• Imprimeix

Actes amb incidència sobre el domini públic

Resolucions i altres actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies que tenen incidència sobre els béns destinats a l'ús o al servei públic (béns de domini públic) que gestiona el Departament d'Agricultura o s'hi adscriuen.

Aquests actes es mostren classificats per forests (boscos) i camins ramaders.

Fonament jurídic: article 10.1 f) de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 21.07.2016

Format de les dades: PDF

Forests (boscos)

 • RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [2,34 MB ]

  per la qual s'atorga a l'Associació Egueiro la concessió demanial de la casa forestal del Tillar i dels terrenys de l'antic viver confrontants, dins de la forest anomenada Bosc de Poblet, CUP núm. 1 de Tarragona, propietat de la Generalitat de Catalunya.

  • 23/06/2016
 • RESOLUCIÓ d'11 de març de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,58 MB ]

  per la qual s'accepta la renúncia per part de la Mancomunitat de Municipis del Parc Natural de la Serra de Montsant a la concessió demanial de la finca Mas Roger, al terme municipal de Cabacés, propietat de la Generalitat de Catalunya.

  • 11/03/2016
 • RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,67 MB ]

  per la qual s'autoritza a l'Autoritat Portuària de Barcelona l'ocupació temporal de terrenys, a la forest número 38 del Catàleg de Forests d'Utilitat Pública de Barcelona i número d'elenc B-1015, anomenada Riberes del Llobregat, propietat de la Generalitat de Catalunya, situada al terme municipal de Molins de Rei.

  • 01/02/2016
 • RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,01 MB ]

  per la qual es modifica la Resolució de 19 d'octubre de 2015 d'atorgament a l'Ajuntament de Montblanc de la concessió demanial de terrenys de la forest d'utilitat pública 54 de Tarragona, anomenada Plans i Baridana, propietat de la Generalitat de Catalunya.

  • 01/02/2016

Camins ramaders

 • RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2016, /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [1,57 MB ]

  per la qual s'autoritza una ocupació temporal de terrenys i la constitució d'una servitud de pas a favor de l'empresa Bon Vent de Vilalba, S.L.U., en terrenys del camí ramader anomenat Carrerada de separació de termes, situat als termes municipals de Vilalba dels Arcs i la Fatarella.

  • 01/02/2016