• Imprimeix

Programa de les dones del món rural i marítim

Logotip del Programa de dones del món rural i marítim. Font: Departament

Aquest programa neix d'una doble sensibilització, d'una banda recull la voluntat política i tècnica d'incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques del Departament i, d'altra banda per l'existència de la Resolució 671/VIII de 14 d'abril de 2010 del Parlament de Catalunya que insta al Govern a realitzar un Pla Interdepartamental de les dones del món rural i en especial de la pagesia.

El Departament va acordar que el programa es fes extensiu també a les dones del món marítim.

 

Primera Llei d'igualtat de dones i homes catalana: una llei amb contingut transversal en tots els ordres de la vida que té per objectiu que el dret fonamental de la igualtat entre dones i homes s'exerceixi de manera efectiva en els àmbits polític, econòmic, social i cultural.

Informació relacionada

Data d'actualització:  10.04.2018