• Imprimeix

Grup de treball de transversalitat de gènere del Departament

El Grup de Treball de Transversalitat de Gènere (GTT) del Departament és l'eina de treball en l'àmbit de gènere comú a tots els departaments de la Generalitat.

La constitució d'aquest grup representa un pas endavant en la feina feta per la xarxa de gènere del Departament que els darrers anys s'ha enfortit amb:

 • l'elaboració i seguiment del Programa de Dones del món Rural i Marítim 2012-2013,
 • la col·laboracióen l'elaboració de l'Informe de transversalitat de gènere anual per requeriment de l'Institut Català de la Dona (ICD),
 • la col·laboració en l'elaboració del Pla d'igualtat d'oportunitats ente dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (en fase d'aprovació), i
 • altres accions amb perspectiva de gènere desenvolupades en els diferents àmbits sectorials on incideixen les competències del Departament
 • participació del Departament en la Comissió tècnica interdepartamental del Pla estratègic de polítiques de dones a través del Gabinet Tècnic

 

Al Departament d'Agricultura, aquest grup de treball està format pels següents representants:

 • Cap del Gabinet Tècnic i d'Estudis Sectorials
 • Responsable de Polítiques Transversals i d'Igualtat de Gènere
 • Coordinador/a de normativa en contingut econòmic de l'Assessoria Jurídica
 • Coordinador/a tècnic/a de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
 • Coordinador/a tècnic/a de la Direcció General de Desenvolpupament Rural
 • Coordinador/a tècnic/a de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
 • Coordinador/a tècnic/a de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims
 • Responsable de Planificació i Gestió de la Direccció General de Medi Natural i Biodiversitat
 • Representant de la Direcció de Serveis
 • Altres que es cregui convenient en funció de l'ordre del dia de la reunió

 

Data d'actualització:  29.07.2015