• Imprimeix

Herbassars o praderies de fanerògames marines

Sistema de referència cartogràfic
UTM-31N amb Datum ETRS89

Contingut de la base
Herbassars coneguts al llarg del litoral de Catalunya

Actualització
12/09/2017

Origen
Fusió dels estudis disponibles sobre herbassars marins i revisió de la fusió per experts

Promotor
Direcció General de Pesca

Nom de l'estudi o projecte Promotor Autor o executor Metodologia Any d'actualització
Xarxa de vigilància dels herbassars de Posidonia oceanica a Catalunya (2007-2010), com a indicadors de la qualitat de les aigües litorals, en compliment de la Directiva Marc de l'Aigua (2000/60/CE) Agència Catalana de l’Aigua Departament d'Ecologia (UB) Observació directa 2010
Xarxa de seguiment de posidònia Direcció General de Pesca i Afers Marítims (Departament d'Agricultura) Submon Observació directa i fitació 2012
Auditoria ambiental del litoral de Lloret de Mar Ajuntament de Lloret de Mar Activitats Marines Itaca, SL Observació directa mitjançant transsectes 2000-2001 revisat 2005
Caracterització bionòmica del bentos marí de l'Alt Empordà UE-INTERREG Project CSIC-CEAB
Departament d'Ecologia (UB)
Robot submarí (transsectes) i dragat
Obervació directa i des de l'aire
2004
Les praderies de fanerògames marines del Cap de Creus UE-INTERREG Project CSIC-CEAB
Departament d'Ecologia (UB)
Robot submarí (transsectes) i dragat
Obervació directa i des de l'aire
2007
Parc Natural Aiguamolls de l'Alt Empordà. Memòria del pla d'ocupació 2007 Direcció General del Medi Natural (Departament de Medi Ambient) / Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Andrés Fernández Vilar Observació directa 2007
Cartografia bionòmica del litoral del Montgrí Diputació de Girona/Parc Natural del Montgrí, les Illes medes i el Baix Ter Departament d'Ecologia (UB) Observació directa 2010
Cartografia bionòmica de les Illes Medes Diputació de Girona/Parc Natural del Montgrí, les Illes medes i el Baix Ter Departament d'Ecologia (UB) Observació directa 2010
Cartografia de les praderies de Cymodocea nodosa al golf de Pals Diputació de Girona Deapartament d'Ecologia (UB) Observació directa/mètodes acústics 2012
Cartografia de les comunitats de les fanerògames marines situades al espai costes del Garraf (Red Natura 2000) davant de Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú Diputació de Barcelona/Consorci Colls Miralpeix/Acció Natura Mediterráneo-Servicios marinos/ Intecsa-Inarsa Sonar d'escombratge lateral/sondador acústic multifeix 2010
Cartografia de les comunitats de les fanerògames marines situades davant del terme municipal de Mataró Diputació de Barcelona / Ajuntament de Mataró Intecsa-Inarsa Sonar escombratge lateral/sondador acústic multifeix  
Estudi d'impacte ambiental del Projecte Constructiu de Dragatge dels Ports de Catalunya Direcció General de Ports, Aeroports i Costes Litoral
Consultoria marina
  2010
Delimitacions d'herbassars segons criteri expert Blanes-Roses Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) CSIC-CEAB Observació directa  
Caracterització de l'estat del fons marí en el litoral de Vandellòs ANAV Tecnoambiente S.A. Observació directa, sonar barrido lateral 2010
Alfacs i Fangars Parc Natural del Delta de l’Ebre Departament d'Ecologia (UB) Observació directa/Fotografia aèrea 2005 Fangar i 2006 Alfacs
Comarruga   Departament d'Ecologia (UB) Observació directa/Fotografia aèria  
Cartografia bionòmica de Ses Negres Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) Nereo Observació directa  
Alguns herbassars dubtosos Maresme, etc. Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) ROV 2014
Fitació dels ferbassars de fanerògames marines des de Badalona a Malgrat Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) CRAM Fitació 2003
Estudi de la biosfera marina en el Golf de Roses en el terme municipal de Sant Pere Pescador MOPT Tecnoambiente, S.A. Ecosonda 1993
Estudi de prospecció de fons marins de fanerògames durant 1992 Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) Ecotecnos / Tecnología Ambiental Ecosonda 1992
Cartografia criteri expert Direcció General de Pesca (Departament d'Agricultura) CSIC-CEAB/Departament d'Ecologia (UB) Mapejat criteri expert 2014
Estudi de prospecció de fons marins de fanerògames de Catalunya Direcció General de Pesca i Afers Marítims Tecnología Ambiental S.A.
Ecotecnos
Ecosonda 1992
Estudi de la biosfera marina en el Golf de Roses (terme municipal de Sant Pere Pescador) Direcció General de Pesca i Afers Marítims Tecnoambiente, S.A. Observació directa (transsecte ROV) 1993
Cartografia bentònica de fanerògames marines davant de Coma-ruga   Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Fotointerpretació i Observació directa (fitació)  
Caracterització bionòmica del bentos marí de l'Alt Empordà UE-INTERREG Project CSIC-CEAB Observació directa (transsectes ROV) i Dragat 2004
Auditoria ambiental del Medi Natural Litoral de Lloret de Mar (Agenda 21) Ajuntament de Lloret de Mar Activitats Marines Itaca, SL Observació directa (transsectes) 2005
Mapa de la vegetació submergida de la Badia del Fangar (Delta de l'Ebre) Parc Natural del Delta de l'Ebre Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Fotointerpretació i Observació directa (fitació) 2005
Mapa de la vegetació submergida de la Badia dels Alfacs (Delta de l'Ebre) Parc Natural del Delta de l'Ebre Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Fotointerpretació i Observació directa (fitació) 2006
Cartografia bionòmica de la Reserva Marina de Ses Negres Direcció General de Pesca i Afers Marítims Associació Nereo Observació directa (transsectes) 2006
Les praderies de fanerògames marines del Cap de Creus. Inventari, diagnòstic i recomanacions per a la seva conservació. Parc Natural del Cap de Creus Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Fotointerpretació i Observació directa (fitació) 2007
Xarxa de vigilància dels herbeis de Posidonia oceanica a Catalunya (2007-2010) - (Indicadors Qualitat Aigües Litorals en compliment Directiva Marc de l'Aigua - 2000/60/CE) Agència Catalana de l'Aigua Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Observació directa 2010
Cartografia bionòmica del litoral del Montgrí Diputació de Girona
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Observació directa (transsectes) 2010
Cartografia bionòmica de les Illes Medes Diputació de Girona
Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter
Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Observació directa (transsectes) 2010
Realització d'un GIS amb tota la informació sobre fanerògames marines dins l'espai costes del Garraf (Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges) Diputació de Barcelona Geomytsa - Geofísica Mar y Tierra ArcMap 2011
Caracterización y monitorización del estado del fondo marino en el litoral de Vandellós (Tarragona) Associació Nuclear Ascó-Vandellós Tecnoambiente S.A. Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (transsecte video) 2010
Estudi d'impacte ambiental del Projecte Constructiu de Dragatge dels Ports de Catalunya. Fase 4A: Transvasaments Direcció General de Ports, Aeroports i Costes Litoral consult
SENER
Revisió estudis 2010
Realització d'un GIS amb tota la informació sobre Fanerògames marines situades davant de Mataró Diputació de Barcelona Geomytsa - Geofísica Mar y Tierra ArcMap 2010
Xarxa de vigilància de qualitat biològica dels herbassars de fanerògames marines Direcció General de Pesca i Afers Marítims Departament d'Ecologia (UB)
Fundació CRAM
Submon
Observació directa (fitació) 2012
Cartografia de les praderies de Cymodocea nodosa al golf de Pals Diputació de Girona
Obra Social La Caixa
Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Observació directa (transsectes) 2012
Delimitació d'herbassars segons criteri expert Direcció General de Pesca i Afers Marítims CSIC-CEAB
Departament d'Ecologia (UB)
Unitat Lluerna (DGPAM)
Observació directa (fitació i ROV) 2014
Elaboració d'una cartografia dels fons marins per identificar la presència y distribució de fanerògames marines Port de Barcelona Entorn SA
Typsa
Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (transsecte video) 2014
Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les dues reserves naturals parcials de Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu Ports de la Generalitat
Parc Natural del Cap de Creus
Entorn SA Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (fitació) 2014
Treballs tècnics per a la Xarxa de vigilància de la qualitat biològica dels herbassars de fanerògames marines de la costa catalana (Tarragona) Direcció General de Pesca i Afers Marítims SUBMON Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (fitació) 2014
Cartografia bionòmica del fons marí de la zona de Santes Creus (TM Ametlla de Mar) Ajuntament de l'Ametlla de Mar Plàncton, divulgació i serveis marins
SUBMON
Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (fitació) 2015
Insights into seascape ecology: Landscape patterns as drivers in coastal marine ecosystems
(Tesi Doctoral UB : Ricart AM, 2016)
Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (fitació) 2015
Prospecció i localització dels mòduls de l'escull artificial del Pas del Congo (TMs Tossa de Mar i St. Feliu de Guíxols) Direcció General de Pesca i Afers Marítims Tecnoambiente S.A.
Unitat Lluerna (DGPAM)
Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (transsecte video) 2015
Cartografia de les praderies d'angiospermes marines de la badia dels Alfacs (delta de l'Ebre) Direcció General de Pesca i Afers Marítims Departament d'Ecologia
(Universitat de Barcelona)
Fotointerpretació i Observació directa (transsectes) 2016
Cartografia de les fanerògames marines del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà SUBMON Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (fitació) 2016
Cartografia Bionòmica del fons marí de de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró Ajuntament de Castell-Platja d'Aro Fundació Mar
Tecnoambiente, S.A.
Sonar Escombrat Lateral i Observació directa (fitació) 2016

 

Informació associada a la base de dades

COMUNITAT
POS Posidonia oceanica
CYM Cymodocea nodosa
ZOS Zostera noltii
CYM-CAU Cymodocea nodosa i Caulerpa prolifera
CYM-ZOS-RPC Cymodocea nodosa, Zonstera noltii i Ruppia cirrhosa

 

Data d'actualització:  14.09.2017