• Imprimeix

Tècnic/a en Producció agropecuària (orientació ramadera). Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer

 

Boví de carn
Objectiu
Obtenir productes i subproductes agropecuaris atenent a criteris de qualitat i rendibilitat, realitzant operacions de producció i de manteniment d'instal·lacions i equips, aplicant la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i de seguretat alimentària.
 
Programa
 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Implantació de cultius
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Producció agrícola
 • Producció de llet, ous i animals per a la vida
 • Producció de carn i altres produccions ramaderes
 • Control fitosanitari
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

On

Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer

Finca La Cruïlla

25680 Vallfogona de Balaguer

Telèfon 973 44 36 50

Correu electrònic

Pàgina web