• Imprimeix

Ajuts

 • ORDRE ARP/92/2017, de 18 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. (DOGC núm. 7375 - 23/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1037/2017, de 8 de maig,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2017 (ref. BDNS 345927). (DOGC núm. 7371 - 17/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/1017/2017, de 4 de maig,

  per la qual es convoca la quarta edició del Premi Ruralapps, corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 346069). (DOGC núm. 7370 - 16/05/2017)

 • ORDRE ARP/1008/2017, de 9 de maig,

  per la qual es regula la comunicació prèvia a l'inici de determinades actuacions subjectes al règim dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a la convocatòria 2017. (DOGC núm. 7369 - 15/05/2017)

 • ORDRE ARP/82/2017, de 4 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a. (DOGC núm. 7368 - 12/05/2017)

 • ORDRE ARP/71/2017, de 2 de maig,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01). (DOGC núm. 7363 - 05/05/2017)

 • ORDRE ARP/70/2017, de 27 d'abril,

  per la qual es modifiquen les bases reguladores del premi Ruralapps aprovades mitjançant l'Ordre ARP/117/2016, de 12 de maig. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)

 • ORDRE ARP/68/2017, de 25 d'abril,

  per la qual es modifica l'Ordre AAM/82/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2015. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/905/2017, de 26 d'abril,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la contractació d'assegurances forestals. (DOGC núm. 7360 - 02/05/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/722/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7345 - 06/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/700/2017, de 29 de març,

  per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotació per a l'any 2017 (ref. BDNS 340601). (DOGC núm. 7343 - 04/04/2017)

 • ORDRE ARP/42/2017, de 22 de març,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació. (DOGC núm. 7339 - 29/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR). (DOGC núm. 7338 - 28/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/393/2017, de 22 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR). (DOGC núm. 7322 - 06/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/392/2017, de 22 de febrer,

  per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis. (DOGC núm. 7322 - 06/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/357/2017, de 23 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres educatius i l'ajut complementari per al subministrament de llet a centres educatius de màxima complexitat, corresponents al curs escolar 2016-2017. (DOGC núm. 7319 - 01/03/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/20/2017, de 6 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (DOGC núm. 7309, de 15.2.2017). (DOGC núm. 7316 - 24/02/2017)

 • ORDRE ARP/26/2017, de 16 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al subministrament de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres educatius i l'ajut complementari per al subministrament de llet a centres educatius de màxima complexitat. (DOGC núm. 7315 - 23/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/261/2017, de 15 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2017. (DOGC núm. 7314- 22/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/260/2017, de 15 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7314- 22/02/2017)

 • ORDRE ARP/20/2017, de 6 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020). (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • ORDRE ARP/19/2017, de 8 de febrer,

  per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2017. (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/212/2017, de 9 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2017-2018. (DOGC núm. 7309 - 15/02/2017)

 • ORDRE ARP/17/2017, de 3 de febrer,

  per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2017-2018. (DOGC núm. 7305 - 09/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/156/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya 2016-2017. (DOGC núm. 7305 - 09/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/155/2017, de 7 de febrer,

  per la qual es convoquen els ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països, corresponent a la campanya 2017-2018. (DOGC núm. 7304 - 08/02/2017)

 • ORDRE ARP/14/2017, de 2 de febrer,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països. (DOGC núm. 7303 - 07/02/2017)

 • ORDRE ARP/12/2017, de 30 de gener,

  per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm. (DOGC núm. 7302 - 06/02/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/17/2017, d'11 de gener,

  per la qual es modifica la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a l'any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 08.06.02). (DOGC núm. 7289 - 18/01/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/7/2017, de 9 de gener,

  per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017. (DOGC núm. 7285 - 12/01/2017)