• Imprimeix

Normativa en tràmit

Disposicions de caràcter general i actes administratius en procés d'elaboració (en consulta pública, en informació pública o altres fases del procediment).

Fonament jurídic: article 10.1 c) de la Llei catalana de transparència

Actualització: contínua

Data d'actualització: 27.07.2017

Format de les dades: pàgines web i PDF

En consulta pública

Textos previs a l'elaboració dels projectes o avantprojectes de llei o de reglament. Aquests textos tracten sobre els problemes que pretén resoldre la futura norma, la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

En informació pública

Disposicions de caràcter general i actes administratius en fase d'informació pública. Durant aquesta fase, qualsevol persona pot examinar-los i presentar-hi al·legacions.