• Imprimeix

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris - Olot

 

Quan

Data18.09.2018 - 16.10.2018

Afegeix al calendari de Google
Tractaments fitosanitaris

L'objectiu principal d'aquest curs és donar resposta als professionals del sector agrari que participin de forma directa en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics d'acord amb el REIAL DECRET 255/2003) i que estan obligats a disposar de carnet de nivell bàsic.
Principals plagues que afecten als cultius

Programa:

 • Mètodes de control de plagues
 • Normativa. Transport i emmagatzematge. Infraccions i sancions
 • Productes fitosanitaris: descripció i generalitats
 • Etiquetatge i fitxes de seguretat
 • Perillositat dels productes fitosanitaris i els seus residus
 • Riscos agrícoles derivats de la utilització dels productes fitosanitaris. Eliminació d'envasos
 • Nivell d'exposició de l'operari: mesures preventives i de protecció en l'ús de productes fitosanitaris
 • Relació treball - salut, intoxicacions, símptomes. Primers auxilis en cas d'intoxicació
 • Tractaments fitosanitaris. Equips d'aplicació
 • Sensibilització mediambiental
 • Pràctiques d'aplicació
 • Prova final

Horaris

Durada del curs: 25 h

 

Preus

Preu públci de dret d'inscripció: 32€

Drets d'examen: 13€

Organitza

Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners

On

Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners - Olot

Casa Xifra

17430 Santa Coloma de Farners

Telèfon 972 84 17 65

Correu electrònic

Pàgina web