• Imprimeix

Per què fem aquest web?

Per què fem aquest web?

Font: Departament

Perquè volem posar en contacte a les persones que vulguin col·laborar amb les dones de mar a fi de treballar conjuntament per la igualtat de gènere en aquest sector.

I ho fem perquè Catalunya és un país que tradicionalment ha viscut de cara al mar però les estadístiques oficials no han tingut, ni tenen en compte les dones. Moltes treballen sense reconeixement jurídic o prestacions socials associades perquè la seva tasca es considera marginal o senzillament una continuació de les seves tasques domèstiques.

Tot i que l'eliminació de les desigualtats entre homes i dones, per exemple en l'àmbit de la pesca, té el suport des de fa temps de la Comissió Europea en el marc de la Política Pesquera Comuna (PEC), encara queda un llarg camí a recórrer. El total d'afiliats al Règim Especial del Mar a Catalunya és d'un 91% d'homes en front d'un 9% del col·lectiu femení.

En les activitats nàutiques i recreatives ens movem en xifres molt semblants al tractar-se d'un món tradicionalment integrat per homes i carregat d'estereotips d'imatge de caire masclista que des de sempre han posat fre a la presència de les dones. Cal un canvi de visió, principalment publicitària de la dona en la nàutica d'esbarjo, a fi de trencar certes creences i donar el valor que correspon a la seva presència en aquesta activitat.

Indicadors com el nombre de títols de nàutica d'esbarjo expedits o la presència de dones en cursos de formació a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya mostren aquesta baixa participació. En el període 2010-2012 es van expedir un total de 34.931 títols, dels quals 5.350 van ser a dones i 29.581 a homes. Igualment pel que fa a la presència de dones en cursos de formació en aquest àmbit, que se situa solament entre el 5% i el 10%.

El Programa de dones del món rural i marítim 2013-2015, presentat el passat 15 d'octubre de 2012, mostra aquesta realitat estadística i posa de manifest la necessitat de crear un espai de trobada on les dones de mar i les que s'hi considerin, puguin compartir experiències i sumar esforços per créixer i desenvolupar-se en aquest sector amb la visibilitat i el reconeixement que correspon.

És per això que el Departament crea el web dona de mar on hi podreu trobar informacions relacionades amb la mar, … i una enquesta perquè volem conèixer quina és la vostra vinculació amb el mar i els vostres interessos. Us convidem a emplenar-la.
 

Data d'actualització:  01.12.2017