• Imprimeix

Pressupostos. Tributs

  • ORDRE AAM/98/2015, de 16 d'abril,

    per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (DOGC núm. 6859 - 27/04/2015)

  • LLEI 2/2015, de l'11 de març,

    de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. (DOGC núm. 6830 - 13/03/2015)