• Imprimeix

Consulta de les resolucions dels pagaments dels ajuts directes

Camps de conreu_dun2017

Els beneficiaris dels ajuts directes poden consultar les resolucions de concessió i pagament dels ajuts directes a través de la pàgina de la Consulta pública PUNIC.

 

L’accés és restringit mitjançant identificació amb el codi d’usuari i la contrasenya que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va facilitar a totes les persones sol·licitants d’aquest ajut en el moment de la presentació de la declaració única agrària (DUN) de 2018.

Les resolucions es notificaran a través d'un anunci a l'e-tauler.

Els ajuts directes són els més importants, tant en nombre de beneficiaris com d’imports, que reben les explotacions agràries de Catalunya procedents del Fons Europeu Agrari de Garantia (FEAGA), una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC).

Es tracta dels ajuts que tenen com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, contribuint així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

 

Relació d'anuncis resolucions DUN 2017

1.6.2018: Resolució d'atorgament de l’ajut de Pagament bàsic de la campanya 2017. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 2 de juliol. 

29.6.2018: Resolució d’atorgament de l’ajut de Pagament bàsic, de pagament complementari pels joves agricultors/ores i de règim simplificat de petits agricultors de la campanya 2017. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si s’escau, finalitza el 30 de juliol.  

Data d'actualització:  29.06.2018