• Imprimeix

Tècnic/a superior en Paisatgisme i medi rural. Perfil professional de gestió agropecuària. Escola Agrària d'Amposta.

 

Tractor agrícola

Ensenyaments de formació professional que donen els coneixements necessaris per gestionar una empresa agropecuària, programar i organitzar els recursos materials i humans disponibles i gestionar, també, els treballs necessaris per assolir els objectius d’una producció econòmicament rendible i de qualitat i protecció del medi natural.

Programa

  • Organització i gestió d'una empresa agrària 180 hores
  • Producció agrícola, 270 hores
  • Producció ramadera, 270 hores
  • Mecanització i instal·lacions en una empresa agrària, 180 hores
  • Fitopatologia, 150 hores
  • Gestió i organització de la producció de plantes, 180 hores
  • Relacions en l'àmbit de treball, 60 hores
  • Formació i orientació laboral, 60 hores
  • Formació en centres de treball, 410 hores
  • Sintesi, 90 hores