• Imprimeix

Acords de creació i funcionament del sector públic

Acords pels quals es creen les entitats del sector públic que depenen del Departament d'Agricultura.

També s'inclouen els acords que regulen el funcionament d'aquests ens.

S'indiquen els ens del sector públic següents:

 • Centre de la Propietat Forestal (entitat de dret públic)
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (consorci)
 • Forestal Catalana (societat anònima)
 • Fundació Privada del Món Rural (fundació privada)
 • Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) (organisme autònom)
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (entitat de dret públic)
 • Promotor d'Exportacions Catalanes, SA. (PRODECA) (societat anònima)

Fonament jurídic: article 9.1 k) de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 19.04.2018

Format de les dades: pàgina web (Portal Jurídic) i PDF

Centre de la Propietat Forestal

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Forestal Catalana, SA.

Fundació Privada del Món Rural

Institut Català de la Vinya i el Vi

 • RESOLUCIÓ ARP/560/2017, de 14 de març,

  de delegació de competències de la persona titular de la Direcció de l'Institut Català de la Vinya i el Vi a favor de la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries en matèria d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 7334 - 22/03/2017)

 • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de 25 d'octubre de 2010,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 5747, pàg. 80478, de 3.11.2010). (DOGC núm. 5751 - 09/11/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/3469/2010, de 25 d'octubre,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi. (DOGC núm. 5747 - 03/11/2010)

 • RESOLUCIÓ AAR/2605/2009, de 31 de juliol,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió que signen el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi. (DOGC núm. 5473 - 29/09/2009)

 • DECRET 474/2004, de 28 de desembre,

  pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola. (DOGC núm. 4291 - 30/12/2004)

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

 • RESOLUCIÓ AAM/398/2012, de 2 de març,

  per la qual es fa públic l'encàrrec de gestió del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries relatiu al Programa Inter2000 per a l'any 2012. (DOGC núm. 6084 - 09/03/2012)

 • RESOLUCIÓ AAM/2312/2011, de 30 de setembre,

  pel qual es fa públic l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. (DOGC núm. 5980 - 07/10/2011)

 • LLEI 4/2009, del 15 d’abril,

  de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. (DOGC núm. 5365 - 23/04/2009)

Promotor d'Exportacions Catalanes, SA. (PRODECA)