• Imprimeix

Normativa d'ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/1347/2018, de 12 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7648 - 22/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1328/2018, de 18 de juny,

  per la qual es dona publicitat a les subvencions i els ajuts concedits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació durant l'any 2017. (DOGC núm. 7647 - 21/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1285/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2019, 2020 i 2021 destinats a les comunitats de regants per a la millora i la modernització de les xarxes de regadius en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020 (operació 04.03.02) (ref. BDNS 403747). (DOGC núm. 7646 - 20/06/2018)

 • ORDRE ARP/73/2018, d'11 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca a Catalunya 2014-2020. (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1282/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 403751). (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1281/2018, de 8 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) corresponents a 2018 (ref. BDNS 403815). (DOGC núm. 7645 - 19/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1273/2018, de 4 de juny,

  per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 403675). (DOGC núm. 7644 - 18/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1256/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors (ref. BDNS 403404). (DOGC núm. 7643 - 15/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1248/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 403321). (DOGC núm. 7643 - 15/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1218/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2018 (ref. BDNS 402949). (DOGC núm. 7642 - 14/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1217/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoca la XVII edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 402936). (DOGC núm. 7642 - 14/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1207/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2018 (ref. BDNS 402938). (DOGC núm. 7641 - 13/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1202/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2018 (ref. BDNS 402882). (DOGC núm. 7641 - 13/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1203/2018, de 4 de juny,

  per la qual es convoca la V edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2018 (ref. BDNS 402920). (DOGC núm. 7641 - 13/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1201/2018, de 6 de juny,

  de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 402954). (DOGC núm. 7641 - 13/06/2018)

 • ORDRE ARP/59/2018, de 6 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 7639 - 11/06/2018)

 • ORDRE ARP/58/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020), aprovades mitjançant l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer. (DOGC núm. 7638 - 08/06/2018)

 • ORDRE ARP/57/2018, de 4 de juny,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny. (DOGC núm. 7638 - 08/06/2018)

 • ORDRE ARP/56/2018, de 4 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (operació 04.03.02). (DOGC núm. 7638 - 08/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/995/2018, de 14 de maig,

  per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2018 (ref. BDNS 400015) (Resolució de 14 de maig, publicada al BOE núm. 130, de 29 de maig). (DOGC núm. 7629 - 29/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/994/2018, de 14 de maig,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter, corresponents a 2018 (ref. BDNS 400104) (Resolució de 14 maig, publicada al BOE núm. 130, de 29 de maig). (DOGC núm. 7629 - 29/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/961/2018, de 14 de maig,

  per la qual es modifica la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació 08.05.02 del PDR), efectuada mitjançant la Resolució ARP/906/2018, de 4 de maig (ref. BDNS 389921). (DOGC núm. 7621 - 17/05/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (DOGC núm. 7601, de 18.4.2018) (Correcció d'errades publicada al BOE núm. 119, de 16 de maig). (DOGC núm. 7620 - 16/05/2018)

 • ORDRE ARP/53/2018, de 9 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 118, de 15 de maig). (DOGC núm. 7619 - 15/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/906/2018, de 4 de maig,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 397370). (DOGC núm. 7616 - 10/05/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/886/2018, de 25 d'abril,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de modificació de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR), efectuada mitjançant la Resolució ARP/479/2018, de 15 de març (ref. BDNS 389921). (DOGC núm. 7614 - 08/05/2018)

 • ORDRE ARP/45/2018, de 17 d'abril,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, aprovades per l'Ordre ARP/125/2017, de 15 de juny (Ordre de 17 d'abril, publicada al BOE núm. 100, de 25 d'abril). (DOGC núm. 7606 - 25/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/742/2018, d'11 d'abril,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2018 (ref. BDNS 394000) (Resolució d'11 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/741/2018, de 4 d'abril,

  per la qual s'obre el procediment de selecció d'entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, i es convoquen els ajuts corresponents al curs escolar 2017-2018 (ref. BDNS 393693) (Resolució de 4 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril). (DOGC núm. 7601 - 18/04/2018)

 • RESOLUCIÓ TES/706/2018, de 9 d'abril,

  per la qual es modifica la Resolució TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01), per a l'any 2018 (ref. BDNS 365116), i es fa públic el crèdit efectivament disponible en aquesta convocatòria (Resolució de 9 d'abril, publicada al BOE núm. 92, de 16 d'abril). (DOGC núm. 7599 - 16/04/2018)