• Imprimeix

Normativa de col·laboració administrativa

Dret de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ARP/2139/2018, de 18 de setembre,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2016. (DOGC núm. 7712 - 25/09/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/669/2018, de 4 d'abril,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2017. (DOGC núm. 7596 - 11/04/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/705/2017, de 27 de març,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2016. (DOGC núm. 7344 - 05/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/799/2016, de 23 de març,

  per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el segon semestre de 2015. (DOGC núm. 7092 - 05/04/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/645/2016, de 4 de març,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2015. (DOGC núm. 7080 - 16/03/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/157/2016, de 21 de gener,

  per la qual es fa públic el Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, com a organisme pagador del fons FEAGA i FEADER, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, referent a l'execució d'actuacions en el marc del Programa de desenvolupament rural. (DOGC núm. 7046 - 27/01/2016)

 • RESOLUCIÓ AAM/2266/2013, de 24 d'octubre,

  per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Consell General d'Aran per a l'exercici dels serveis i funcions ambientals transferits al Consell General d'Aran. (DOGC núm. 6495 - 06/11/2013)

 • RESOLUCIÓ AAM/160/2011, de 21 de gener,

  per la qual es fa públic l'Acord de modificació del conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per al desenvolupament d'un programa pilot de desenvolupament rural sostenible en les zones de la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Segarra, Pallars Sobirà i zones ZEPA estepàries de la Plana de Lleida. (DOGC núm. 5807 - 31/01/2011)

 • RESOLUCIÓ AAR/3979/2010, de 9 de desembre,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i la Comunitat Autònoma de Catalunya, en matèria d'estadística. Any 2010. (DOGC núm. 5778 - 20/12/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/2320/2010, de 8 de juliol,

  per la qual es fa públic el protocol entre el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, organisme pagador del FEADER, i l'Institut Català del Crèdit Agrari, referent a l'exercici de determinades funcions de l'organisme pagador en l'àmbit del conveni de col·laboració per al 2009 signat pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural amb l'Institut Català del Crèdit i amb altres entitats financeres en matèria de préstecs bonificats subscrits en el marc del Contracte Global d'Explotació. (DOGC núm. 5669 - 13/07/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/91/2010, de 21 de gener,

  per la qual es fa públic el Conveni de col·laboració entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària i la Generalitat de Catalunya per a la realització de les tasques de control assistit per teledetecció de les superfícies dels règims d'ajut inclosos en la sol·licitud única a realitzar l'any 2009. (DOGC núm. 5554 - 27/01/2010)

Data d'actualització: 01.10.2018