• Imprimeix

Directives, instruccions i circulars

Directives, instruccions, circulars i respostes anonimitzades a consultes plantejades que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes.

Actualment no es disposa d’informació d’aquesta naturalesa.  

Fonament jurídic: article 10.1 b) de la Llei catalana de transparència

Actualització: periòdica

Data d'actualització: 28.11.2018

Format de les dades: PDF