• Imprimeix

Normativa de nomenaments

Dret de Catalunya

Nomenaments d'alts càrrecs del Departament i l'Administració de la Generalitat

 • DECRET 165/2018, de 17 de juliol,

  pel qual es nomena el senyor Josep Usall i Rodié director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). (DOGC núm. 7667 - 19/07/2018)

 • DECRET 90/2018, de 7 de juny,

  pel qual es nomena la senyora Elisenda Guillaumes Cullell directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7639 - 11/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1084/2018, de 2 de juny,

  de nomenament del senyor Nil Papiol i Champagne com a assessor del/de la conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7636 - 06/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1076/2018, de 2 de juny,

  de nomenament de la senyora Susana Maria Sainz Trapaga Garcia com a adjunta al cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7636 - 06/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1070/2018, de 2 de juny,

  de nomenament del senyor David Vila i Ligero com a assessor/a en matèria d'Acció Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7636 - 06/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1075/2018, de 2 de juny,

  de nomenament de la senyora Cristina Uriel Prat com a cap de l'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7635 - 05/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1074/2018, de 2 de juny,

  de nomenament del senyor Jordi Aranda Díaz com a cap del Gabinet del/de la Conseller/a del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7635 - 05/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1073/2018, de 2 de juny,

  de nomenament de la senyora Maria del Mar Vila i Casas com a cap de l'Oficina de Protocol del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7635 - 05/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1072/2018, de 2 de juny,

  de nomenament del senyor Isaac Salvatierra Pujol com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7635 - 05/06/2018)

 • RESOLUCIÓ ARP/1071/2018, de 2 de juny,

  de nomenament de la senyora Alba Balcells i Barril com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7635 - 05/06/2018)

Data d'actualització: 19.07.2018