• Imprimeix

Actes amb incidència sobre la gestió de serveis públics

Actes administratius, declaracions responsables i comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre la gestió dels serveis públics. 

Actualment no es disposa d’informació d’aquesta naturalesa.  

Fonament jurídic: article 10.1 f) de la Llei catalana de transparència

Actualització: periòdica

Data d'actualització: 28.11.2018

Format de les dades: PDF