• Imprimeix

Normativa en tràmit

Normes de caràcter general i actes administratius en procés d'elaboració (en consulta pública, en informació pública o altres fases del procediment).

Fonament jurídic: article 10.1 c) de la Llei catalana de transparència

Actualització: contínua

Data d'actualització: 03.12.2018

Format de les dades: pàgines web i PDF

En consulta pública

Textos previs a la redacció dels projectes o avantprojectes de llei o de reglament. Aquests textos tracten sobre els problemes que pretén resoldre la futura norma, la necessitat i l'oportunitat d'aprovar-la, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives, reguladores o no.