• Imprimeix

Relacions sectorials

Les taules sectorials agràries són els òrgans d'interlocució interprofessional de cada sector amb el Departament i tenen com a funcions:

 • Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre el sector i l'administració;
 • Informar el Departament i col·laborar-hi en totes les qüestions que facin referència al respectiu sector;
 • Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a refoçar les seves actuacions per aconseguir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l'activitat econòmica;
 • Estimular l'establiment d'acords intervprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre les diferents branques de la cadena agoralimentària que hi ha a cada taula;
 • Promoure i facilitar la transferència d'informació de dades referents a l'emmagatzematge, la qualitat i el tractament dels productes en les diferents fases del seu cicle productiu, els mecanismes de comercilaitzaicó, l'evolució dels preus, l'origen i la destinació dels productes i altre sqüestions d'interès general per al sector corresponent;
 • Col·laborar amb l’administració en l’elaboració i l’execució de les mesures de millora, la reestructuració i la transferència tecnològica per al sector respectiu, aplegant esforços per a l’obtenció de productes de qualitat superior i més competitius;
 • Fomentar el consum amb la proposta de les accions de promoció que es creguin oportunes;
 • Considerar, analitzar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector;


Així com qualsevol altra funció que el Departament els encomani en benefici del sector respectiu.

Marc legal

Oliveres de cultiu ecològic

 

 • Taula Sectorial Agrària de l'Arròs
 • Taula Sectorial Agrària de l'Aviram
 • Taula Sectorial Agrària dels Cereals
 • Taula Sectorial Agrària dels Cítrics
 • Taula Sectorial Agrària del Conill
 • Taula Sectorial Agrària de la Flor i la Planta Ornamental
 • Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça
 • Taula Sectorial Agrària de la Fruita Seca
 • Taula Sectorial Agrària de la Llet
 • Taula Sectorial Agrària de l'Horta
 • Taula Sectorial Agrària de la Mel
 • Taula Sectorial Agrària de l'Oli
 • Taula Sectorial Agrària de l'Oví i el Cabrum
 • Taula Sectorial Agrària del Porc
 • Taula Sectorial Agrària de la Producció Agrària Ecològica
 • Taula Sectorial Agrària de Carn
 • Taula Sectorial Agrària de de la Vinya i el Vi