• Imprimeix

Normativa de competències

Disposicions relacionades amb el traspàs de funcions, serveis i competències.

 

Dret de Catalunya

 • DECRET 1/2018, de 19 de maig,

  de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7623 - 21/05/2018)

 • DECRET 9/2008, de 21 de gener,

  pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura: gestió, control i pagament de l'ajut comunitari a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses d'àmbit superior a Catalunya. (DOGC núm. 5056 - 25/01/2008)

 • DECRET 409/2004, de 19 d'octubre,

  pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans patrimonials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (SENPA). (DOGC núm. 4249 – 28/10/2004)

 • DECRET 150/1999, d'1 de juny,

  de transferència de serveis i funcions de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Era Val d'Aran en matèria de restauració hidrologicoforestal, fauna, espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, artesania alimentària i sobre l'ampliació dels traspassos d'aprofitaments forestals, pesca fluvial, circulació motoritzada i prevenció d'incendis forestals. (DOGC núm. 2906 – 09/06/1999)

 • DECRET 331/1998, de 24 de desembre,

  pel qual s'assignen als departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Benestar Social i Treball les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'assistència i serveis socials, ocupació i formació professional ocupacional dels treballadors del mar, encomanats a l'Institut Social de la Marina (ISM). (DOGC núm. 2798 – 04/01/1999)

 • DECRET 288/1997, de 31 d'octubre,

  de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de caça, pesca i aprofitaments forestals. (DOGC núm. 2518 – 14/11/1997)

 • DECRET 254/1997, de 30 de setembre,

  pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans, les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat en matèria d'agricultura, d'ensenyament nauticopesquer i de busseig. (DOGC núm. 2490 – 07/10/1997)

 • DECRET 84/1996, de 5 de març,

  pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els mitjans traspassats a la Generalitat en matèria d'agricultura (SENPA). (DOGC núm. 2180 – 11/03/1996)

 • DECRET 291/1995, d'11 d'octubre,

  pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca les funcions i els mitjans traspassats a la Generalitat en matèria d'agricultura (SENPA). (DOGC núm. 2126 – 10/11/1995)

 • LLEI 27/1991, de 13 de desembre,

  de transferències de competències de les diputacions provincials a la Generalitat de Catalunya en matèria agrària i forestal. (BOE núm. 1537 – 03/01/1992)

Dret estatal

 • REIAL DECRET 1268/2007, de 24 de setembre,

  sobre ampliació de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura: gestió, control i pagament de l'ajut comunitari a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses d'àmbit superior a Catalunya. (BOE núm. 230 – 25/09/2007)

 • REIAL DECRET 1946/2004, de 27 de setembre,

  sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya por el Reial decret 1963/1982, de 30 de juliol, en matèria de enseñanza professional náutico-pesquera. (BOE núm. 236 – 30/09/2004)

 • REIAL DECRET 1046/1997, de 27 de junio,

  sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de busseig. (BOE núm. 180 – 29/07/1997)

 • REIAL DECRET 1045/1997, de 27 de junio,

  sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya por el Reial decret 1963/1982, de 30 de juliol. (BOE núm. 180 – 29/07/1997)

 • REIAL DECRET 2075/1995, de 22 de desembre,

  sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya dels mitjans adscrits a la gestió encomanada en matèria d'agricultura (SENPA). (BOE núm. 23 – 26/01/1996)

 • REIAL DECRET 1414/1995, de 4 d'agost,

  sobre ampliació dels mitjans adscrits als serveis traspassats de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'agricultura (SENPA). (BOE núm. 215 – 08/09/1995)

 • REIAL DECRET 1552/1994, de 8 de juliol,

  sobre traspàs de funcions i serveis de la Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de defensa contra fraus i qualitat agroalimentària. (BOE núm. 174 – 22/07/1994)

 • REIAL DECRET 48/1993, de 15 de gener,

  sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de Cambres Agràries. (BOE núm. 43 - 19/02/1993)

 • REIAL DECRET 1137/1987, d’11 de setembre,

  de traspàs de funcions i serveis de la Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de Confraries de Pescadors. (BOE núm. 228 – 23/09/1987)

 • REIAL DECRET 968/1986, de 25 de abril,

  pel qual s’amplien els traspassos de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de reforma i desenvolupament agrari a la Generalitat de Catalunya. (BOE núm. 121 – 21/05/1986)

Data d'actualització: 22.05.2018