• Imprimeix

Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

Fase: informació pública

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i l'informe de sostenibilitat ambiental.

Les persones interessades poden examinar-lo i formular-hi al·legacions durant un termini de 45 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7455 - 15/09/2017).

Termini d'informació pública: del 16 de setembre al 21 de novembre de 2017

Edicte d'informació pública

EDICTE de 13 de setembre de 2017,

pel qual se sotmeten a informació pública el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, i l'informe de sostenibilitat ambiental. (DOGC núm. 7455 - 15/09/2017)

Data d'actualització:  24.10.2018