• Imprimeix

Auditoria dels serveis públics

Auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.

Actualment no es disposa d’informació d’aquesta naturalesa.  

Fonament jurídic: article 12.1 de la Llei catalana de transparència

Actualització: periòdica

Data d'actualització: 28.11.2018

Format de les dades: PDF