• Imprimeix

Gestió del cavall descalç i nous sistemes d'ortopèdia

 

Quan

Data24.09.2018 - 12.12.2018

Afegeix al calendari de Google

Inscripcions, selecció i matrícula

INSCRIPCIONS

La inscripció s’ha de realitzar, del 10 al 20 de juliol de 2018, enviant el curriculum vitae al correu electrònic marta.belmontec@gencat.cat o aecapir.daam@gencat.cat.

SELECCIÓ

Es realitzarà a partir del curriculum vitae. Els alumnes que hagin cursat a l’escola algun mòdul de ferrament tindran prioritat per fer la matrícula.

El 20 de juliol es donarà a conèixer la llista de persones que es poden matricular.

MATRÍCULA

Del 23 al 27 de juliol, de 9 a 15 h, les persones seleccionades presentaran a l'Escola Agrària del Pirineu
la documentació següent:
• Còpia del DNI.
• Còpia de la llibreta de la targeta sanitària.
• Número de la Seguretat Social.
• Certificat d’ingrés bancari per l’import de la matrícula.

L’import de la matrícula és de 85,60 EUR en concepte de drets d’inscripció. El pagament s’ha de fer
mitjançant ingrés a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, al compte 2100-0018-11-0200419704,
abans de la data d’inici del mòdul, indicant nom, cognoms i el nom del mòdul.

El cost del vestuari i el material i les despeses de transport i manutenció derivades de la realització del
mòdul aniran a càrrec de l’alumne.

Cavalls

Aquest curs aborda de manera innovadora el peu del cavall i els sistemes d’ortopèdia equina.

Aquest mòdul està destinat a ferradors, ajudants ferradors i podòlegs equins que vulguin incrementar els seus coneixements en gestionar el peu del cavall.

Horaris

Durada: 150 hores.

Places: places limitades a 12 persones.

Preus

Preu públic de dret d'inscripció: 85,60€

Més informació

Document informatiu  [PDF, 1 Bytes ]

Organitza

Escola Agrària del Pirineu

On

Escola Agrària del Pirineu

Finca de les Colomines , Bellestar

25700 La Seu d'Urgell

Telèfon 973 35 23 58

Correu electrònic

Pàgina web