• Imprimeix

Tècnic/a superior en Gestió forestal i medi natural. Escola Agrària del Solsonès

Formació DUAL

 

Forestal

La competència general d'aquest títol consisteix a gestionar la producció ramadera, la producció agrícola i la producció de plantes i a desenvolupar projectes de jardins i zones verdes; programar i organitzar els recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica, i complir la normativa ambiental, de control de qualitat, de seguretat alimentària, de benestar animal i de prevenció de riscos laborals.

Programa

 • Botànica agronòmica
 • Fitopatologia
 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
 • Gestió dels aprofitaments del medi forestal
 • Gestió i organització del viver forestal
 • Gestió cinegètica
 • Defensa contra incendis forestals
 • Formació i orientació laboral
 • Topografia agrària
 • Tècniques d'educació ambiental
 • Gestió de la pesca continental
 • Gestió de forest
 • Gestió de la conservació del medi natural
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de gestió forestal i conservació del medi
 • Formació en centres de treball

On

Escola Agrària del Solsonès

El Pi de Sant Just, ctra. de Manresa-Solsona, km. 77

25286 Solsona

Telèfon 973 48 07 13

Correu electrònic

Pàgina web