• Imprimeix

Normativa de delegació de competències

Dret de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ARP/762/2017, de 6 d'abril,

  per la qual s'estableix la delegació de funcions de la Presidència del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). (DOGC núm. 7350 - 13/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/560/2017, de 14 de març,

  de delegació de competències de la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a favor de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries en matèria d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 7334 - 22/03/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/415/2017, d'1 de març,

  de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en diversos òrgans del Departament, en matèria d'accés a la informació pública. (DOGC núm. 7325 - 09/03/2017)

 • RESOLUCIÓ AAM/281/2012, de 6 de febrer,

  de delegació de competències del president del Centre de la Propietat Forestal en el/la director/a gerent del Centre. (DOGC núm. 6075 - 27/02/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/879/2011, de 31 de març,

  de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament. (DOGC núm. 5858 - 13/04/2011)

 • RESOLUCIÓ AAM/878/2011, de 31 de març,

  de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament. (DOGC núm. 5858 - 13/04/2011)

 • RESOLUCIÓ AAR/2572/2009, de 31 d'agost,

  de delegació de competències de la directora general d'Agricultura i Ramaderia en diversos òrgans del Departament. (DOGC núm. 5471 - 25/09/2009)

Data d'actualització: 11.04.2018