• Imprimeix

Pressupostos. Tributs

Disposicions de caràcter general vigents (no derogades) relacionades amb:

 • Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (exercici de 2017).
 • Taxes i preus públics.
 • Mesures fiscals, financeres i administratives.

Pressupostos

Tributs

Mesures fiscals

 • LLEI 5/2017, del 28 de març,

  de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. (DOGC núm. 7340 - 30/03/2017)

 • LLEI 3/2015, de l'11 de març,

  de mesures fiscals, financeres i administratives. (DOGC núm. 6830 - 13/03/2015)

 • LLEI 2/2014, del 27 de gener,

  de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. (DOGC núm. 6551 - 30/01/2014)

Data d'actualització: 07.06.2017