• Imprimeix

Tècnic/a en Producció agroecològica. Escola Agrària de Manresa

 

Fruites
Obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
 
Programa
 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Implantació de cultius ecològics
 • Taller i equips de tracció
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Producció vegetal ecològica
 • Producció ramadera ecològica
 • Maneig sanitari de agrosistema
 • Comercialització de productes agroecològics
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball