• Imprimeix

Actes amb incidència sobre el domini públic

Resolucions i altres actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies que tenen incidència sobre els béns destinats a l'ús o al servei públic (béns de domini públic) que gestiona el Departament d'Agricultura o s'hi adscriuen.

Aquests actes es mostren classificats per forests (boscos) i camins ramaders.

Fonament jurídic: article 10.1 f) de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 05.09.2017

Format de les dades: PDF

Forests (boscos)

 • RESOLUCIÓ de 8 d'agost de 2017, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [41,74 KB ]

  per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Palamós la concessió demanial de les parcel·les cadastrals 17125A001000620000HB i 17125A001000610000HA en terrenys de la forest d’utilitat pública número 111 de Girona, anomenada Paratge i Pla del Castell, al terme municipal de Palamós.

  • 05/09/2017
 • RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [95,47 KB ]

  per la qual es declara la prevalença de la utilitat pública de les obres del Pla especial urbanístic d’infraestructures d’abastament d’aigua potable i de depuració d’aigües residuals al Castell Monestir d’Escornalbou, sobre el domini públic forestal constituït pels terrenys de la forest catalogada d’utilitat pública número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pública de Tarragona, anomenada Boscos del Castell d’Escornalbou.

  • 29/05/2017
 • RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [2,34 MB ]

  per la qual s'atorga a l'Associació Egueiro la concessió demanial de la casa forestal del Tillar i dels terrenys de l'antic viver confrontants, dins de la forest anomenada Bosc de Poblet, CUP núm. 1 de Tarragona, propietat de la Generalitat de Catalunya.

  • 23/06/2016
 • RESOLUCIÓ d'11 de març de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,58 MB ]

  per la qual s'accepta la renúncia per part de la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural de la Serra de Montsant a la concessió demanial de la finca Mas Roger, al terme municipal de Cabacés, propietat de la Generalitat de Catalunya.

  • 11/03/2016
 • RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,67 MB ]

  per la qual s'autoritza a l'Autoritat Portuària de Barcelona l'ocupació temporal de terrenys, a la forest número 38 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública de Barcelona i número d'elenc B-1015, anomenada Riberes del Llobregat, propietat de la Generalitat de Catalunya, situada al terme municipal de Molins de Rei.

  • 01/02/2016
 • RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,01 MB ]

  per la qual es modifica la Resolució de 19 d'octubre de 2015 d'atorgament a l'Ajuntament de Montblanc de la concessió demanial de terrenys de la forest d'utilitat pública 54 de Tarragona, anomenada Plans i Baridana, propietat de la Generalitat de Catalunya.

  • 01/02/2016

Camins ramaders

 • RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,57 MB ]

  per la qual s'autoritza una ocupació temporal de terrenys i la constitució d'una servitud de pas a favor de l'empresa Bon Vent de Vilalba, S.L.U., en terrenys del camí ramader anomenat Carrerada de separació de termes, situat als termes municipals de Vilalba dels Arcs i la Fatarella.

  • 01/02/2016