• Imprimeix

Tècnic/a en Producció agropecuària (semipresencial). Escola Agrària de Tàrrega

 

Collita de cereals

El CFGM de Producció Agropecuària Semipresencial s’adreça al col·lectiu NOVA PAGESIA, és a dir, a persones majors de 18 anys, motivades pel camp, l’agricultura o la ramaderia, i que vulguin incorporar-se i treballar en el sector.

El cicle s’organitza en tres blocs que es poden cursar de manera independent: bloc agrari, bloc ramader i bloc de complements. Si es vol obtenir l títol del cicle s’han de cursar els tres blocs.

 • BLOC AGRARI, que conté els mòduls següents:
  • Fonaments agronòmics
  • Implantació de cultius
  • Taller i equips de tracció
  • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
  • Principis de sanitat vegetal
  • Producció agrícola
  • Control fitosanitari
  • Formació i orientació laboral I (Prevenció de riscos laborals)
  • Formació pràctica en centres de treball
 • BLOC RAMADER, que conté els mòduls següents:
  • Taller i equips de tracció
  • Fonaments zootècnics
  • Producció de llet, ous i animals de vida
  • Producció de carn i altres produccions ramaderes
  • Formació i orientació laboral I (Prevenció de riscos laborals)
  • Formació pràctica en centres de treball
 • BLOC DE COMPLEMENTS, que conté els mòduls següents:
  • Formació i orientació laboral II (Incorporació al treball)
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Gestió de l’empresa agrària
  • Anglès tècnic
  • Síntesi