• Imprimeix

Beneficiaris/àries dels ajuts

Contingut: Relació de beneficiars per ajut concedit i llistat resum dels beneficiaris per any de convocatòria

Actualització: anual

Format de les dades: PDF, XLSX, CSV

Data d'actualitazió: 31 d'octubre de 2017