• Imprimeix

Ajuts previstos

Previsió de les subvencions i els ajuts que es preveuen convocar durant l'any en curs i els anteriors.

S'indiquen les informacions dels ajuts següents:

  • Sector destinatari (rural, pesquer, forestal, innovació, alimentació i agroindústria)
  • Direcció general que tramita la subvenció
  • Concepte o nom
  • Objecte
  • Finalitat
  • Destinataris

Fonament jurídic: article 15 de la Llei catalana de transparència

Actualització: anual

Data d'actualització: 22.02.2017

Format de les dades: XLS (Excel)

Planificació de subvencions

Planificació de les subvencions ordenades per anys.