 391063). (DOGC núm. 7587 - 27/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/533/2018, d'1 de març,

  per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2017 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 72, de 23 de març). (DOGC núm. 7585 - 23/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/514/2018, de 14 de març,

  per la qual es fa pública la concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, en la seva convocatòria de l'any 2017, al senyor Jaume Viñallonga Carrera, pastisser (Resolució de 14 de març, publicada al BOE núm. 72, de 23 de març). (DOGC núm. 7585 - 23/03/2018)

 • ORDRE ARP/30/2018, de 16 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per al desenvolupament de mesures d'acompanyament dels programes de fruites i hortalisses i de llet dins el marc dels Programes Escolars, i es regula el procediment de selecció de les entitats que duran a terme aquestes actuacions (Ordre de 16 de març, publicada al BOE núm. 70, de 21 de març). (DOGC núm. 7583 - 21/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/479/2018, de 15 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR) (ref. BDNS 389921). (DOGC núm. 7582 - 20/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/439/2018, de 5 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2018 (ref. BDNS 388709). (DOGC núm. 7579 - 15/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/438/2018, de 6 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 388710). (DOGC núm. 7579 - 15/03/2018)

 • ORDRE ARP/27/2018, de 7 de març,

  per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023 (Ordre de 7 de març, publicada al BOE núm. 64, de 14 de març). (DOGC núm. 7578 - 14/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/386/2018, d'1 de març,

  per la qual es fa pública la concessió del Premi Ruralapps en la seva convocatòria de l'any 2017 (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 59, de 8 de març). (DOGC núm. 7574 - 08/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/385/2018, d'1 de març,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura convocats mitjançant la Resolució ARP/1490/2017, de 20 de juny (ref. BDNS 352862) (Resolució d'1 de març, publicada al BOE núm. 59, de 8 de març). (DOGC núm. 7574 - 08/03/2018)

 • ORDRE ARP/21/2018, de 27 de febrer,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/353/2016, de 23 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (Ordre de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març). (DOGC núm. 7572 - 06/03/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/125/2018, de 29 de gener,

  per la qual es modifiquen les resolucions de convocatòria de diversos premis corresponents a l'any 2017 que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DOGC núm. 7550, de 2.2.2018) (Correcció d'errades publicada al BOE núm. 57, de 6 de març). (DOGC núm. 7572 - 06/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/315/2018, de 22 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2018 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 387473). (DOGC núm. 7569 - 01/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/311/2018, de 27 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2017-2018 (ref. BDNS 387089) (Resolució de 27 de febrer, publicada al BOE núm. 53, d'1 de març). (DOGC núm. 7569 - 01/03/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/300/2018, de 8 de febrer,

  per la qual es convoquen per a l'any 2018 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril (ref. BDNS 385920) (Resolució de 8 de febrer, publicada al BOE núm. 52, de 28 de febrer). (DOGC núm. 7568 - 28/02/2018)

 • ORDRE ARP/15/2018, de 16 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter (Ordre de 16 de febrer, publicada al BOE núm. 50, de 26 de febrer). (DOGC núm. 7566 - 26/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/274/2018, de 13 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2018 (ref. BDNS 386570) (Resolució de 13 de febrer, publicada al BOE núm. 50, de 26 de febrer). (DOGC núm. 7566 - 26/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/273/2018, de 13 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a les inversions per a la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles per als anys 2019 a 2023 (ref. BDNS 386571) (Resolució de 13 de febrer, publicada al BOE núm. 50, de 26 de febrer). (DOGC núm. 7566 - 26/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/280/2018, de 16 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per a 2018 (ref. BDNS 386899) (Resolució de 16 de febrer, publicada al BOE núm. 48, de 23 de febrer). (DOGC núm. 7565 - 23/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/183/2018, de 6 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2018 (ref. BDNS 385731) (Resolució de 6 de febrer, publicada al BOE núm. 40, de 14 de febrer). (DOGC núm. 7558 - 14/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/184/2018, de 8 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponent a la campanya 2018-2019 (ref. BDNS 385728) (Resolució de 8 de febrer, publicada al BOE núm. 39, de 13 de febrer). (DOGC núm. 7557 - 13/02/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/156/2018, de 2 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a les subvencions concedides pel Centre de la Propietat Forestal durant els exercicis 2016 i 2017. (DOGC núm. 7554 - 08/02/2018)