# 0156

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimecres, 22 d'abril de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Per Sant Jordi, us oferim un article i tres monografies a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès

::Document destacat

Towards a water and food secure future; critical perspectives for policy-makers    

Cap a un futur amb seguretat hídrica i alimentària; perspectiva crítica per a elaboradors de polítiques
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 14 d'abril de 2015, 76 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Llibre blanc publicat amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d’abril). El document és un crit d’atenció a les nacions perquè dissenyin polítiques governamentals i fomentin inversions dels sectors públics i privats a fi d’assegurar que la producció agrícola, ramadera i pesquera es duu a terme de manera sostenible i que tingui en compte alhora la salvaguarda dels recursos hídrics d’aquí a l'any 2050. L'informe també demana polítiques i inversions per millorar l'adaptació de les conques hidrogràfiques i les llars al canvi climàtic, com ara la millora de les instal·lacions d’emmagatzematge d’aigua, la captura i reutilització d’aigües residuals o la investigació per generar sistemes de producció agrícola més resilients per als petits camperols

Amunt

::Agroclimatologia

Crop monitoring and yield forecasting at global level: The GLOBCAST project from the European Commission

Monitorització de cultius i previsió de rendiments de collites a escala mundial: el Projecte GLOBCAST de la Comissió Europea
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Aquest article presenta els principis bàsics del projecte de previsió de les collites mundials engegat per la Comissió Europea. Els resultats mensuals d’aquesta previsió, els coneixeu tots els lectors d’aquest butlletí, ja que dins aquest epígraf d’agroclimatologia us enllacem periòdicament des de la seva aparició el butlletí MARS (The Monitoring Agricultural resources)

Amunt

::Indústria agroalimentària

Informe anual del sector del comerç detallista a Catalunya

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. 10 d’abril de 2015, 21 p
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

L'evolució de les vendes del comerç al detall a Catalunya ha estat molt positiva, amb un augment interanual del 2,1% després d’acumular tres anys consecutius de davallades

Quel couple produits/consommation/consommateurs de produits appertisés en boîtes métal dans l’avenir

Quines disjuntives hi haurà en un futur per als productes, el consum i els consumidors de productes en llaunes de conserva?
FranceAgriMer, 2 d’abril de 2014. 
FranceAgrimer

Estudi elaborat per KantarWorldPanel que presenta una visió a termini mitjà de les tendències i el mercat de productes en llauna, centrada principalment en les fruites i verdures

Lutte contre le gaspillage alimentaire : propositions pour une politique publique

Lluita contra el malbaratament alimentari: propostes per a l’elaboració de polítiques públiques
Guillaume Garot. 14 d’abril de 2015, 98 p.
Ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forét

Document del govern francès que recull 36 propostes per lluitar contra el malbaratament d’aliments al llarg de la cadena alimentària. Les més estrictes recauen en la gran distribució

Amunt

::Medi ambient

Towards a water and food secure future; critical perspectives for policy-makers

Cap a un futur amb seguretat hídrica i alimentària; perspectiva crítica per a elaboradors de polítiques
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 14 d'abril de 2015, 76 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Llibre blanc publicat amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d’abril). El document és un crit d’atenció a les nacions perquè dissenyin polítiques governamentals i fomentin inversions dels sectors públics i privats a fi d’assegurar que la producció agrícola, ramadera i pesquera es duu a terme de manera sostenible i que tingui en compte alhora la salvaguarda dels recursos hídrics d’aquí a l'any 2050. L'informe també demana polítiques i inversions per millorar l'adaptació de les conques hidrogràfiques i les llars al canvi climàtic, com ara la millora de les instal·lacions d’emmagatzematge d’aigua, la captura i reutilització d’aigües residuals o la investigació per generar sistemes de producció agrícola més resilients per als petits camperols

Gestió de les aigües subterrànies; una crida a l’acció: visió global compartida per a l’any 2030
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 10 d'abril de 2015, 16 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Amb ocasió del 7è Fòrum Mundial de l'Aigua a Corea del Sud (12-17 d’abril), cinc organitzacions internacionals (FAO, UNESCO, Banc Mundial, Fons per al Medi Ambient Mundial i Associació Internacional d’Hidrogeòlegs) alerten sobre el risc d’esgotament i degradació de les aigües subterrànies. Per això, han elaborat 3 documents, el primer del qual us enllacem, en què donen pautes per a una bona gestió de les aigües subterrànies. Aquest primer document descriu una visió sostenible de la gestió de les aigües subterrànies a l'horitzó de l'any 2030 en què els països hagin adoptat totes les pautes que proposen aquestes organitzacions internacionals

Marc d’acció global per aconseguir la visió sobre la gestió d’aigües subterrànies
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 10 d’abril de 2015, 111 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Aquest document Marc d'acció s'ha preparat per assolir els objectius de la visió global sobre l'aigua subterrània per a l'any 2030. S'hi descriuen les principals mesures que s'han de prendre i es fa una crida urgent a l'acció no només dels governs nacionals i locals, les organitzacions internacionals, el sector privat, la societat civil, els mitjans de comunicació, les institucions educatives i les organitzacions professionals, sinó també dels propietaris de pous, els usuaris d’aigua subterrània i tota la ciutadania preocupada per aquest tema

Diagnòstic global sobre la gestió de les aigües subterrànies
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 10 d'abril de 2015, 200 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Finalment, el 3r document que enllacem Diagnòstic identifica les vies de millora en la gestió de les aigües freàtiques

The Role of Biomass in the Sustainable Development Goals; a Reality Check and Governance Implications: IASS working paper

El paper de la biomassa dins els objectius del desenvolupament sostenible; confrontació amb la realitat i implicacions per a la governança: document de treball de l'IASS
Institute for Advanced Sustainability Studies e. V. (IASS). Global Soil Forum. Abril de 2015, 36 p.
Global Soil Weel

Document de treball de Institut Alemany d'Estudis Avançats sobre Sostenibilitat publicat a l'inici de la Setmana del Sòl Mundial. Posa en valor el paper dels diferents tipus de biomassa com a proposta per aconseguir un desenvolupament sostenible. La publicació conclou que la gran demanda de terres afectarà la disponibilitat futura de sòls i potencialment pot impedir el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible

Amunt

::Mercats mundials

Comerç agrari i desenvolupament: una perspectiva de la cadena de valor
Miet Maertens and Johan Swinnen (KU Leuven), 16 d’abril de 2015
World Trade Organization

Document de treball elaborat per la Universitat d’Holanda per a l'Organització Mundial del Comerç. El sistema de comerç agrícola i alimentari mundial està experimentant ràpids processos de canvi, amb implicacions importants per al desenvolupament econòmic. Aquest treball documenta aquests canvis, com ara el ràpid creixement i canvi estructural en el comerç agroalimentari; la major consolidació de les cadenes de subministrament d'aliments; la proliferació de normes alimentàries públiques i privades; els preus alts i volàtils dels aliments, i l'augment de la coordinació vertical en les cadenes. Indaga sobre les causes i conseqüències d'aquests canvis per als països en desenvolupament, per a la seva participació en el comerç internacional de productes agrícoles, i també per al desenvolupament econòmic i la reducció de la pobresa en l'àmbit rural

Amunt

::Política agrària

Marta Esparza i Teresa Costa (DAAM). Jornada tècnica. Vic, 8 d'abril de 2015.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Presentació de la jornada organitzada per ASOPROVAC-Catalunya amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’objectiu de la qual era informar sobre aquells aspectes més rellevants que han de permetre al productor conèixer totes les possibilitats de la nova PAC

Amunt

::Sanitat animal i vegetal

Informe final sobre una missió efectuada a Espanya del 29 de setembre al 3 d'octubre de 2014 a fi de recollir informació sobre la salut de les abelles
Comissió Europea, Oficina Alimentària i Veterinària. 13 d’abril de 2015, 20 p.
Oficina Alimentària i Veterinària

Segons aquest informe, la indústria de l'apicultura espanyola està ben estructurada i fa un control adient de la salut de les abelles

Amunt

::Sectors productius

Farm economy preview: beef sector

Presentació preliminar de l’informe econòmic sobre les explotacions de boví a la Unió Europea
14 d’abril de 2015, 4 p. 
European Commission

Aquest breu informe ofereix una visió prèvia sobre costos de producció, marges i ingressos de les explotacions de la UE especialitzades en boví segons les últimes dades disponibles de la Xarxa d’Informació Comptable Agrícola (RICA) des de l’any 2004 fins a l'any 2012. Segons l’informe, els costos de producció en aquest tipus d'explotació han augmentat progressivament en la darrera dècada

China's Potential as an Export Market for Tree Nuts

El potencial de la Xina com a mercat d’exportació de fruita seca
United States. Departament of Agriculture, 27 de març de 2015.
United States. Department of Agriculture

Article que posa en relleu la importància de la Xina com a exportadora de fruita seca

What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? An assessment of the Dutch dairy sector

Què passarà després que expirin les quotes làcties l’any 2015? Una avaluació del sector lleter holandès
LEI Wageningen UR. Abril de 2015, 26 p. 
Lei Wageningen UR

L'abolició de la quota làctia l’1 d’abril de 2015 està donant lloc a un augment en la producció de llet. S'espera que la producció de llet augmenti al voltant del 17% en els pròxims deu anys als Països Baixos, i un 8% a la UE. Això pot comportar que els preus pugin més lentament del que s'esperava en un primer moment. A més, una sèrie d'empreses s'enfronten al repte de revisar la seva estratègia i la implementació del desenvolupament òptim i sostenible de producció tenint en compte les normatives mediambientals. Aquests són alguns dels punts notables en l’estudi que us enllacem

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya