• Imprimeix

Ajuts

 • RESOLUCIÓ ARP/1429/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2017 (ref. BDNS 351755). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1426/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoca la XVI edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 351740). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1422/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) (ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1421/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2017-2018 (ref. BDNS 351832). (DOGC núm. 7396 - 22/06/2017)

 • ORDRE ARP/125/2017, de 15 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura. (DOGC núm. 7394 - 20/06/2017)

 • ORDRE ARP/123/2017, de 13 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. (DOGC núm. 7393 - 19/06/2017)

 • ORDRE ARP/121/2017, de 13 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. (DOGC núm. 7393 - 19/06/2017)

 • ORDRE ARP/120/2017, de 13 de juny,

  per la qual es convoca el procés d'atorgament dels guardons per al reconeixement d'actuacions en favor del sector pesquer català per a l'any 2017. (DOGC núm. 7393 - 19/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1369/2017, de 6 de juny,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2017, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 350507). (DOGC núm. 7391 - 15/06/2017)

 • ORDRE ARP/112/2017, de 7 de juny,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les races autòctones. (DOGC núm. 7388 - 12/06/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1220/2017, de 18 de maig,

  de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 348653). (DOGC núm. 7382 - 01/06/2017)

 • ORDRE ARP/96/2017, de 24 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). (DOGC núm. 7379 - 29/05/2017)

 • ORDRE ARP/97/2017, de 24 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2017. (DOGC núm. 7379 - 29/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1163/2017, de 23 de maig,

  per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de la Resolució ARP/7/2017, de 9 de gener, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017. (DOGC núm. 7379 - 29/05/2017)

 • ORDRE ARP/95/2017, de 23 de maig,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01). (DOGC núm. 7378 - 26/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1123/2017, de 18 de maig,

  per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 347613). (DOGC núm. 7377 - 25/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1119/2017, de 18 de maig,

  per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) corresponents a l'exercici 2017-2018 (ref. BDNS 347583). (DOGC núm. 7377 - 25/05/2017)

 • ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. (DOGC núm. 7375 - 23/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1037/2017, de 8 de maig,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2017 (ref. BDNS 345927). (DOGC núm. 7371 - 17/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1017/2017, de 4 de maig,

  per la qual es convoca la quarta edició del Premi Ruralapps, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 346069). (DOGC núm. 7370 - 16/05/2017)

 • ORDRE ARP/1008/2017, de 9 de maig,

  per la qual es regula la comunicació prèvia a l'inici de determinades actuacions subjectes al règim dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a la convocatòria 2017. (DOGC núm. 7369 - 15/05/2017)

 • ORDRE ARP/82/2017, de 4 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a. (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)

 • ORDRE ARP/71/2017, de 2 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). (DOGC núm. 7363 - 05/05/2017)

 • ORDRE ARP/70/2017, de 27 d'abril,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores del premi Ruralapps aprovades mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)

 • ORDRE ARP/68/2017, de 25 d'abril,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/905/2017, de 26 d'abril,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/722/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7345 - 06/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/700/2017, de 29 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)

 • ORDRE ARP/42/2017, de 22 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. (DOGC núm. 7339 - 29/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR). (DOGC núm. 7338 - 28/03/2017)