• Imprimeix

Morulla

No té talla mínima legal.

Nom

Nom científic Nom castellà Nom anglès
Pseudaphya ferreri Roseti, rosetín Ferrer's goby

Modalitats de pesca

Hi ha unes llicències específiques per a la captura de la llengüeta blanca amb un art similar a la sonsera.

Informació relacionada

Observacions

Cap d'aquestes espècies no té talla mínima regulada, però en ocasions es comercialitzen com a llengüeta o xanguet les cries de la sardina, seitó o alatxa. En aquest darrer cas el producte presenta una coloració de plom en lloc de la rosada o beix que li és pròpia.

Curiositats

La venda il·legal de cria de peix blau als mercats amb la denominació genèrica de "xanguet", ha provocat que tant entre peixaters com entre consumidors es consideri, erròniament, que el peix amb aquesta denominació és de venda prohibida.

Data d'actualització:  01.10.2018