• Imprimeix

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Resolucions que tenen una rellevància pública especial, classificades segons la seva naturalesa i de més recents a més antigues:

  • Naturalesa constitucional i judicial: sentències del Tribunal Constitucional, de l'Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  • Naturalesa administrativa: resolucions de recursos d'alçada i de reclamacions de responsabilitat patrimonial i dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

Fonament jurídic: article 10.1 c) de la Llei catalana de transparència

Actualització: periòdica

Data d'actualització: 21.11.2015

Format de les dades: PDF