• Imprimeix

Beneficiaris/àries dels ajuts

Contingut: Relació de beneficiaris per ajut concedit i llistat resum dels beneficiaris per any de convocatòria

Actualització: contínua

Format de les dades: PDF, XLSX, CS

Data d'actualització: 14 de novembre de 2018

Enllaços relacionats

Cercador de beneficiaris d'ajuts atorgats pel Departament d'Agricultura

Relacions de beneficiaris d'ajuts des de l'any 2009 en endavant

Nom ajut Núm. Beneficiaris Import total Any Enllaç
Ajut agroambiental: Agricultura ecològica 3 2.779,74 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordre_aar_49_2009_diversificacio2009.pdf
Ajut agroambiental: Conservació i millora de varietats vegetals autòctones 1 232,00 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_foment_ramaderia_ecologica.pdf
Ajut agroambiental: Foment de la ramaderia ecològica 5 19.729,83 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_biodiversitat_ramaderia_equina.pdf
Ajut agroambiental: Gestió de les zones humides incloses al Conveni Ramsar 1 3.296,13 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_agricultura_ecologica.pdf
Ajut agroambiental: Gestió sostenible de la fertilització 1 842,29 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_conservacio_vegetals_autoctones.pdf
Ajut agroambiental: Incorporació de la palla de cereal al sòl 1 6.120,57 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_gestio_sostenible_fertilitzacio.pdf
Ajut agroambiental: Millora de les pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat amb ramaderia equina 1 1.644,33 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_arros_conveni_ramsar.pdf
Ajut agroambiental: Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 2 4.142,60 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_millora_foment_prats_pastures_muntanya.pdf
Ajut agroambiental: Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 3 2.352,00 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_incorporacio_palla_cereal_sol.pdf
Ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 60 8.631.406,93 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ordres_aar_49_273_2009_millora_pastures_muntanya.pdf
Ajuts associats al CGE 26 1.301.676,77 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_llei_45_2007_infosubajuntlleida.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia Leader 193 7.692.431,15 2009 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Ramaderia-ecologica_373_2016_003.xls
Ajuts per sufragar les de gestió i funcionament. Eix 4 Leader PDR 2007-2013 13 1.558.961,64 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_ORDRE_AAR_335_2009_SPDR_DespesesFuncionament2009.pdf
Programa Pilot 2009 Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 13 4.565.000,00 2009 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2009/documents/fitxers_estatics/2009_aar_126_2009_leadereix4_expedients2009.pdf
Ajut a la realització de projectes pilot innovadors per fer front als nous reptes 18 25.200,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_241_2010_pilot.pdf
Ajut agroambiental pel foment del pastoreig de sotabosc en perímetre de protecció prioritària. 33 142.825,15 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_313.pdf
Ajut agroambiental per a la conservació i millora de races autòctones. 373 889.767,42 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_315.pdf
Ajut al plantejament i redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies 34 5.943,50 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_241_2010_redaccio.pdf
Ajut per a la millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines 6 149.907,33 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ORDRE_AAR_264_563_2010_Beneficiaris2010_millora_porci-300.pdf
Ajut per a la reconversió de plantacions de cítrics, i es convoquen els corresponents a l’any 2010 9 151.083,50 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_42_2010_citrics.pdf
Ajut per a la reconversió de plantacions de fruita dolça 2010. 412 4.525.023,72 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_51_2010_fruita.pdf
Ajut per a la utilització dels serveis d'assessorament per part de les persones agricultores 458 316.189,10 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_046_2010_assessorament_persones_agricultores.pdf
Ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 109 12.900.000,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_287_2010_foment_concentracio_intercoop_modernitzacio_coop.pdf
Ajuts a la gestió de les zones humides incloses en el Conveni RAMSAR: conservació de pastures inundades i recuperació de prats i pastures humides 2296 7.643.661,24 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_46_2010_gestio_zones_humides.pdf
Ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2010. 366 8.049.561,65 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_1668_gfs.pdf
Ajuts a la Lluita contra l’erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge. 297 327.807,52 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_333.pdf
Ajuts a la modernització de les Explotacions Agràries 511 14.276.300,80 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_46_2010_cge_pm2010.pdf
Ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 301 9.847.672,70 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_46_2010_joves2010.pdf
Ajuts a la producció integrada. 1451 6.068.372,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_332.pdf
Ajuts a la ramaderia ecològica. 339 3.783.526,43 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_331.pdf
Ajuts a l'agricultura ecològica. 597 2.025.052,97 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_330.pdf
Ajuts a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils 80 719.764,96 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_46_2010_apicultura.pdf
Ajuts a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils (2) 36 132.784,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_310-002.pdf
Ajuts a les despeses i funcionament Eix 4 del Programa Leader 2007-2013 13 2.286.319,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_431_2010_leader2010.pdf
Ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya 37 936.709,53 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_67_2010_assessorament.pdf
Ajuts agroambientals per a la millora de pastures en zones de mujntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat. 529 742.060,62 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_335.pdf
Ajuts agroambientals per a la millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat. 239 726.295,64 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_319.pdf
Ajuts associats al CGE 52 3.008.807,25 € 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_44_2010_cge_diversificacio2010.pdf
Ajuts de cooperació Grups Leader 13 357.143,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_AAR_403_2010_SPDR_Cooperacio2010.pdf
Ajuts de minimis per al foment de l’artesania alimentària a Catalunya (1a valoració) 5 133.478,51 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_68_2010_artesania.pdf
Ajuts de minimis per al foment de l’artesania alimentària a Catalunya (2a valoració) 3 82.557,30 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_68_2010_artesania_2.pdf
Ajuts destinats a la millora en la producció i comercialització dels productes de l’apicultura 5 359.012,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_282_2010_apicultura.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia LEADER 295 16.036.020,77 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_aar_562_2009_leadereix4_expedients2010.pdf
Ajuts per a la conservació i millora de varietats vegetals autòctones. 13 6.162,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_314.pdf
Ajuts per a la gestió sostenible de la fertilització. 10 9.213,52 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_316.pdf
Ajuts per a la millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 84 457.126,97 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_312.pdf
Ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya, convocatòria extraordinària 2010. 90 993.089,07 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_158_renove_extra.pdf
Ajuts per a la renovació del parc de maquinària agrícola de Catalunya. 25 298.903,60 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_508_2010_renove.pdf
Ajuts per a l'adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies 14 298.027,70 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_2010_adquisicio_comu.pdf
Ajuts per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments (mesura 133 PDR 2007-2013) 18 751.296,77 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_267_2010_mesura_133_pdr.pdf
Ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a l'any 2010  312 4.346.201,01 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_20_enpc.pdf
Ajuts per al foment d’actuacions de desenvolupament del medi rural i pesquer, i es convoquen els corresponents a l’any 2010 290 1.807.500,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_240_2010_foment_rural_pesquer.pdf
Ajuts per al foment dels mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de les zones humides incloses en el llistat de la Convenció RAMSAR. 11 48.930,63 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_350.pdf
Ajuts per als sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya. 534 1.065.193,75 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_46_beneficiaris_318.pdf
Ajuts per modernització d'explotacions agràries 626 21.244.011,15 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_aam_046_2010_modernitzacio-2011.pdf
Préstec per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes en matèria de benestar animal 56 7.071.693,51 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_319_2010_viiibenestar_animal.pdf
Préstecs per a l'adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies. 67 2.549.873,99 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_99_2010_viiimaquinaria.pdf
Subvencions a les actuacions desenvolupades a les zones de pesca controlada per a l’any 2010 14 55.642,90 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_494_pesca.pdf
Subvencions destinades a fomentar la conservació de l’abella de la mel autòctona per a l’any 2010. 5 80.000,00 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_22_abella_mel.pdf
Subvencions per a l’adquisició de material per a les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2010 186 193.805,73 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_807_adf_adquisicio.pdf
Subvencions per al finançament d’actuacions a la zona d’influència socioeconòmica del parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a l’any 2010. 44 399.820,27 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_241_2010_redaccio.pdf
Subvencions per al manteniment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions per a l’any 2010 100 793.863,55 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_495_adf_manteniment.pdf
Subvencions per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per als anys 2010 i 2011. 94 2.096.746,77 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_2031_urbanitzacions.pdf
Subvencions per compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l’abellerol al territori de Catalunya per a l’any 2010. 22 127.401,49 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_1406_abellarol.pdf
Subvencions per fomentar la protecció dels animals de companyia per a l’any 2010. 33 304.713,06 2010 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2010/documents/fitxers_estatics/2010_resolucio_mah_21_animals_de_companyia.pdf
Agricultura ecològica 396 2.001.950,21 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_330-2011-001.pdf
Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca 134 614.090,13 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_334-2011-001.pdf
Ajut a la promoció de productes vitícoles en tercers països 63 10.706.262,73 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_036_promocio_productes_viticoles_tercers_paisos-2011.pdf
Ajut a la promoció i el subministrament de fruites i verdures a l'alumnat de centres escolars. Curs 2010-2011. 2 1.498.247,38 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_339_2010_fruita_escolar.pdf
Ajut a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya 36 640.160,68 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_171_assessorament-2011.pdf
Ajut agroambiental al Foment del pasturatge de sotabosc en PPP 1 9.551,18 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_AAR_526_2010_SPDR_DespesesFuncionament2011.pdf
Ajut al pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya - campanya 2010/2011 50 270.534,99 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ORDRE_AAM_002_2011_ADV_2011.pdf
Ajut al sector dels farratges dessecats i es convoquen les corresponents a la campanya de comercialització 2010-2011. 14 14.383.820,17 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aam_303_2010_farratges.pdf
Ajut de minimis per a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat. L3 - promoció artesania alimentària a Catalunya. 9 110.234,89 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_240_m-l3-2011.pdf
Ajut Fons Europeu de la Pesca 115 4.580.868,68 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aar_385_2010_resum_concessions_fons_europeu_pesca.pdf
Ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres escolars, i es convoquen les corresponents al curs escolar 2011-2012. 3 28.662,45 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_190_2011_llet_escolar.pdf
Ajut per a la destil·lació de subproductes. 1 2.185.597,32 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aar_474_2010_destillacio.pdf
Ajut per a la utilització dels serveis d'assessorament per part de les persones agricultores 428 287.197,06 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_2011_assessorament_persones_agricultores.pdf
Ajut per al foment de la participació en programes de qualitat 2011 2 321.368,76 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_241_m132-2011.pdf
Ajut per al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins. 11 733.161,39 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_369_i_ordre_207_gestio_purins.pdf
Ajut per l'emmagatzematge privat de carn de porcí. 30 7.209.195,64 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_reglament_ue_68_2011_emmagatzematge_privat_porci.pdf
Ajuts a la conservació de l’abella de la mel autòctona 5 60,000,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_199_2011_abella_de_la_mel.pdf
Ajuts a la gestió forestal sostenible 67 2.148.911,09 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_251_2011_ajuts_gestio_forestal_sostenible_adf.pdf
Ajuts a la gestió forestal sostenible 194 4.265.992,07 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_251_2011_ajuts_gestio_forestal_sostenible_ajuntaments.pdf
Ajuts a la gestió forestal sostenible 10 291.945,49 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_295_2011_ajuts_gestio_forestal_sostenible.pdf
Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada 704 6.200.000,01 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_251_gestio_forestal_sostenibles_finques_privades.pdf
Ajuts a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura 5 359.012,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_odre_aam_149_pic-2011.pdf
Ajuts a la millora de regadius 192 10.698.359,69 € 2011 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ORDRE_AAM_309_Millora-regadius_OR-2011.xls
Ajuts a les agrupacions de defensa forestal 223 1.076.729,68 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_69_2011_adf.pdf
Ajuts al sector apícola per pol·linització 88 86.247,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_263_pol-2011.pdf
Ajuts als alumnes dels centres i les escoles de capacitació agrària del DAAM 100 152.474,41 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_247_resum_concessions_ecas.pdf
Ajuts assegurances hivernacles. 47 44.881,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_057_2011_resum_concessions_prestecs_376_2010.pdf
Ajuts de minimis per a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat. Línia 1 - Promoció distintius d'origen i qualitat 6 98.783,37 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_240_m-l1-2011.pdf
Ajuts de minimis per a la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat. Línia 2 - Certificació distintius d'origen i qualitat. 29 164.697,24 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_240_m-l2-2011.pdf
Ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya 75 159,999,95 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_196_2011_abellerol.pdf
Ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d'extinció 10 427.810,37 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_288_rape-2011.pdf
Ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de SANDACH 225 419.254,25 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_297_sandach-2011.pdf
Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal 49 2200000 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_221_eps-2011.pdf
Ajuts destinats al control del rendiment lleter 11 277.892,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_179_rll-2011.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia LEADER 218 8.773.796,97 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_283_2011_LeaderExpedients2012.pdf
Ajuts per a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies. 56 567.393,08 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_aam_261_adquisicio_comu_maquinaria-2011.pdf
Ajuts per a la millora de la gestió mediambiental de les explotacions porcines. 8 25.748,75 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_333_i_ordre_aam_208_millora_porci.pdf
Ajuts per a la modernització de les estructures sanitàries de les explotacions d'oví i cabrum 134 95.000,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_305_mes-2011.pdf
Ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies , productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. 21 599.999,98 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_304_linea-647.pdf
Ajuts per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments 26 720.889,07 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_172_concessions_m133-2011.pdf
Ajuts per al foment d’actuacions dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari. 104 788.690,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_0211_hc2011.pdf
Ajuts per al foment de la millora de la qualitat de la llet 12 133.035,60 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_297_mqll-2011.pdf
Ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu 420 420.468,82 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_281_rare-2011.pdf
Ajuts per fomentar la producció i comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d'origen animal. 80 301.802,72 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_178_2011.pdf
Ajuts per primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 326 10.194.090,96 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_aam_022_joves-2011.pdf
Ajuts per sufragar les de gestió i funcionament. Eix 4 Leader PDR 2007-2013 13 2.309.663,04 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_AAR_526_2010_SPDR_DespesesFuncionament2011.pdf
Ajuts sequera 2008 flor i planta ornamental. 2 8.000,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aam_438_2010_resum_concessions_prestecs_376_2010.pdf
Ajuts temporal neu març 2008 planta ornamental. 2 3.626,53 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aam_433_2010_resum_concessions_prestecs_376_2010.pdf
Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils 98 806.083,16 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_310-2011-001.pdf
Conservació i millora de races autòctones 140 703.653,30 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_315-2011-001.pdf
Conservació i millora de varietats vegetals autòctones 1 460,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_314-2011-001.pdf
Diversificació cap a activitats no agrícoles 58 2.668.976,18 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_aam_022_diversificacio-2011.pdf
Foment de la ramaderia ecològica. 339 3.463.652,10 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_331-2011-001.pdf
Foment del pasturatge de sotabosc en perímetre de protecció prioritària 20 107.686,71 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_313-2011-001.pdf
Gesitó sostenible de la fertilització 2 4.397,87 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_316-2011-001.pdf
Gestió de les zones humides incloses al conveni Ramsar 553 6.075.629,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_311-2011-01.pdf
Indemnització compensatòria en zones de muntanya. 1430 6.544.583,26 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_301-2011-001.pdf
Indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya 114 307.355,10 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_302-2011-001.pdf
Línia 647 d’ajuts per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) per el desenvolupament de nou productes, processos i tecnologies en el sector agrari i alimentari 49 649.350,65 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_0168_linia_647.pdf
Línia d’ajut del fons europeu de la pesca per a la paralització temporal d’activitats pesqueres 447 3.215.423,79 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_294_2011_linia_121_veda.pdf
Lluita contra l'erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge 27 75.214,23 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_333-2011-001.pdf
Mesures excepcionals de suport al sector de les fruites i hortalisses. 4 33.131,36 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_reglament_ue_585_2011_cogombre.pdf
Mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de les zones humides incloses en el llistat de la convenció Ramsar (retirada 20 anys) 11 65.667,56 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_350-2011-001.pdf
Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 105 497.418,90 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_319-2011-001.pdf
Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 67 494.440,68 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_312-2011-001.pdf
Modernització d’explotacions agràries 1060 33.110.872,49 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_2011_modernitzacio_agraria.pdf
Premi al/la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a 1 4.000,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_156_premi_jove_artesa.pdf
Préstecs amb interessos bonificats fruita dolça. 42 51.926,62 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aam_376_2010_resum_concessions_prestecs_2011.pdf
Préstecs amb interessos bonificats liquiditat. 78 110.260,10 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2010_ordre_aam_367_2010_resum_concessions_prestecs_376_2010.pdf
Préstecs per a l’adquisició de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies 86 4.361.551,22 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_aam_075_prestecs_maquinaria-2011.pdf
Préstecs per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal (concessió 1a prioritat) 69 14.441.764,13 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_aam_071_benestar_animal-2011.pdf
Producció integrada 692 3.965.685,90 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_332-2011-001.pdf
Reconversió de plantacions de cítrics 15 441.902,50 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_aam_016_reconversio_citrics-2011.pdf
Sistemes alternatius a la lluita química per al correu de la vinya 110 584.805,54 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_022_318-2011-001.pdf
Subvencions a les agrupacions de defensa vegetal (ADV) 94 2.000.000,00 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aaam_169_2011_subvencions_adv.pdf
Subvencions a les agrupacions de productors en els sectors d'oví i cabrum 6 133.392,14 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_285_apoc-2011.pdf
Subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socieconòmica del Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 47 863,826,58 2011 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_070_2011_pnaiguestortes_mes_de_3000.pdf
Ajut a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat. 30 882.977,40 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_299_2012_innovadors.pdf
Ajut a les entitats d'assessorament Agrari de Catalunya 17 322.213,67 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_86_2012_assessorament_agrari.pdf
Ajut agroambiental a Foment de la ramaderia ecològica 44 134.448,48 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ORDRE_AAM_067_2012_FomentRamaderiaEcologica.pdf
Ajut al pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya - campanya 2011/2012 93 566.429,02 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ORDRE_AAM_004_2012_ADV_2012.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia d'accions col·lectives 25 613.959,18 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_accions_collectives.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de aqüicultura 3 487.984,12 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_aquicultura.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de compensacions socioeconòmiques per a la gestió de la flota pesquera 4 34.009,13 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_compensacions_socioeconomiques.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de desenvolupament de zones dependents de la pesca 19 684.921,06 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_209_2012_eix4.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de inversions a bord d'embarcacions pesqueres i selectivitat 33 346.177,39 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_inversions_a_bord.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de parada definitiva d'embarcacions 10 2.183.615,87 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_parada_definitiva.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de paralització temporal d’activitats pesqueres 67 393.041,75 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_294_2011_parada_temporal.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de ports de pesca, llocs de desembarcament i d'ancoratge 1 163.441,95 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_ports.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca - Línia de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura 14 1.391.088,06 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_300_2011_comercialitzacio.pdf
Ajut destinat al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes. Mesura 132 PDR 2 141.813,46 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_197_2012_certificacio.pdf
Ajut per a la millora de transformació i comercialització dels productes agraris 177 40.225.401,29 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_97_2012_transformacio_comercialitzacio_productes_agraris.pdf
Ajut per a la utilització dels serveis d'assessorament per part de les persones agricultores 422 264.877,08 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_assessorament2012.pdf
Ajut per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments. Mesura 133 PDR 26 649.005,65 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_159_2012_promocio_i-ii.pdf
Ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 63 10.326.607,67 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aar_050_2012_foment_concentracio_intercoop_modernitzacio_coop.pdf
Ajut per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) 2012 35 537.479,80 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ORDRE_AAM_298_2012_RDi.pdf
Ajuts a la conservació de l’abella de la mel autòctona 4 56.865,00 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_203_2012_abella_mel.pdf
Ajuts a la gestió de zones humides incloses en el Conveni RAMSAR. 572 6.348.185,82 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_311.pdf
Ajuts a l'apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils. 90 734.876,88 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_310.pdf
Ajuts al la gestió forestal sostenible 131 2.088.581,56 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_147_2012_ajuts_gestio_forestal_sostenible_19-22-29.11.2012.pdf
Ajuts al la gestió forestal sostenible 71 2.286.007,67 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_147_2012_ajuts_gestio_forestal_sostenible_22.11.2012.pdf
Ajuts al la gestió forestal sostenible 33 699.703,13 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_147_2012_ajuts_gestio_forestal_sostenible_27-29.11.2012.pdf
Ajuts al la gestió forestal sostenible 50 903.815,28 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_147_2012_ajuts_gestio_forestal_sostenible_29.11.2012.pdf
Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal 94 1.967.423,13 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_187_2012_agricolasv.pdf
Ajuts al sector apícola per pol·linització 86 47.517,02 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_203_2012_pol-2012.pdf
Ajuts de cooperació Grups Leader 50 577.498,19 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_268_2012_leaderdespesesfuncionament2012.pdf
Ajuts destinats a compatibilitzar les activitats apícoles amb la conservació de l'abellerol al territori de Catalunya 78 99.999,99 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_061_2012_abellerol.pdf
Ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal 44 1.264.005,65 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_195_2012_eps-2012.pdf
Ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura. 5 383.784,00 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_203_2012_pic-2012.pdf
Ajuts destinats a les agrupacions de productors d’oví i cabrum. 6 165.800,00 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_258_2012_apoc-2012.pdf
Ajuts destinats a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries i els establiments de gestió de subproductes per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats al consum humà. 112 218.857,65 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_195_2012_sandach-2012.pdf
Ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter 2 116.055,58 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_201_2012_rll-2012.pdf
Ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins 4 388.716,30 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_213_2012_foment_infraestructures_biodigestio_purins_porcins.pdf
Ajuts destinats al foment de les races autòctones 9 363.211,29 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_201_2012_rape-2012.pdf
Ajuts destinats al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu 362 405.998,62 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_201_2012_rare-2012.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia LEADER 431 15.401.449,88 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_aar_429_2012_leadereix4_expedients2012.pdf
Ajuts exclosos de concurrència pública (ajuts directes) anualitat 2012 37 3.327.133,22 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_155_2012_urba.pdf
Ajuts per a la conservació i millora de races autòctones. 140 707.082,53 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_315.pdf
Ajuts per a la conservació i millora de varietats vegetals autòctones. 1 388,00 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_314.pdf
Ajuts per a la gestió sostenible de la fertilització. 1 704,00 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_316.pdf
Ajuts per a la lluita contra l'erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge. 26 75.619,85 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_333.pdf
Ajuts per a la millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat. 102 478.805,77 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_319.pdf
Ajuts per a la millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya. 104 231.407,77 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_335.pdf
Ajuts per a la producció integrada. 809 4.607.747,14 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_332.pdf
Ajuts per a la ramaderia ecològica. 344 3.891.172,12 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_331.pdf
Ajuts per a l'adquisició de material a les agrupacions de defensa forestal 165 724.636,98 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_155_2012_urba.pdf
Ajuts per a l'agricultura ecològica. 379 1.921.343,34 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_330.pdf
Ajuts per a l'agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca. 137 599.685,16 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_334.pdf
Ajuts per al foment de la millora de la qualitat de la llet 12 150.260,68 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_201_2012_mqll-2012.pdf
Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal i les seves federacions 184 799.999,77 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_236_2012_adf_45.pdf
Ajuts per al foment del pasturatge de sotabosc en perímetres de protecció prioritària. 21 109.504,04 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_313.pdf
Ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans 68 999.902,38 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_03_ajuts_directes/documents/fitxers_estatics/2012_ajuts_directes_cap_iv_vii.pdf
Ajuts per als mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de les zones humides incloses en el llistat de la convenció Ramsar (retirada 20 anys) 10 62.158,86 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_350.pdf
Ajuts per als sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya. 120 597.950,63 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_318.pdf
Ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia 119 539.582,67 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/ordre_aam_157_2012_proteccio_animals.pdf
Ajuts per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal 171 4.192.410,84 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_095_2012_benestaranimal.pdf
Ajuts per indemnització compensatòria en zones de muntanya 1438 6.701.075,79 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_301.pdf
Ajuts per indemnització compensatòria en zones desfavorides 125 332.027,22 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_302.pdf
Ajuts per la millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000. 68 510.114,65 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_67_2012_beneficiaris_312.pdf
Ajuts per sufragar les despeses de gestió i funcionament. Eix 4 Leader PDR 2007-2013 13 2.033.420,39 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ordre_aam_283_2011_LeaderExpedients2012.pdf
Diversificació cap a activitats no agrícoles 36 1.842.921,68 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_067_2012_diversificacio.pdf
Modernització d’explotacions agràries 752 19.597.098,58 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_067_2012_modernitzacio.pdf
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 356 11.166.839,24 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_067_2012_joves.pdf
Subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socieconòmica del Parc Natural d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 37 751.151,95 2012 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2012/documents/fitxers_estatics/2012_ordre_aam_103_2012_pnaiguestortes_mes_de_3000.pdf
Agricultura ecològica 498 2.383.615,72 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_040_2013_agriculutra_ecologica.pdf
Agricultura racional i de conservació en el conreu de fruits de closca 140 612.540,93 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_AgriculturaRacionalConreuFruitsClosca_334.pdf
Ajut a la promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països. Campanya 2013/2014 69 10.161.288,88 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_153_2013_fruita_escolar.pdf
Ajut a la promoció i el subministrament de fruites i verdures a l'alumnat de centres escolars. Curs 2013-2014 1 943.423,67 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_rce_288-2009_fruitaescolar.pdf
Ajut a la promoció i subministrament de fruita a les escoles. 1 1.085.764,94 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_rce_543-2011_opfh_po2014.pdf
Ajut a les organitzacions de productors que constitueixen un fons operatiu. Programes operatius 2014 64 19.738.080,04 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_rce_543-2011_opfh_fon2013.pdf
Ajut a programes operatius de les OPFH 65 16.495.337,98 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_98_2013_eix4.pdf
Ajut agroambiental a Agricultura ecològica 18 91.083,22 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_040_2013_Arros.pdf
Ajut agroambiental a la Producció integrada 1 960,22 € 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_115_2014_GestioForestalSostenible_2014.pdf
Ajut agroambiental de gestió de les zones humides incloses en el Conveni RAMSAR 48 449.852,76 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_317_2013_TransformacioVi_2014.pdf
Ajut agroambiental per a la gestió de les zones humides incloses en el Conveni RAMSAR 532 5.750.868,81 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_193_2013_ADV_2013.pdf
Ajut al desenvolupament de les zones dependents de la pesca 12 219.316,54 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_rce_657-2008_ordre_aam_190_2011_lletescolar.pdf
Ajut al pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya - campanya 2012/2013 174 1.159.422,59 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_040_2013_AgroambientalsAgriculturaEcologica_301_0006.pdf
Ajut comunitari per al subministrament de llet i determinats productes lactis als alumnes dels centres escolars 1 327,74 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_198_2013_artesania.pdf
Ajut de minimis a l'artesania alimentària, convocatòria 2013 6 29.995,25 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_198_2013_certificacioi-ii.pdf
Ajut de minimis al foment de la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments, convocatòria 2013. 28 162.975,48 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_198_2013_promocio.pdf
Ajut de minimis al foment de la promoció dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments, convocatòria 2013. 5 29.998,34 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_195_2013_certificacio.pdf
Ajut destinat al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes. Mesura 132 PDR 1 24.274,25 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_259_2013_projectespilotinnovadors.pdf
Ajut per a la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat 43 1.456.558,60 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_158_2013_promocioi-ii.pdf
Ajut per a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments. Mesura 133 PDR 24 571.306,57 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_259_2013_plantejamentredaccioprojectesrdi.pdf
Ajut per al foment del plantejament i la redacció de projectes de R+D+I per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat 25 460.991,79 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_rce_1234-2007_destilaciosubproductes.pdf
Ajut per destil·lació de subproductes 1 1.331.359,90 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_022_2012_promocio.pdf
Ajut per les mesures d'informació i promoció de productes vitícoles en el mercat de tercers països 54 5.643.218,68 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_40_2013_modernitzacio_explotacions_agraries.pdf
Ajuts a la modernització d'explotacions agràries 101 3.172.196,05 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_117_2013_entitats_assessorament.pdf
Ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya 6 76.553,40 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_117_2013_entitats_assessorament2.pdf
Ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya (2) 4 36.269,00 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_193_2013_agricolasanitatvegetal.pdf
Ajuts agroambientals a l'agricultura ecològica 31 216.964,46 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_040_2013_AgroambientalsZonesHumidesRAMSAR_311_0002-0003.pdf
Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal 94 1.800.029,75 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_193_2013_sectoragricola_sanitatvegetal.pdf
Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal 94 1.800.000,03 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_177_2013_pol.pdf
Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal) 94 1.800.000,03 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_414_2012_PRV_2013.pdf
Ajuts al sector apícola per pol·linització 74 49.999,98 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_199_2013_eps.pdf
Ajuts de cooperació Grups Leader 13 253.650,00 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_040_2013_AgriculturaEcologica.pdf
Ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal 13 530.000,00 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_114_2013_pic.pdf
Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura 5 507.484,00 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_179_2013_rll.pdf
Ajuts destinats a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles 49 7.307.809,86 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_016_2014_PromoVins_2014.pdf
Ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter 2 112.054,14 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_179_2013_rll.pdf
Ajuts destinats al foment de les races autòctones 6 211.167,58 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_179_2013_rare.pdf
Ajuts destinats al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu 63 190.899,80 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_336_2013_LeaderExpedients2013.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia LEADER 289 7.237.644,55 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_88_2013_maquinaria_en_comu.pdf
Ajuts per a l’adquisició en comú de màquines i equips agrícoles que incorporen noves tecnologies 42 308.026,90 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_267_2013_idt.pdf
Ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina 3 328.591,50 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_0313_2013_CooperativesEntitatsAssociatives.pdf
Ajuts per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 61 10.243.561,59 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_143_2013_adf44.pdf
Ajuts per al manteniment de les agrupacions de defensa forestal 192 749.999,74 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_300_2012_SPDR_DespesesFuncionament2013.pdf
Ajuts per sufragar les de gestió i funcionament. Eix 4 Leader PDR 2007-2013 13 2.346.464,29 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_040_2013_apicultura_millora_biodiversitat_zfragils.pdf
Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils 91 747.604,88 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_193_2013_premismildiuvinya.pdf
Concessió dels Premis míldiu de la vinya 2013 27 2.970,00 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_ConservacioMilloraRacesAutoctones_315.pdf
Conservació i millora de races autòctones 70 238.104,57 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_ConservacioMilloraVegetalsAutoctons_314.pdf
Conservació i millora de varietats vegetals autòctones 1 460,00 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_040_2013_diversificacio.pdf
Diversificació cap a activitats no agrícoles 59 3.041.883,94 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_FomentRamaderiaEcologica_331.pdf
Foment de la Ramaderia Ecològica 455 5.256.268,71 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_IndemnitzacioCompensatoriaZonesMuntanya_301.pdf
Indemnització compensatòria en zones de muntanya 1498 7.116.719,99 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_IndemnitzacioCompensatoriaZonesDesfavorides_302.pdf
Indemnització compensatòria en zones desfavorides 126 308.537,82 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_247_2013_linia_151.pdf
Línia d’ajut del fons europeu de la pesca per a determinades compensacions socieconòmiques per a la gestió de la flota pesquera 26 342.209,61 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_178_2013_linia_121_veda.pdf
Línia d’ajut del fons europeu de la pesca per a la paralització temporal d’activitats pesqueres 342 2.355.782,20 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_LluitaErosioCultiusLlenyososPaisatge_333.pdf
Lluita contra l’erosió en medis fràgils de cultius llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge 24 68.740,53 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_ProduccioAgrariaZonesHumidesRamsar_350.pdf
Mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de les zones humides incloses en el llistat de la convenció de Ramsar 12 92.239,40 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_040_2013_millora_pastures_paisatge_biodiversitat.pdf
Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 113 517.367,95 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_MilloraHabitatsXarxaNatura2000_312.pdf
Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 63 475.240,89 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_040_2013_millora_foment_prats_naturals_zmuntanya.pdf
Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 115 260.798,77 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_040_2013_incorporaciojoves.pdf
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 481 15.276.952,39 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_ProduccioIntegrada_332.pdf
Producció Integrada 760 4.277.988,93 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_AAM_040_2013_SistemesAlternatiusLluitaQuimicaVinya_318.pdf
Programes operatius 67 23.424.967,75 € 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_032_2014_Eix4MetodologiaLeader_2014.pdf
Sistemes alternatius a la lluita química en vinya 105 577.679,57 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ordre_aam_181_2013_pag_hivernacles.pdf
Subvenció per la contractació d’assegurances d’hivernacles 38 33.439,50 2013 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_134_2013_SPDR_Cooperacio2013.pdf
Agricultura racional i de conservació 120 516.544,36 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_282_2014_IDT_2014.pdf
Ajut agroambiental a la Gestió de les zones humides incloses en el conveni Ramsar 1 2.677,75 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_AgriculturaEcologica_330.pdf
Ajut agroambiental a la Lluita contra l'erosió en medis fràgils de cultius llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge 1 3.552,52 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_076_2015_ICF_2015.pdf
Ajut agroambiental a la Producció integrada 9 14.369,50 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_HabitatsEsteparisXarxaN2000_364.pdf
Ajut agroambiental a la Ramaderia ecològica 1 3.723,81 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_MedisFragilsCultiusLLenyosos_333.pdf
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica (antic PDR) 3 3.412,18 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_264_2015_IDT_Sanitat_animal_eradicacio_tuberculosi_bovina_2015.pdf
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica (antic PDR) 1 6.646,40 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_268_2015_EPS_Sanitat_animal_porci_cunicola_2015.pdf
Ajut agroambiental al Foment dels mètodes de producció agrària compatibles amb la conservació de les zones humides incloses en el llistat de la convenció Ramsar 1 366,61 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_ConreuFruitsClosca_334.pdf
Ajut al pla de reestructuració i/o reconversió de la vinya - campanya 2013/2014 428 3.295.495,23 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_253_2014_ParadaDefinitivaFEP_2014.pdf
Ajut del Fons Europeu de la Pesca pel desenvolupament de les zones dependents de la pesca 18 627.662,55 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_029_2014_AjutsAdquisicioADF.pdf
Ajut en forma de garantia de prèstecs de l'ICF per a financiar projectes d'inversió de empreses agraries i agroalimentàries 2 175.872,65 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_253_2014_ParadaDefinitivaFEP_2014.pdf
Ajut exclòs de concurrència pública per a la promoció i el subministrament de fruites a l'alumnat de centres escolars dins el marc d'un Pla de consum de fruita a les escoles 1 1.899.296,72 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_LiniaProductesPescaAquicultura_2014.pdf
Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública 274 4.317.460,32 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_AjutsAgorambientalsAgriculturaEcologica_330_0001.pdf
Ajuts a les agrupacions de defensa vegetal 94 1.800.000,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_LiniaAccionsCollectives_2014.pdf
Ajuts a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya 7 67.540,04 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_264_2014_MilloraRendimentOviCabrumMES_2014.pdf
Ajuts agroambiental a l'agricultura ecològica 503 3.159.662,29 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_265_2014_ajut-exclos-fruita-FRULESA.pdf
Ajuts agroambientals. Ajut a l'Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils 85 709.472,48 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_InversionsBordFEP_2015.pdf
Ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat 31 404.467,26 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_146_AgrocreditPublicitat_2014.pdf
Ajuts al sector apícola per pol·linització 86 115.000,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_217_2014_MinimisPromocioConsellRegulador_2014.pdf
Ajuts de cooperació Grups Leader 97 1.160.760,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2015_joves_2014.pdf
Ajuts de la línia d'accions col·lectives 27 1.172.871,82 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_056_2014_urbanitzacions.pdf
Ajuts de la línia d'accions col·lectives corresponents a la traçabilitat. Fons Europeu de la Pesca 10 141.469,76 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_129_2014_ApicolaPollinitzacioPOL_2014.pdf
Ajuts de la línia d'accions col·lectives Fons Europeu de la Pesca 7 338.948,04 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_LiniaOperacionsPilot_2014.pdf
Ajuts de la línia d'aqüicultura. Fons Europeu de la Pesca. (Anualitat 2015) 52 1.004.788,94 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_LiniaProteccioDesenvolupamentFloraFauna_2014.pdf
Ajuts de la línia de protecció i desenvolupament de la flora i la fauna 1 17.215,49 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_ZonesHumidesRamsar_311_cge.pdf
Ajuts de la línia de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura. Fons Europeu de la Pesca 8 403.136,81 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_InversionsBordFEP_2014.pdf
Ajuts de la línia d'inversions a bord d'embarcacions pesquers i selectivitat. Fons Europeu de la Pesca (Anualitat 2014) 17 186.785,89 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_149_2014_FomentRacesAutoctonesRAPE_2014.pdf
Ajuts de la línia d'inversions a bord d'embarcacions pesquers i selectivitat. Fons Europeu de la Pesca. (Anualitat 2015) 35 580.528,40 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_AgriculturaRacionalConservacio_cge.pdf
Ajuts de la línia d'operacions pilot 4 164.344,28 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_217_2014_MinimisConsellRegulador_2014.pdf
Ajuts de la línia d'operacions pilot de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura 14 1.485.262,68 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_AjutsAquiculturaFEP_2015.pdf
Ajuts de mínimis per a la millora del rendiment dels mitjans de producció ramadera de les explotacions d'oví i cabrum. 68 27.651,44 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_334_2014_GestioPurinsTransport.pdf
Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya 28 139.974,34 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_362_2014_RecercaEcologica.pdf
Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya 4 39.997,21 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_LiniaProteccioDesenvolupamentFloraFauna_2014.pdf
Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya 6 39.990,95 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_334_2014_GestioPurinsInversio.pdf
Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura 5 444.028,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_TransformacioComercialitzacioFEP_2014.pdf
Ajuts destinats a les activitats de promoció dels programes de qualitat dels aliments 25 593.583,03 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_141_2014_ProduccioComercialitzacioProductesApiculturaPIC_2014.pdf
Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí i cunícola. 14 530.000,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_128_2014_IdentificacioEsterilitzacioAdopcioAnimalsCompanyia_2014.pdf
Ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter 2 120.995,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_100_2014_EntitatsAssessoramentAgrari.pdf
Ajuts destinats al foment de les races autòctones 4 158.657,16 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_142_2014_ControlRendimentLLeterRLL_2014.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia LEADER 275 6.841.284,48 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_007_2014_PRV_2014.pdf
Ajuts eix 4. Metodologia LEADER 235 6.817.034,68 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_113_2015_Rendiment_lleter_RLL_2015.pdf
Ajuts per a l’adquisició de material de transmissions i posicionament a les agrupacions de defensa forestal 82 555.554,37 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_141_2014_ProduccioComercialitzacioProductesApiculturaPIC_2014.pdf
Ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina 3 408.383,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_260_2014_AccionsCollectivesFEP_2014.pdf
Ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya 408 4.168.456,36 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_diversificacio_2014.pdf
Ajuts per al manteniment de les agrupacions de defensa forestal 189 750.000,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_300_2014_LeaderDespesesFuncionament_2014.pdf
Ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril per als anys 2014 i 2015 86 999.767,98 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_AjutsAgroambientalsApiculturaZonesFragils_310_0001.pdf
Ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia. 107 440.000,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_342_2014_RDI_2014.pdf
Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 9 99.999,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_217_2014_Artesania_2014.pdf
Ajuts per la paralització definitiva d'embarcacions de pesca. Fons Europeu de la Pesca 7 2.225.921,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_300_2014_LeaderDespesesFuncionament_2014.pdf
Ajuts per subvencionar la creació d'infraestructures de gestió dels purins, la instal·lació de sistemes de tractament individuals i/o col·lectius, la compra de cisternes per al transport equipades amb aplicadors de purins al sòl, la compra d’equips d’aplicació de purins al sòl que es puguin adaptar a cisternes que no el portin incorporat, d’equips de mesura dels nutrients, compra de basses mòbils, i els ajuts destinats a la construcció de basses per a l'emmagatzematge de purins, que en tots els supòsits es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament. 44 3.188.470,61 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_HabitatsEsteparisPlanaAgricolaXarxaNatura2000_312_cge.pdf
Ajuts per subvencionar les actuacions de transport i aplicació a camp i per transport a un centre de gestió de dejeccions ramaderes o a un gestor autoritzat de residus dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del tancament. 33 134.848,08 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_MilloraRacesAutoctones_315_cge.pdf
Conservació i millora de races autòctones   68 188.435,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_FomentRamaderaEcologica_331_cge.pdf
Despeses de gestió i funcionament dels grups. Anualitat 2014 13 1.654.704,58 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_032_2014_CooperacioGrupsLeader_2014.pdf
Diversificació cap a activitats no agrícoles 47 2.496.879,11 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_168_2014_ADV.pdf
Foment de la Ramaderia ecològica 439 5.181.187,66 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_MilloraFomentPasturesNaturalsMuntanya_335_cge.pdf
Foment de mètodes de producció agrària en les zones humides incloses en el llistat de la convenció de RAMSAR 7 40.580,20 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_114_2015_Apicola_pollinitzacio_POL_2015.pdf
Gestió de les zones humides incloses en el Conveni RAMSAR   545 6.027.505,11 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_SistemesAlternatiusLluitaQuimicaConreuVinya_318_cge.pdf
Lluita contra l'erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge 22 59.314,70 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_204_2015_cooperatives_associacions_agraries_2015.pdf
Mesures excepcionals d'ajut als productors de determinades fruites i hortalisses- retirades 40 7.898.165,87 € 2014 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_167_2015_Produccio_comerc_apicultura_PIC_2015.pdf
Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat amb ramaderia equina 114 507.812,89 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_LluitaErosioMitjansFragilsConreusLlenyososTerrassesPaisatge_333_cge.pdf
Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 55 437.135,36 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_MilloraPasturesMuntanyaBiodiversitatRamaderaEquina_319_cge.pdf
Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 121 284.150,45 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_105_2015_Manteniment_ADF_2015.pdf
Premis míldiu de la vinya 2014 29 3.110,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_155_2015_Races_autoctones_RAPE_2015.pdf
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 27 878.298,00 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_256_2014_DesenvolupamentZonesDependentsFEP_2014.pdf
Producció Integrada 758 4.218.265,64 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_FomentProduccioAgrariaZonesHumidesRamsar_350_cge.pdf
Promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països 94 11.891.556,30 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_167_2014_EspaisNaturalsProtegits_2014.pdf
Sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya 92 499.021,06 2014 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_ProduccioIntegrada_332_cge.pdf
Ajut a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2015 - 2016 101 9.651.550,01 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_086_2016_Adquisio-equips-comunicacio-ADF_adf2.pdf
Ajut agroambiental a la compensació en zones amb limitacions naturals 2450 6.322.168,50 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_Agroambiental_limitacions_naturals_303_001.pdf
Ajut agroambiental a la compensació en zones amb limitacions naturals 1263 1.978.682,89 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_Agroambiental_limitacions_naturals_303_002.pdf
Ajut agroambiental a la Compensació en zones amb limitacions naturals 25 65.134,05 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_277_Destillacio_subproductes_2016.pdf
Ajut agroambiental a la Compensació en zones amb limitacions naturals (ZLN) 4 10.555,08 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ReglamentExecucio_2334_2015_Emmagtzematge_privat_porci_2016.pdf
Ajut agroambiental a la Conservació de races autòctones 449 1.831.500,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_109_2016_cooperatives_associacions_agraries_2016.pdf
Ajut agroambiental a la Conservació de races autòctones 3 17.580,00 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Primera_joves_2016_acta_02.xls
Ajut agroambiental a la Conservació de zones humides (Ramsar) 11 63.947,44 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_ConservacioRacesAutoctones_368.pdf
Ajut agroambiental a la Gestió de la fertilització 12 28.871,26 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_373_2015_ADV_2016.pdf
Ajut agroambiental a la Gestió i recuperació de prats de dall 234 434.929,95 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_AgriculturaEcologica_372.pdf
Ajut agroambiental a la Gestió sostenible de zones humides 729 4.440.460,30 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_ProduccioIntegrada_367.pdf
Ajut agroambiental a la Gestió sostenible de zones humides 1 7.036,08 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_RESOLUCIO_ARP_2153_Llet_escolar_2016.pdf
Ajut agroambiental a la Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 72 218.060,96 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_ApiculturaMilloraBiodiversitat_365.pdf
Ajut agroambiental a la Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 105 580.426,30 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Mitgacio_canvi_climatic.pdf
Ajut agroambiental a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 1 4.505,32 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_006_2016_Promocio_vins_3P.pdf
Ajut agroambiental a la Producció agrària en zones humides (retirada 20 anys) 2 16.263,32 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_178_2016_Consum_fruita_escolar.pdf
Ajut agroambiental a la Producció Integrada 1477 4.334.995,96 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Millora-pastures-zones-muntanya-proteccio-paisatge-biodiversitat_319.pdf
Ajut agroambiental a la Producció integrada 14 37.731,68 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_REGLAMENT_1612_1845_2016_Reduccio_produccio_llet_vaca_2016.pdf
Ajut agroambiental a la Ramaderia ecològica 8 49.006,33 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Diversificacio_agraria_2016.xls
Ajut agroambiental a la Ramaderia ecològica 1 9.391,50 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Mitigacio_canvi_climatic_2016.xls
Ajut agroambiental a l'Agricultura Ecològica 756 3.258.584,37 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Diversificacio.pdf
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica 439 1.878.773,47 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Millora-habitats-esteparis-plana-agricola-xarxa-natura-2000_364.pdf
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica 16 43.105,62 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_2207_222_2015_Annex_6_GFS_Empreses.pdf
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica (antic PDR) 4 10.995,27 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_Reglament_1308_2013_Programes_operatius_2016.pdf
Ajut agroambiental a l'Apicultura per a la millora de la biodiversitat 4 6.912,00 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ReglamentDelegat_UE_1031_2014_Mesures_excepcionals_retirada_2016.pdf
Ajut agroambiental als Sistemes alternatius a la lluita química 54 87.507,67 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_279_2016_Tractament-vegetacio_urbanitzacions_2016.xls
Ajut agroambiental als Sistemes alternatius a la lluita química 7 38.026,98 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_139_2016_Foment-races-autoctones_RAPE_2016.xls
Ajut agroambiental d'Apicultura per a la millora de la biodiversitat 139 767.628,29 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_008_2016_SPDR_Leader_2016.pdf
Ajut agroambiental de l’agricultura racional i de conservació en el conreu de fruits de closca 9 25.838,11 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Joves.pdf
Ajut agroambiental de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 201 416.069,93 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_019_2015_Promocio_vins_tercers_paisos_2015.pdf
Ajut agroambiental la lluita contra l’erosió en medis fràgils de cultius llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge 1 1.408,80 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_255_2014_Eix4_Metodologia_Leader.pdf
Ajut al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Agrupacions de Defensa Vegetal -ADV-) 97 1.513.761,92 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_GestioFertilitzacio_369.pdf
Ajut al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (Agrupacions de Defensa Vegetal) 98 1.526.625,17 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Millora-foment-prats-pastures-natural-zones-muntanya_335.pdf
Ajut destinat a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura 5 433.849,36 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_106_2015_PremisMildiuVinya.pdf
Ajut per a la cessió de llet i determinats productes lactis a l'alumnat de centres escolars 1 149,31 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_2207_222_2015_Annex_2_GFS.pdf
Ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 16 5.636.687,44 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_PratsPasturesZMuntanya_335.pdf
Ajut per al manteniment de les agrupacions de defensa forestal (ADF) 198 750.000,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_PratsPasturesZMuntanyaPaisatge_319.pdf
Ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 7 99.580,00 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Mitigacio_canvi_climatic_1a_addenda.pdf
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través de la realització de projectes pilot innovadors per part de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (realització de projectes pilot innovadors) 72 3.150.063,80 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_375_2015_SPDR_CooperacioGrupsAccioLocal_2016.pdf
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes) 19 317.641,44 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_GestioSostenibleZonesHumides_362.pdf
Ajuts a la destil·lació de suproductes 1 1.675.527,04 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_102_Premis_mildiu_2016.pdf
Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible. Annex 2: Redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal. Ens locals 5 12.759,64 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_270_2015_Comunitats_regants_xarxes_2015-2016-2017-2018-2019_primer.pdf
Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible. Annex 3: Xarxa viària per a la gestió dels boscos. Ens locals 76 800.000,00 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Primera_joves_2016_acta_01.pdf
Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible. Annex 4: Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública. Ens locals 89 926.617,47 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_110_280_2016_Apicola_Pollinitzacio_POL_2016.pdf
Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible. Annex 5: Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal. ADF 76 1.428.090,19 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_133_159_258_2016_Produccio_comerc_apicultura_PIC_2016.pdf
Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible. Annex 5: Prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal. Ens locals 112 1.325.515,17 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_179_2016_Proves_diagnostic_tuberculosi_bovina_IDT_2016.pdf
Ajuts a la Gestió Forestal Sostenible. Annex 6: Transformació i comercialització dels recursos forestals. Empreses 41 886.042,32 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_255_2226_2016_Porci_conill_cabrum_llet_EPS_2016.pdf
Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius 90 4.806.002,93 2015 http://agricultura.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Joves_2015_1a_addenda.pdf
Ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (Segona part) 65 6.954.219,76 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_2207_222_2015_Annex_3_GFS.pdf
Ajuts a les inversions de les indústries agroalimentàries i mitigació del canvi climàtic 102 25.156.909,63 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_2207_222_2015_Annex_4_GFS.pdf
Ajuts al sector apícola per pol·linització 59 80.953,39 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_Ramsar_350.pdf
Ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura 17 668.250,58 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Competitivitat.pdf
Ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura 22 264.176,57 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_076_2015_icf_2016.pdf
Ajuts destinats a les inversions per a la innovació dels productes vitivinícoles 3 59.069,00 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_270_2015_Comunitats_regants_xarxes_2015-2016-2017-2018-2019_segon.xls
Ajuts destinats a les inversions per a la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles. 81 9.410.272,27 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_REGLAMENT_UE_1308_2013_Programes-operatius-2017.xls
Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí i cunícola 14 478.000,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_258_2015_Projecte_pilot.pdf
Ajuts destinats al control oficial del rendiment lleter 2 110.422,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_093_2014_PremisMildiuVinya.pdf
Ajuts destinats al foment de les races autòctones 7 175.742,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_159_2015_ADV.pdf
Ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina 3 358.207,50 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_258_2015_Concessions_plantejament.pdf
Ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya (operació 19.03.01) 20 1.417.666,66 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Apicultura-millora-biodiversitat_365.pdf
Ajuts per la preparació de les estratègies de desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local de Catalunya (operació 19.01.01) 11 1.000.000,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Conservacio-races-autoctones_368.pdf
Ajuts per les despeses de funcionament i animació dels grups d'acció local de Catalunya (operació 19.04.01) 11 1.333.333,32 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Conservacio-zones-humides-ramsar_350.pdf
Concessió dels Premis míldiu de la vinya 2015 29 2.990,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_165_242_2015_GestioRecuperacioPratsDall_363.pdf
Diversificació agrària 31 1.314.358,06 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_065_2015_SPDR_Conveni_DespesesFuncionamentGAL_2015.pdf
Emmagatzematge privat de porcí 23 3.227.579,84 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_374_2015_Recerca_aplicada_PAE_2016.pdf
Millora de la competitivitat de les explotacions agràries 716 26.597.757,10 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_065_2015_SPDR_Preparacio_EstrategiesDesenvolupamentLocal_2015.pdf
Millora de la competitivitat de les explotacions agràries 470 15.175.502,01 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_138_1715_2016_Pesca_Vedes_2015-2016.pdf
Millora de la competitivitat de les explotacions agràries (5a. addenda) 3 66.438,09 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_2207_222_2015_Annex_5_GFS_Ajuntaments.pdf
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 120 2.232.836,73 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_079_2016_Manteniment-ADF_adf1.pdf
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 13 200.513,51 2015 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Competitivitat-2015_2a-3a-4a_addenda.pdf
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (2a. addenda) 1 41.237,50 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_2207_222_2015_Annex_5_GFS_ADF.pdf
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 771 22.080.000,00 € 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_001_2016_Foment-cadenes-curtes-mercats-locals.pdf
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 5 140.000,00 2015 http://agricultura.gencat.cat/web/sites/agricultura/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_193_2016_Pesca_GALP.pdf
Ajut a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països 94 9.107.434,21 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Competitivitat-2016-4a-addenda.xls
Ajut agroambiental a la Compensació en zones amb limitacions naturals 10 35.777,45 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Produccio-agraria-zones-humides-retirada-20_350_2015_003.xls
Ajut agroambiental a la Conservació de races autòctones 458 1.827.289,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Competitivitat-2016.xls
Ajut agroambiental a la Conservació de races autòctones 5 25.170,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Produccio-integrada_367_2015_007.xls
Ajut agroambiental a la Conservació de zones humides (Ramsar) 12 75.765,67 € 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Mitigacio_canvi_climatic_2016_2a_adenda.xls
Ajut agroambiental a la Conservació de zones humides (Ramsar) 1 15.782,52 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Ramaderia-ecologica_373_2015_004.xls
Ajut agroambiental a la Gestió de la fertilització 108 250.811,80 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_357_2017-ORDRE_ARP_026_2017_Llet-centres-escolars.xls
Ajut agroambiental a la Gestió i recuperació de prats de dall  249 469.443,29 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_REGLAMENT_UE_2017_316_REGLAMENT_UE_2016_921_Mesures-excepcionals-recolzament-org-productors.xls
Ajut agroambiental a la Gestió sostenible en zones humides 637 3.679.251,04 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Ramaderia-ecologica_373_2015_005.xls
Ajut agroambiental a la Gestió sostenible en zones humides 20 88.470,40 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Sistemes-alternatius-lluita-quimica_366_2015_005.xls
Ajut agroambiental a la Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 72 205.410,48 € 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_096_2016_Plantejament-2016.xls
Ajut agroambiental a la Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat 1 3.939,10 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Agricultura-ecologica_372_2016_002.xls
Ajut agroambiental a la Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000 85 445.104,55 € 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_096_2016_Innovacio-projectes-pilot-2016.xls
Ajut agroambiental a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 1 1.285,87 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_085_2015_Conservacio-races-autoctones_368_2015_004.xls
Ajut agroambiental a la Millora dels hàbitats esteparis de Xarxa Natura 2000 13 120.765,98 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Agricultura-ecologica_372_2016_001.xls
Ajut agroambiental a la Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 10 12.515,86 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Sistemes-alternatius-lluita-quimica_366_2015_006.xls
Ajut agroambiental a la Producció integrada 1510 4.353.979,61 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_155_2017-ORDRE_ARP_14_2017_Promocio-vins-3rs-paisos.xls
Ajut agroambiental a la Producció integrada 1 5.508,24 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Agricultura-ecologica_372_2016_003.xls
Ajut agroambiental a la Producció integrada 14 56.793,65 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Apicultura-millora-biodiversitat_365_2016_002.xls
Ajut agroambiental a la Ramaderia ecològica 1 9.391,50 € 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_012_2017_Destillacio-1tr-2017.xls
Ajut agroambiental a la Ramaderia ecològica 453 3.729.251,42 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Apicultura-millora-biodiversitat_365_2016_003.xls
Ajut agroambiental a la Ramaderia ecològica 93 122.649,22 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Compensacio-zones-limitacions-naturals_303_2016_002.xls
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica 1354 5.619.861,24 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Apicultura-millora-biodiversitat_365_2015_004.xls
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica 9 38.956,51 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Compensacio-zones-limitacions-naturals_303_2015_008.xls
Ajut agroambiental a l'Agricultura ecològica 1 3.846,24 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Compensacio-zones-limitacions-naturals-zln_303_2015_009.xls
Ajut agroambiental a l'Apicultura per a la millora de la biodiversitat 141 788.224,32 € 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Produccio-integrada-367.xls
Ajut agroambiental a l'Apicultura per a la millora de la biodiversitat 1 4.896,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Gestio-sostenible-zones-humides_362_2015_005.xls
Ajut agroambiental a l'Apicultura per a la millora de la biodiversitat 2 7.689,60 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Milllora-habitats-esteparis-Xarxa-Natura-2000_364_2015_004.xls
Ajut agroambiental als Sistemes alternatius a la lluita química 336 734.074,75 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Conservacio-zones-humides-Ramsar_350_2016_002.xls
Ajut agroambiental als Sistemes alternatius a la lluita química 251 721.525,38 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Gestio-sostenible-zones-humides_362_2016_002.xls
Ajut agroambiental de Compensació en zones amb limitacions naturals 3289 9.414.566,78 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2536_2017-ORDRE_ARP_229_2017_Consum-fruita-escoles.xls
Ajut agroambiental de Gestió sostenible de zones humides 788 5.211.315,90 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1869_2017-ORDRE_ARP_121_2017_Millora-competitivitat-coop-entitats-associatives-agraries.xls
Ajut agroambiental de Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya 200 393.571,02 € 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_ARP_324_2015_Inversions_industries_agroalimentaries_mitigacio_canvi_climatic.xls
Ajut agroambiental de Sistemes alternatius a la lluita química 342 678.523,35 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Conservacio-races-autoctones_368_2016_002.xls
Ajut al sector apícola per pol·linització 49 71.112,41 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Mitigacio_canvi_climatic_2a_addenda.xls
Ajut destinat a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura 5 421.314,04 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Mitigacio_canvi_climatic_2016_3a_adenda.xls
Ajut destinat a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, de la cunicultura i del cabrum de llet 14 523.172,40 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Competitivitat-2016-2a-addenda.xls
Ajut destinat al foment de les races autòctones 7 138.083,84 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1421_2017-ORDRE_ARP_225_2016_PDR-Participacio-op-03.01.01.xls
Ajut per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i eradicació de la tuberculosi bovina. 3 398.355,70 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_2016_Primera_joves_2016_acta_03.xls
Ajut per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF) 117 508.036,34 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Compensacio-zones-limitacions-naturals-303.xls
Ajut per al foment de la concentració, la intercooperació i la modernització de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 8 2.297.471,21 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Gestio-recuperacio-prats-dall-363.xls
Ajut per al manteniment de les agrupacions de defensa forestal (ADF) 182 750.000,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Gestio-zones-humides-362.xls
Ajut per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril 87 999.999,26 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_123_2017_SPQA-minimis-promocio-2017.xls
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes) 14 224.867,96 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Erosio-medis-fragils-cultius-llenyosos-paisatge_333_2014_004.xls
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups   85 3.275.132,04 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Agricultura-eco-antic-pdr_330_2014_009.xls
Ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres en les modalitats de pesca d'encerclament i arrossegament, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, corresponents a les aturades temporals efectuades els anys 2015 i 2016 262 985.564,55 2016 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Competitivitat-2016-1a-addenda.xls
Ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.(operació 16.04.01) 11 237.111,94 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2011/documents/fitxers_estatics/2011_ORDRE_AAM_309_Millora-regadius_OR-2011.xls
Ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), i es convoquen els corresponents a l'any 2016. 261 7.666.272,01 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Gestio-fertilitzacio-369.xls
Ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2 49.943,50 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_020_2017_Activitats-demostracio-2017.xls
Consum de fruita escolar 1 1.994.168,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_042_2017_Joves_2017.xls
Diversificació agrària 27 1.197.998,44 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_123_2017_SPQA-minimis-artesania-2017.xls
Millora de la Competitivitat de les explotacions agràries 382 9.762.481,90 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2013/fitxers_estatics/2013_ORDRE_AAM_040_2013_Produccio-integrada_332_2013_009.xls
Millora de la Competitivitat de les explotacions agràries (3a. addenda) 65 1.493.132,22 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Produccio-agraria-zones-humides-Ramsar_350_2014_003.xls
Millora de la Competitivitat de les explotacions agràries (3a. addenda) 67 1.854.976,75 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Agricultura-ecologica_372_2015_005.xls
Millora de la Competitivitat de les explotacions agràries (4a. addenda) 18 342.286,23 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Agricultura-ecologica-antic-pdr_330_2015_006.xls
Millora de la Competitivitat de les explotacions agràries. (1a. addenda) 289 8.484.432,43 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Gestio-zones-humides-Ramsar_311_2014_004.xls
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 116 2.056.808,19 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_123_2017_SPQA-minimis-certificacio-2017.xls
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (2a addenda). 17 372.652,92 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Agricultura-eco-antic-pdr_330_2014_008.xls
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (3a addenda) 8 152.069,95 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Produccio-integrada_330_2014_004.xls
Premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya 2016 29 3.110,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2015/fitxers-binaris/2015_ORDRE_AAM_082_2015_Competitivitat-2015_5a_addenda.xls
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 342 9.864.999,50 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2016/fitxers-binaris/2016_ORDRE_ARP_070_121_Competitivitat-2016-3a-addenda.xls
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (2a. acta) 155 4.115.000,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1421_2017-ORDRE_ARP_225_2016_PDR-Promocio-op-03.02.01.xls
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores (3a. acta) 1 30.000,00 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2014/fitxers_estatics/2014_ORDRE_AAM_055_2014_Ramaderia-ecologica_331_2014_005.xls
Reducció de la producció de llet de vaca 42 371.843,42 2016 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_096_2017_Foment-actuacions-ADF.xls
Ajut per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries 13 4.302.392,69 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1869_2017-ORDRE_ARP_121_2017_Millora-competitivitat-coop-entitats-associatives-agraries.xls
Ajut per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) 175 750.000,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_096_2017_Foment-actuacions-ADF.xls
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través de la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. 105 3.902.766,69 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1282_2018-ORDRE_ARP_0133_2017_Coperacio-innovacio-projectes-pilot-innovardors.xls
Ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes) 11 97.233,31 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1868_2017-ORDRE_ARP_0133_2017_Coperacio-innovacio-projectes-plantejament-redaccio.xls
Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals. 338 5.831.643,80 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2806_2017-ORDRE_ARP_0222_2015_Gestio-forestal-sostenitble-2018.xls
Ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) 37 992.394,36 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_020_2017_Activitats-demostracio-2017.xls
Ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya 29 269.982,69 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_123_2017_SPQA-minimis-certificacio-2017.xls
Ajuts de minimis per a la promoció de l'artesania alimentària a Catalunya 7 49.998,57 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_123_2017_SPQA-minimis-artesania-2017.xls
Ajuts de minimis per a la promoció dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments a Catalunya 4 71.127,59 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_123_2017_SPQA-minimis-promocio-2017.xls
Ajuts de PDR per a la participació i per les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments a Catalunya. Operació 03.01.01 3 586.709,93 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1421_2017-ORDRE_ARP_225_2016_PDR-Participacio-op-03.01.01.xls
Ajuts de PDR per a la participació i per les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments a Catalunya. Operació 03.02.01 28 989.111,93 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_1421_2017-ORDRE_ARP_225_2016_PDR-Promocio-op-03.02.01.xls
Ajuts destinats a la paralització definitiva d'activitats pesqueres de la flota, amb port base a Catalunya, de la submodalitat de marisqueig amb dragues per embarcació (rastell de cadenes) i els ajuts pe als/les pescadors/res de les embarcacions afectades per aquesta paralització definitiva, per l'any 2017, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. 8 516.862,02 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2709_2017-ORDRE_arp_244_2017_Atorgaments-parada-definitiva-2017.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de la flota amb port base a Catalunya 201 731.409,05 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2998_2017-ORDRE_ARP_0242_2017_FEMP-Parada-temporal.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat del sonso (Gymnammodytes cicerelus) de la flota amb port base a Catalunya 15 73.950,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2710_2017-ORDRE_ARP_0242_2017_FEMP-Parada-temporal-sonso.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l'any 2017 168 4.171.508,58 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_0007_2017-ORDRE_ARP_353_2017_FEMP-mesures-generals.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu 69 2.000.000,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2907_2017-ORDRE_ARP_1123_2017_FEMP-GALP.xls
Consum de fruita als centres escolars 1 2.200.000,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_2536_2017-ORDRE_ARP_229_2017_Consum-fruita-escoles.xls
Destil·lació de subproductes 1 84.891,84 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_012_2017_Destillacio-1tr-2017.xls
Diversificació agrària 12 1.278.013,10 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Diversificacio-2017.xls
Diversificació agrària (1a. Adenda) 16 585.432,82 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Diversificacio-addenda-01-2017.xls
Mesures excepcionals de recolzament - organitzacions de productors 24 3.320.742,07 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_REGLAMENT_UE_2017_316_REGLAMENT_UE_2016_921_Mesures-excepcionals-recolzament-org-productors.xls
Millora de la competitivitat de les explotacions agràries 727 16.460.922,79 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Competitivitat-2017.xls
Millora de la competitivitat de les explotacions agràries 27 510.761,94 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Competitivitat-agraria-2017.xls
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 124 2.375.081,86 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Mitigacio-canvi-climatic-2017.xls
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (1a. Addenda) 13 116.504,30 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Mitigacio-canvi-climatic-addenda-01-2017.xls
Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries (2a. Addenda) 24 405.664,14 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Mitigacio-canvi-climatic-addenda-02-2017.xls
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 418 11.975.000,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_ORDRE_ARP_042_2017_Joves_2017.xls
Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores 4 105.000,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_700_2017-ORDRE_ARP_042_2017_Primera-installacio-joves-1a-addenda-2017.xls
Programes operatius 67 23.424.967,75 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_REGLAMENT_UE_1308_2013_Programes-operatius-2017.xls
Promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països 136 11.681.694,28 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_155_2017-ORDRE_ARP_14_2017_Promocio-vins-3rs-paisos.xls
Subministrament de llet a centres escolars - Curs escolar 2016-2017 1 277.072,00 2017 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2017/fitxers-binaris/2017_RESOLUCIO_ARP_357_2017-ORDRE_ARP_026_2017_Llet-centres-escolars.xls
Ajut per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), per a l'any 2018 177 905.795,73 2018 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_RESOLUCIO_ARP_0183_2018-ORDRE_ARP_0096_2017_Foment-actuacions-ADF-2018.xls
Ajuts a la gestió forestal sostenible per al manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge. 14 50.000,00 2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_RESOLUCIO_ARP_1881_2018-ORDRE_ARP_0093_2018_GestioForestalSostenible-pastors-2018.xls
Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril. 52 500.000,00 2018 http://agricultura.gencat.cat/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_RESOLUCIO_ARP_0300_2018-ORDRE_ARP_0279_2016_Tractament-vegetacio-urbanitzacions-2018.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors. 2 1.079.170,00 2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_RESOLUCIO_ARP_1256_2018-ORDRE_ARP_0053_2018_FEMP-Atorgament-cientifics.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca per a projectes de cooperació interterritorials i transnacionals dels grups d'acció local pesquers per al desenvolupament local participatiu de les zones de pesca. 4 103.600,00 2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_RESOLUCIO_ARP_1498_2018-ORDRE_ARP_0073_2018_FEMP-Cooperacio-GALP.xls
Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. 104 3.150.869,97 2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_RESOLUCIO_ARP_0619_2018-ORDRE_ARP_0021_2018_FEMP-Mesures-generals.xls
Ajuts a la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països i es convoca la corresponent a la campanya 2018-2019 114 9.062.058,94 2018 http://agricultura.gencat.cat/web/.content/se_serveis/se02_beneficiaris_ajuts/se02_02_ajuts_concedits/2018/fitxers-binaris/2018_ORDRE_ARP_0184_2018_Promocio-productes-vi-mercats-3rs-paisos-2018.xls
Nom ajut Núm. Beneficiaris Import total Any Enllaç