• Imprimeix

Acords de creació i funcionament del sector públic

Acords pels quals es creen les entitats del sector públic que depenen del Departament d'Agricultura.

També s'inclouen els acords que regulen el funcionament d'aquests ens.

S'indiquen els ens del sector públic següents:

  • Centre de la Propietat Forestal (entitat de dret públic)
  • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (consorci)
  • Forestal Catalana (societat anònima)
  • Fundació Privada del Món Rural
  • Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
  • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (entitat de dret públic)
  • Promotor d'Exportacions Catalanes, SA. (PRODECA) (societat anònima)

Fonament jurídic: article 9.1 k) de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 07.07.2016

Format de les dades: pàgina web (Portal Jurídic) i PDF

Centre de la Propietat Forestal

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Fundació Privada del Món Rural

Institut Català de la Vinya i el Vi

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Promotor d'Exportacions Catalanes, SA. (PRODECA)