# 0155

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimecres, 08 d'abril de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us oferim dues monografies a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès

::Document destacat

World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World    

Informe sobre el desenvolupament mundial de l'aigua 2015: Aigua per a un món sostenible 2015
UNESCO. 20 de març de 2015, 139 p.
UNESCO

Us enllacem la nova edició de l'informe sobre l’aigua publicat per la UNESCO. Aquest document assenyala que, si continua l'actual consum d'aigua, el món s'enfrontarà a una severa escassetat d'aquest recurs l'any 2030, cosa que podria desfermar conflictes entre diversos sectors econòmics i fins i tot entre regions i països

World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World. (Resum)

Amunt

::Agroclimatologia

El panorama actual dels cultius és predominantment positiu

Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin vol. 23, núm. 03, 2015
European Commission

L'hivern ha estat molt suau i això ha contribuït al bon estat actual dels grans cultius. S'albiren molt bones expectatives per a la nova temporada

Amunt

::Crisi alimentària

Global Food Policy Report

Informe global sobre polítiques alimentàries
International Food Policy Research Institute (IFPRI), 18 de març de 2015.
International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Informe anual de l’IFPRI que posa en perspectiva les principals qüestions de política alimentària, desenvolupament i decisions executades durant l’any 2014, i destaca els reptes i les oportunitats per a l'any 2015. L'Informe global sobre polítiques alimentàries també presenta dades de diversos indicadors sobre política alimentària clau, incloent dades sobre la fam, la despesa en investigació agrícola i la capacitat d’investigació sobre polítiques alimentàries

Amunt

::Indústria agroalimentària

Models de regulació i autoregulació; el seu impacte sobre els preus

Lluc Mercader (CREDA-UPC-IRTA)
“Com afrontar les fluctuacions dels preus des de la petita i mitjana empresa”. Torres de Segre (Lleida). 13 de març de 2015, 48 p.
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Presentació que analitza els models de regulació i autoregulació i el seu impacte sobre els preus dels productes al llarg de la cadena alimentària

Alimentem el futur: marc estratègic per liderar el creixement econòmic i generar ocupació
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, 13 de març de 2015.
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas

Us enllacem aquest document elaborat per la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB), en col·laboració amb el Govern d'Espanya i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, l'objectiu del qual és contribuir a la millora del conjunt de l'economia espanyola amb l'any 2020 com a horitzó.

Les circuits courts au coeur des enjeux de la durabilité en agriculture: Le cas des exploitations arboricoles françaises

Circuits curts a l’epicentre de les qüestions sobre sostenibilitat en l’agricultura: el cas de les explotacions arborícoles a França
Magali Aubert (INRA). “Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : Continuités, changements ou ruptures?”. Rennes (França)
Société Française d'Économie Rurale

Document ad hoc al Col·loqui organitzat per la Societat Francesa d’Economia Rural

Triunfar en circuits curts: una aproximació, creences, habilitats, mètodes
J. Mathé (CER-France). “Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : Continuités, changements ou ruptures?”. Rennes (França)
Société Française d'Économie Rurale

Aquest document enumera les fases essencials per a l’èxit del projecte. Des de la idea inicial fins a la seva implementació; del procés d’aprenentatge al pla de negocis; la relació del negoci amb les eines de gestió i amb actors, i consells i mètodes de recerca de camp per assegurar i professionalitzar les explotacions.

Amunt

::Medi ambient

El regadío y la recuperación de los costes

El regadiu i la recuperació dels costos
Miguel A. Varea Casado (gerent de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell). I Congrés de l'Aigua a Catalunya. Barcelona, 18-19 de març de 2015.
Congrés de l'Aigua a Catalunya

(Presentació)

Informe sobre el desenvolupament mundial de l'aigua 2015: Aigua per a un món sostenible 2015
UNESCO. 20 de març de 2015, 139 p.
UNESCO

Us enllacem la nova edició de l'informe sobre l’aigua publicat per la UNESCO. Aquest document assenyala que, si continua l'actual consum d'aigua, el món s'enfrontarà a una severa escassetat d’aquest recurs l’any 2030, cosa que podria desfermar conflictes entre diversos sectors econòmics i fins i tot entre regions i països

Informe sobre el desenvolupament mundial de l'aigua 2015: Aigua per a un món sostenible 2015
UNESCO. 20 de març de 2015, 139 p.
UNESCO

[Resum]

Assessment of forests and carbon stocks, 1990–2015

Avaluació dels boscos i de les reserves de carboni, 1990-2015
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 20 de març de 2015.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

La FAO subratlla en aquest informe que, tot i la reducció global de les emissions de carboni dels boscos lligada a una menor desforestació, les emissions causades per la degradació dels boscos han augmentat significativament entre 1990 i 2015, i han passat de 0,4 a 1 Gt de CO2 a l'any. La degradació dels boscos és una reducció de la densitat de la biomassa d'arbres per causes humanes o naturals, com ara la tala, els incendis, el desarrelament d'arbres pel vent i altres esdeveniments

Développement et perspectives de l’agriculture dans les négociations climatiques internationales

Desenvolupament i perspectives de l’agricultura en les negociacions climàtiques internacionals
CDC Climat.
CDC Climat

L'estudi de la filial francesa CDC Climat ofereix perspectives per a la COP21 (Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic) que tindrà lloc a París el desembre de 2015. També destaca l’important paper de l’agricultura en el canvi climàtic, i fa una valoració de la participació efectiva de l’agricultura en les negociacions de la Convenció Internacional

The impact of natural hazards and disasters on agriculture and food and nutrition security: A call for action to build resilient livelihoods

L’impacte dels riscos i desastres naturals en l’agricultura, la nutrició i la seguretat alimentària: una crida a l’acció per construir mitjans de vida resilients
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 17 de març de 2015.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

L'agricultura és la gran afectada pels desastres, segons aquest informe de la FAO. L'Organització també va anunciar el llançament d’un mecanisme especial que pretén ajudar els països a millorar la dotació dels seus sectors de producció alimentària a fi de reduir l'exposició al risc, limitar-ne els efectes i millorar la preparació per fer front als desastres

Amunt

::Mercats mundials

Perspectives a mitjà termini del mercat del petroli: situació actual i perspectives 2020
International Energy Agency. 140 p.
International Energy Agency

Ja podeu consultar el resum de l'informe d'enguany

Amunt

::Perspectives

L’Europe dans le système alimentaire mondial : un scénario pour 2050 adossé aux projections FAO

Europa al sistema alimentari mundial: un escenari per a 2050 amb el suport de les projeccions de la FAO
Bruno Dorin (CIRAD), 17 de març de 2015.
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement

Segons l'informe, l'any 2050 l'Àsia consumirà gairebé la meitat de la biomassa d'aliments, incloent el 58% dels ous, el 46% de la carn i el 48% de les llavors oleaginoses. Contràriament, la demanda anual mundial de cereals creixerà només un 0,8%. Per satisfer aquesta demanda, 100 milions de noves hectàrees es conrearan a l'Àfrica subsahariana i l'Amèrica de Sud, mentre que la superfície de conreus a Europa anirà disminuint i el rendiment dels cultius creixerà significativament a l'Àfrica

Amunt

::Política agrària

Aspectes clau de la reforma de la PAC
Gobierno de la Rioja. 1 de març de 2015, 24 p.
Gobierno de la Rioja

El document dóna a conèixer les qüestions més rellevants, i pren com a exemple sis explotacions agràries de La Rioja per saber com les afecta a la pràctica aquesta nova reforma de la PAC

Amunt

::Sectors productius

Ubicació i dinàmiques de concentració de la producció ramadera a Europa: factors explicatius i estat dels llocs
C. Roguet. “Structures d’exploitation et exercice de l’activité agricole : Continuités, changements ou ruptures?”. Rennes (France). 12-13 de febrer de 2015, 16 p.
Société Française d'Économie Rurale

Aquest document analitza l'evolució des de l'any 2000 de la localització dels productes ramaders (llet, carn, porcs, aus de corral...) a la Unió Europea

Situació actual del préssec a Catalunya, Espanya i la UE: innovació varietal, exportació, qualitat i consum. Anàlisi de la campanya 2014: un any per a la reflexió

Ignasi Iglesias (IRTA). “El sector del préssec. Reflexions per millorar la producció futura”. Molins de Rei (Barcelona). 27 i 28 de gener de 2015, 43 p.
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(Presentació)

F. Xavier Miarnau Domènech (Miarnau Agritecno, SA). “Com afrontar les fluctuacions dels preus des de la petita i mitjana empresa”. Torres de Segre (Lleida). 13 de març de 2015, 48 p.
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(Presentació)

Farm economy preview: Dairy sector

Presentació preliminar de l'informe econòmic de les explotacions lleteres a la Unió Europea
Comissió Europea. 26 de març de 2015, 4 p.
European Commission

Aquest breu informe ofereix una visió prèvia sobre els costos de producció, marges i ingressos de les explotacions de la UE especialitzades en la producció de llet segons les últimes dades disponibles de la Xarxa d’Informació Comptable Agrícola (RICA) fins a l'any 2012. Aquest treball és de caràcter preliminar i precedeix un informe que presentarà una informació més detallada i inclourà taules

Evolution des modèles d'élevage de porcs en Europe, entre performance technico-économique et acceptabilité sociale

Evolució dels models d’explotació porcina a Europa, entre el  rendiment tecnicoeconòmic i l’acceptació social
C. Roguet (Institut du Porc-IFIP). “Structures d'exploitation et exercice de l'activité agricole : Continuités, changements ou ruptures?”. Rennes (France). 12-13 de febrer de 2015, 17 p. 
Société Française d'Économie Rurale

Aquest document se centra en el paper determinant que els aspectes econòmics i sociològics poden tenir en l’evolució de les explotacions porcines. L'estudi se centra a França i el nord d'Europa (Alemanya, Països Baixos, Dinamarca), la primera zona de producció porcina de la Unió Europea. Es basa en l’anàlisi estructural de les dades de les enquestes sobre les estructures agràries i els censos centralitzats per Eurostat

(Presentació)

Memoria 2014

Federación Española del Vino (FEV), 26 de març de 2014
Federación Española del Vino (FEV)

Com cada any en aquestes dates, us acostem la memòria de la Federació Espanyola del Vi, que recull un informe econòmic amb les magnituds més destacades del sector vitivinícola espanyol. L'informe d'enguany destaca el fet que, malgrat els èxits i avenços del sector durant l'any 2014, hi continuen havent dos grans problemes estructurals en el sector que n'afecten la rendibilitat i competitivitat: el descens del consum intern i l’escàs valor de venda de la producció en els mercats exteriors en comparació amb els nostres principals competidors

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya