• Imprimeix

Tècnic/a superior en Gestió forestal i medi natural. Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

 

Instruments forestals

La competència general d'aquest títol consisteix a programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs a la muntanya i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental d'acord amb la legislació vigent.

Programa

 • Botànica agronòmica
 • Fitopatologia
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Gestió dels aprofitaments del medi forestal
 • Gestió i organització del viver forestal
 • Gestió cinegètica
 • Defensa contra incendis forestals
 • Formació i orientació laboral
 • Topografia agrària
 • Tècniques d'educació ambiental
 • Gestió de la pesca continental
 • Gestió de forest
 • Gestió de la conservació del medi natural
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de gestió forestal i conservació del medi
 • Formació en centres de treball

On

Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

Finca Casa Xifra

17430 Santa Coloma de Farners

Telèfon 972 84 17 65

Correu electrònic

Pàgina web