• Imprimeix

Tècnic/a en Producció agropecuària (orientació agrària). Escola Agrària de Les Borges Blanques

 

Cultivant la terra

Objectiu

Obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a criteris de qualitat i rendibilitat, realitzant operacions de producció i de manteniment d'instal·lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i de seguretat alimentària.

Programa

 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Implantació de cultius
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Producció agrícola
 • Producció de llet, ous i animals per a la vida
 • Producció de carn i altres produccions ramaderes
 • Control fitosanitari
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

On

Escola Agrària de Les Borges Blanques

Finca de la Pujada, apt. corr. 84,  s/n

25400 Les Borges Blanques

Telèfon 973 14 31 88

Correu electrònic

Pàgina web