• Imprimeix

Normativa d'ajuts

 • ORDRE ARP/7/2019, de 15 de gener,

  per la qual s'estableix i es regula la DUN 2019. (DOGC núm. 7791 - 18/01/2019)

 • ORDRE ARP/1/2019, de 9 de gener,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal. (DOGC núm. 7787 - 14/01/2019)

 • RESOLUCIÓ ARP/3114/2018, de 17 de desembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2018, i es modifica la seva distribució, convocats mitjançant la Resolució ARP/742/2018, d'11 d'abril, publicada al DOGC núm. 7601, de 18.4.2018, i al BOE núm. 94, de 18.4.2018, com a Resolució d'11 d'abril de 2018 (ref. BDNS 394000). (DOGC núm. 7785 - 10/01/2019)

 • RESOLUCIÓ ARP/3108/2018, de 28 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponents a la campanya 2019-2020 (ref. BDNS 433304). (DOGC núm. 7784 - 09/01/2019)

 • ORDRE ARP/221/2018, de 19 de desembre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països. (DOGC núm. 7774 - 24/12/2018)

 • ORDRE ARP/220/2018, de 19 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7.2.2018, i DOGC núm. 7553, de 7.2.2018). (DOGC núm. 7774 - 24/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/3008/2018, de 17 de desembre,

  per la qual es fa pública la concessió del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària en la seva convocatòria de l'any 2018. (DOGC núm. 7772 - 20/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/3007/2018, d'11 de desembre,

  per la qual s'obre el procediment de selecció de les entitats que desenvoluparan mesures d'acompanyament dins els programes escolars i es convoquen els ajuts corresponents al segon i tercer trimestre del curs escolar 2018-2019 (ref. BDNS 429553). (DOGC núm. 7772 - 20/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/3006/2018, d'11 de desembre,

  per la qual es convoquen per a l'any 2019 els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (ref. BDNS 429552). (DOGC núm. 7772 - 20/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2936/2018, de 12 de desembre,

  per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a l'adquisició d'equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí corresponents a 2019 (ref. BDNS 427900). (DOGC núm. 7769 - 17/12/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2773/2018, de 26 de novembre,

  per la qual es fa pública la concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, en la seva convocatòria de l'any 2018 al senyor Maurici Cot Borràs, pastisser. (DOGC núm. 7757 - 28/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2723/2018, de 9 de novembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2018, convocats mitjançant la Resolució ARP/995/2018, de 14 de maig (ref. BDNS 400015) (Resolució de 14 de maig, publicada al BOE núm. 130, de 29 de maig). (DOGC núm. 7752 - 21/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2639/2018, de 9 de novembre,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària i es modifica la seva distribució, dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7746 - 13/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2618/2018, de 29 d'octubre,

  per la qual es convoquen els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2018 no cobertes per la Resolució ARP/1610/2018, de 2 de juliol, i els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2018-2019 (ref. BDNS 422438). (DOGC núm. 7744 - 09/11/2018)

 • REIAL DECRET 1378/2018, de 8 de novembre,

  pel qual es modifiquen els reials decrets 1075/2014, 1076/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna. (BOE núm. 271 - 09/11/2018)

  per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol. (BOE núm. 12 - 12/01/2018)
 • ORDRE ARP/180/2018, de 29 d'octubre,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a l'adquisició d'equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí. (DOGC núm. 7739 - 02/11/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2507/2018, de 27 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts per compensar les pèrdues d'ingressos derivades de l'aplicació obligatòria de la mesura de lluita contra el cargol poma consistent a no conrear els camps d'arròs infestats amb cargol poma corresponents al 2018 (ref. BDNS 420998). (DOGC núm. 7738 - 31/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2447/2018, de 3 d'octubre,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a l'anualitat 2018, convocats mitjançant la Resolució ARP/1649/2018, de 3 de juliol (ref. BDNS 408049). (DOGC núm. 7733 - 24/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2446/2018, de 19 d'octubre,

  per la qual s'incrementa la quantia dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 convocats mitjançant la Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny (ref. BDNS 404708). (DOGC núm. 7733 - 24/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2399/2018, de 16 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (IOF) (operació 08.05.02 del PDR), modificada per la Resolució ARP/961/2018, de 14 de maig (ref. BDNS 397370). (DOGC núm. 7730 - 19/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2343/2018, de 8 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2018 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR), que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/557/2018, de 20 de març (ref. BDNS 391063) (DOGC núm. 7587, de 27.3.2018). (DOGC núm. 7727 - 16/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2311/2018, de 5 d'octubre,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts de minimis per a les reforestacions i producció de tòfona en finques de titularitat privada per a l'any 2018, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/438/2018, de 6 de març, corresponent a les reforestacions i producció de tòfona (DOGC núm. 7579, de 15.3.2018) (ref. BDNS 388710). (DOGC núm. 7724 - 11/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2269/2018, d'1 d'octubre,

  per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació en el procediment de selecció dels proveïdors de fruites i hortalisses i de llet als centres educatius adherits als programes escolars en el curs 2018-2019 i es convoquen els ajuts corresponents per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament i distribució de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 417812). (DOGC núm. 7721 - 08/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2244/2018, de 25 de setembre,

  per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura convocats mitjançant la Resolució ARP/1218/2018, de 4 de juny (ref. BDNS 402949). (DOGC núm. 7720 - 05/10/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2177/2018, de 20 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a execució de programes de sanitat animal en els sectors del porcí, de la cunicultura, de l'oví i el cabrum i de la producció de mol·luscs per a l'any 2018 (ref. BDNS 416666). (DOGC núm. 7715 - 28/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2097/2018, de 17 d'agost,

  per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601).(DOGC núm. 7708 - 18/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2085/2018, de 3 de setembre,

  per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 414665). (DOGC núm. 7707 - 17/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/2052/2018, de 3 de setembre,

  per la qual es fan públics els acords del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal corresponents al primer semestre de l'any 2018, d'aprovació de plans tècnics de gestió i millora forestal, de plans simples de gestió forestal i de la seva publicació. (DOGC núm. 7703 - 10/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1969/2018, de 18 de juliol,

  per la qual es convoquen els ajuts per al suport de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions corresponents a l'any 2018 (ref. BDNS 410254). (DOGC núm. 7703 - 10/09/2018)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 7681, de 8.8.2018).