# 0157

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimecres, 06 de maig de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem més novetats a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès

::Document destacat

Climat smart: Agriculture 2015  

Agricultura intel·ligent 2015
Montpellier (França), 16-18 de març de 2015
Climat Smart Agriculture

Enllacem les presentacions de la Conferència Internacional sobre Agricultura Intel·ligent que va tenir lloc el proppassat mes de març amb l’objectiu d’enfortir i establir ponts de diàleg entre els diferents actors per crear coneixements que ens permetin reconciliar la producció agrícola amb la lluita contra el canvi climàtic. 
Cal destacar-ne l’anunci de França d’un programa internacional de recerca per augmentar l'emmagatzematge de carboni dels sòls agrícoles (Le quatre pour mil) a fi de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest programa s’integrarà en les negociacions sobre el clima a la conferència de París (cop. 21)

Amunt

::Agroclimatologia

Continued positive Outlook

Perspectiva positiva continuada
Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin vol. 23, núm. 04, 2015
European Commission

Continuen les perspectives favorables sobre les collites

Amunt

::Internacionalització

Anàlisi dels mercats prioritaris per a l'exportació
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), 22 d'abril de 2015
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

Segons un document presentat durant el mes d'abril per la FIAB, la Xina i Hong Kong, el sud-est asiàtic i els EUA són els mercats prioritaris per a l'exportació espanyola d'alimentació i begudes l'any 2014. Us enllacem també la presentació de l’informe

Amunt

::Medi ambient

Reviviendo la economía del océano: la necesidad de actuar en 2015

Revivint l’economia de l'oceà: la necessitat d’actuar l'any 2015
WWF, 24 d’abril de 2015
WWF

El document, elaborat conjuntament entre la Universitat de Queensland i la consultora Boston Grup, analitza el paper de l’oceà com a motor econòmic, destaca les amenaces que hi pesen (canvi climàtic i sobreexplotació) i en dóna solucions. Es desprèn del document que el valor dels actius clau de l’oceà pujaria a, com a mínim, 24 bilions de dòlars. Si es compara amb les deu majors economies mundials, l'oceà en seria la setena, amb un valor anual en béns i serveis de 2,5 bilions de dòlars (el PIB d'Espanya està valorat en 1,39 bilions de dòlars)

(Resum)

Revivint l’economia de l'oceà: la necessitat d’actuar l'any 2015
WWF, 24 d’abril de 2015
WWF

(Informe complet)

Informe sobre una nueva Estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal (2014/2223(INI))

Informe sobre una nova Estratègia de la UE a favor dels boscos i del sector forestal (2014/2223(INI))
Parlament Europeu

El Parlament Europeu ha adoptat un Informe d’iniciativa sobre la nova Estratègia europea per als boscos que trobareu en aquest enllaç

Climat smart: Agriculture 2015

Agricultura intel·ligent 2015
Montpellier (França), 16-18 de març de 2015
Climat Smart Agriculture

Enllacem les presentacions de la Conferència Internacional sobre Agricultura Intel·ligent que va tenir lloc el proppassat mes de març amb l’objectiu d’enfortir i establir ponts de diàleg entre els diferents actors per crear coneixements que ens permetin reconciliar la producció agrícola amb la lluita contra el canvi climàtic.
Cal destacar-ne l’anunci de França d’un programa internacional de recerca per augmentar l'emmagatzematge de carboni dels sòls agrícoles (Le quatre pour mil) a fi de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest programa s’integrarà en les negociacions sobre el clima a la conferència de París (cop. 21)

El sistema espanyol de gobernanza del agua

El sistema espanyol de governança de l’aigua
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, abril de 2015
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

El principal objectiu del document elaborat conjuntament amb l’ICEX és donar a conèixer el sistema de governança de l'aigua a Espanya a la comunitat internacional i el potencial del nostre país, el de la seva Administració pública hidràulica i el de les empreses del sector de l'aigua per aportar solucions eficaces i eficients als reptes que planteja la gestió de l'aigua

California Drought: Farm and Food Impacts

Sequera a California: impactes a les explotacions i els aliments
United States. Department of Agriculture’s Web, abril de 2015 
United States. Department of Agriculture

Us enllacem la pàgina del Servei de Recerca Econòmica del Departament d’Agricultura dels Estats Units dedicat a la sequera californiana. Califòrnia és un important productor de fruites, verdures, fruita seca i productes lactis, i la sequera té implicacions potencials per als subministraments dels Estats Units i els preus dels productes afectats a curt i mitjà termini

Global Soil Week 2015 – Chairman’s conclusions: Transformation is needed – transformation is possible

Setmana Mundial del Sòl 2015 – les conclusions de la Presidència: cal la transformació - la transformació és possible
Global Soil Week. Berlín, 19-23 d’abril de 2015 
Global Soil Week

Us enllacem el document que recull les conclusions de la Setmana Mundial del Sòl que ha tingut lloc a Berlin

Amunt

::Mercats mundials

Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord als 20 anys: amb la liberalització completa del comerç regional, l’enfocament canvia cap a altres mètodes d'aprofundiment de la integració econòmica
Amber Waves, 6 d’abril de 2015 
United States. Department of Agriculture

Article aparegut a la publicació periòdica Amber waves elaborada per economistes del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Més de dues dècades han passat des de la implementació del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord l’any 1994. El TLCAN ha tingut un efecte profund en molts aspectes de l’agricultura de l’Amèrica del Nord. Els sectors agrícoles dels països membres, el Canadà, Mèxic i els Estats Units, han estat cada vegada més integrats, com evidencia l’augment del comerç d’una àmplia gamma de productes agrícoles i els importants nivells d'inversió d’empreses transfrontereres en el sector dels aliments processats. Per aprofundir en les relacions econòmiques fomentades en el TLCAN, els països membres han seguit una trajectòria única que depèn més de marcs organitzatius bilaterals que dels marcs trilaterals creats en l’inici del Tractat

Les empreses petites i mitjanes i el Tractat Transatlàntic sobre Comerç i Inversions
European Commission, 20 d'abril de 2015  
European Commission

El Tractat Transatlàntic sobre Comerç i Inversions (TTIP) té un potencial significatiu per a les petites i mitjanes empreses, segons un informe donat a conèixer avui a Brussel·les. Es presenten els resultats d’una enquesta a les petites i mitjanes empreses (PIME) duta a terme l’any 2014 sobre els reptes a què s'enfronten quan exporten als Estats Units. També utilitza les dades recentment disponibles per mirar l’escala de les exportacions de les PIME de la UE als Estats Units

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires: rapport au Parlement

Observatori de la formació dels preus i els marges dels productes alimentaris: informe per al Parlament
Abril de 2015, 319 p.
Observatoire de la Formation des Prix et des Marges des Produits Alimentaires

Informe presentat al Parlament francès. El document destaca que l’any 2014 es caracteritza per una disminució en els preus de producció (excepte en la llet de vaca i el blat dur) de l’ordre d’un 5% en comparació amb l’any 2013. S’observen encara majors descensos en el bestiar boví (- 6%) i porcí (-8%). La baixada dels preus agrícoles ha contribuït a la recuperació dels marges nets dels supermercats i la indústria

Amunt

::Sectors productius

US Beef Exports to the EU Grow Despite Trade Barriers

Les exportacions de boví dels Estats Units a la UE creixen malgrat les barreres comercials
Amber waves, 6 d’abril de 2015
United States. Department of Agriculture

Article elaborat per economistes del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Des de l’any 2006, les exportacions de boví dels Estats Units a la Unió Europea han crescut substancialment

The european dairy industry towards 2020. Report extracts: Challenges, strategies and change

La indústria làctia europea cap a l’any 2020. Extracte de l’Informe: reptes, estratègies i canvi
Promar Internacional. Abril de 2015, 34 p.
Promar Internacional

Aquest informe permet comparar els sectors lactis dels 9 principals productors de llet a la Unió Europea: Dinamarca, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Espanya i el Regne Unit. Recull la caracterització i alternatives de llurs sistemes de producció, transformació, processament, costos de producció i perspectives. De l’informe, s’extreu, entre d’altres qüestions: a Espanya, el 80% de la transformació és en mans del sector privat i el 40% del capital és estranger, mentre que a Irlanda el 90% són cooperatives i a Dinamarca la cooperativa Ara la domina el mercat

Baròmetre econòmic de les cooperatives lleteres
Fédération nationale des coopératives laitières (Fncl), 23 d’abril de 2015 
Fédération Nationale des Coopératives Laitiéres (FNCL)

Resultats del primer baròmetre econòmic davant l’acabament de les quotes làcties. Ofereix una imatge numèrica de les cooperatives lleteres abans de la supressió de les quotes làcties i ofereix perspectives per als pròxims anys. Destaca que, si les cooperatives volen fer front a la volatilitat forta que imperarà en els mercats, no ho poden deixar tot en mans dels poders públics

Comparativa de exportaciones de vino Italia-España

Comparativa d’exportacions de vi Itàlia-Espanya
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). 27 d’abril de 2015, 9 p.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

Estudi comparatiu sobre dos grans productors vitivinícoles europeus. El document s’acompanya de gràfics

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya