• Imprimeix

Tècnic/a superior en Paisatgisme i medi rural. Perfil professional de gestió agropecuària. Escola Agrària d'Alfarràs

 

Producció fructícola

La competència general d'aquest títol consisteix a a desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, supervisant els treballs, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, de producció en viver, de control de qualitat, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

Programa

 • Topografia agrària
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Gestió i organització del viver
 • Planificació de cultius
 • Gestió de cultius
 • Gestió de la producció animal
 • Organització i control de la reproducció i cria
 • Bioseguretat ramadera
 • Fitopatologia
 • Botànica agronòmica
 • Disseny de jardins i restauració del paisatge
 • Conservació de jardins i gespes esportives
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de paisatgisme i medi rural
 • Formació en centres de treball
 • Organització i gestió d’una empresa agrària

On

Escola Agrària d'Alfarràs

Partida del Sot

25120 Alfarràs

Telèfon 973 76 01 00

Correu electrònic

Pàgina web