• Imprimeix

Normativa d'encàrrecs de gestió

Dret de Catalunya

 • RESOLUCIÓ ARP/669/2018, de 4 d'abril,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2017. (DOGC núm. 7596 - 11/04/2018)

 • RESOLUCIÓ PRE/2643/2017, de 10 de novembre,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a l'empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, per a l'assistència tècnica de la gestió de l'aplicació del pagament únic de la campanya 2017. (DOGC núm. 7496 - 16/11/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/705/2017, de 27 de març,

  per la qual es dona publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'any 2016. (DOGC núm. 7344 - 05/04/2017)

 • RESOLUCIÓ ARP/799/2016, de 23 de març,

  per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració i als encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el segon semestre de 2015. (DOGC núm. 7092 - 05/04/2016)

 • RESOLUCIÓ ARP/645/2016, de 4 de març,

  per la qual es fa públic el Conveni específic de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en matèria d'estadística, any 2015. (DOGC núm. 7080 - 16/03/2016)

 • RESOLUCIÓ AAM/398/2012, de 2 de març,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries relatiu al Programa Inter2000 per a l'any 2012. (DOGC núm. 6084 - 09/03/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/329/2012, de 23 de febrer,

  per la qual es fan públics els encàrrecs de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i diversos consells comarcals i ajuntaments. (DOGC núm. 6079 - 02/03/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/2312/2011, de 30 de setembre,

  pel qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. (DOGC núm. 5980 - 07/10/2011)

 • RESOLUCIÓ AAM/1722/2011, d'11 de juliol,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'empresa Forestal Catalana, SA. (DOGC núm. 5922 - 18/07/2011)

 • RESOLUCIÓ AAR/3610/2010, de 9 de novembre,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Cartogràfic de Catalunya. (DOGC núm. 5754 - 12/11/2010)

Data d'actualització: 11.04.2018