• Imprimeix

Normativa d'organització

Disposicions de caràcter general i resolucions administratives vigents (no derogades) sobre l'estructura i l'organització del Departament d'Agricultura, d'acord amb els temes següents:

  • Competències i organització
  • Delegació de competències
  • Encàrrecs de gestió
  • Nomenaments
  • Col·laboració administrativa

Organització administrativa

Organismes, òrgans i funcions del Departament d'Agricultura

Competències

Traspàs de funcions, serveis i competències

Delegació de competències

Delegació de l'exercici de competències

Encàrrecs de gestió

Encàrrec d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis

Nomenaments

Nomenaments d'alts càrrecs del Departament i l'Administració de la Generalitat

Col·laboració administrativa

Col·laboració entre el Departament d'Agricultura i altres ens i organismes

Data d'actualització: 05.06.2018