• Imprimeix

Polítiques de dones

Us presentem els instruments principals de què disposa el Departament d'Agricultura per al desplegament de les polítiques de gènere a fi d'anar avançant cap a una igualtat real en el món rural i el sector agroalimentari i marítim.

Les dones constitueixen un pilar fonamental i transversal del model agrari i pesquer català que cal reivindicar i aprofundir de manera irrenunciable per a la construcció i manteniment d'un sector líder.

Totes les polítiques de gènere de la Generalitat s'emmarquen dins del Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015, aprovat per l'Acord de Govern 117/2012, de 20 de novembre, impulsat per l'Institut Català de les Dones i que es reflecteixen en els informes de seguiment de la transversalitat de gènere amb caràcter anual.

El Departament s'ha dotat del Programa de Dones del Món Rural i Marítim amb la voluntat que serveixi d'instrument que ajudi a conèixer la realitat d'aquestes dones.

Notícies