• Imprimeix

Normativa d'organització administrativa

Dret de Catalunya

 • RESOLUCIÓ PRE/991/2018, de 22 de maig,

  de modificació de la Resolució PRE/14/2016, de 13 de gener, per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7628 - 28/05/2018)

 • DECRET 1/2018, de 19 de maig,

  de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7623 - 21/05/2018)

 • ACORD GOV/137/2017, de 26 de setembre,

  pel qual es modifica la denominació del Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que passa a denominar-se Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i se n'aprova la modificació dels Estatuts. (DOGC núm. 7464 - 29/09/2017)

 • DECRET 108/2017, de 17 de juliol,

  pel qual es modifica el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7414 - 18/07/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 43/2017, de 2 de maig,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DOGC núm. 7362, de 4.5.2017). (DOGC núm. 7403 - 03/07/2017)

 • DECRET 43/2017, de 2 de maig,

  de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)

 • DECRET 42/2017, de 2 de maig,

  de creació de l'òrgan de cooperació Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. (DOGC núm. 7362 - 04/05/2017)

 • DECRET 277/2016, de 2 d'agost,

  de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. (DOGC núm. 7177 - 04/08/2016)

 • DECRET 2/2016, de 13 de gener,

  de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7037 - 14/01/2016) [NO VIGENT]

 • RESOLUCIÓ PRE/14/2016, de 13 de gener,

  per la qual s'estableix la nova codificació dels departaments en què s'estructura la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 7037 - 14/01/2016)

Data d'actualització: 28.05.2018