• Imprimeix

Projecte constructiu d'injeccions i millora de la xarxa de drenatge de la presa de Margalef (exp. AG 2017 442)

Fase: informació pública

Se sotmeten a informació pública els documents:

  • Projecte constructiu d'injeccions i millora de la xarxa de drenatge de la presa de Margalef (Expedient: AG 2017 442)

Les persones interessades poden examinar-los i formular-hi al·legacions durant un termini de dies 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018).

Termini d'informació pública: del 3 d'agost al 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos

Edicte d'informació pública

EDICTE de 26 de juliol de 2018,

pel qual se sotmet a informació pública el Projecte constructiu d'injeccions i millora de la xarxa de drenatge de la presa de Margalef (exp. AG 2017 442). (DOGC núm. 7677 - 02/08/2018)

Data d'actualització:  02.08.2018