• Imprimeix

Projecte constructiu de la modernització del reg a la zona dels Torrents de Valls. Fase 2

Fase: informació pública

Se sotmet a informació pública el document:

  • Projecte constructiu de la modernització del reg a la zona dels Torrents de Valls, fase 2, als termes municipals de Valls i Vallmoll (comarca de l'Alt Camp). Clau: VX-16278

Les persones interessades poden examinar-los i formular-hi al·legacions durant un termini de dies 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7421 - 27/07/2017).

Termini d'informació pública: del 28 de juliol al 25 d'agost de 2017, ambdós inclosos

Clau: VX-16278

Edicte d'informació pública

EDICTE de 18 de juliol de 2017,

pel qual se sotmet a informació pública el projecte constructiu de la modernització del reg a la zona dels Torrents de Valls, fase 2, als termes municipals de Valls i Vallmoll (comarca de l'Alt Camp) (clau: VX-16278). (DOGC núm. 7421 - 27/07/2017)

Data d'actualització:  27.07.2017