• Imprimeix

Tècnic/a en Jardineria i floristeria. Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

 

Jardineria
Objectiu
Aquest cicle pretén donar a conèixer les etapes en la instal·lació, manteniment i restauració de jardins i els processos d’implantació i manteniment diferents tipus de gespes. Els alumnes aprendran a realitzar la producció de plantes en un viver així com les tècniques i els principis artístics de la ornamentació floral. Durant els dos anys utilitzaran i aprendran a fer el manteniment de les maquines i instal·lacions complint la normativa de seguretat i ambiental. També coneixeran les eines de gestió, i els avantatges de la iniciativa emprenedora o del treball per compte aliè i obtindran una experiència laboral real de treball en una empresa del sector.
Programa
 • Fonaments agronòmics. 198 h
 • Implantació de jardins i zones verdes. 165 h
 • Taller i equips de tracció.132 h
 • Infraestructures e instal·lacions agrícoles. 99 h
 • Principis de sanitat vegetal. 99 h
 • Producció de plantes i gleves en viver. 165 h
 • Manteniment i millora de jardins i zones verdes. 165 h
 • Composicions florals i amb plantes. 99 h
 • Establiments de floristeria. 66 h
 • Tècniques de venda en jardineria i floristeria. 66 h
 • Control fitosanitari. 99 h
 • Formació i orientació laboral. 99 h
 • Empresa e iniciativa emprenedora. 66 h
 • Formació en centres de treball. 416 h
 • Mòdul de síntesi. 66 h

On

Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

Finca Casa Xifra

17430 Santa Coloma de Farners

Telèfon 972 84 17 65

Correu electrònic

Pàgina web