# 0159

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Divendres, 05 de juny de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem un nou article i una monografia a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès

::Document destacat

State of nature in the EU 

State of nature in the EU. Annexos 

Situació del medi natural a la Unió Europea
European Commission, 20 de maig de 2015, 80 p.
European Commission

L'informe que enllacem proporciona dades i xifres completes sobre la situació i tendències de les espècies i els hàbitats coberts per les dues directives sobre la naturalesa de la UE, amb el ple suport dels nombrosos informes presentats pels estats membres l’any 2013. El document conclou que els ocells i les espècies protegides de la Unió Europea continuen amenaçats principalment per l’agricultura. No obstant, l’observança i aplicació correctes de les directives d’Hàbitats i Aus podria millorar aquesta situació

Amunt

::Agroclimatologia

Un període sense preocupacions greus fins al moment

Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin vol. 23, núm. 05, 2015 
European Commission

L’informe mensual sobre la marxa i les perspectives dels grans cultius a Europa apunta que els cultius d’hivern continuen en bona forma, i les previsions per als cultius de primavera són força positives a tot Europa amb dues excepcions: una se situa a Espanya, concretament a Andalusia, i l’altra a Itàlia, a Puglia, on la manca de pluges està afectant el desenvolupament del cultiu

Amunt

::Crisi alimentària

Global food security index 2015: An annual measure of the state of global food security

Índex de seguretat alimentària mundial 2015: un mesurament anual de l’estat de la seguretat alimentària mundial
The Economist Intelligence Unit. Maig de 2015, 53 p.
Economist Intelligence Unit

Aquest document anual és una eina de comparació que explora el diàleg dinàmic i universal sobre la seguretat alimentària mitjançant l’examen de qüestions fonamentals sobre l’assequibilitat, disponibilitat, qualitat i seguretat dels aliments en més de 100 països

L’estat de la inseguretat alimentària al món
Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO). 27 de maig de 2015, 66 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

La publicació L’estat de la inseguretat alimentària al món d’enguany fa balanç dels progressos realitzats en la consecució del primer Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM 1) i l’objectiu de la Cimera Mundial sobre l’Alimentació establerts per la comunitat internacional en relació amb la fam, i reflexiona sobre el que s’ha de fer encara, mentre es prepara la transició a la nova agenda per al desenvolupament sostenible després de 2015. El document destaca que el nombre de famolencs al món s’ha reduït en uns 795 milions. Són 216 milions menys que en el període 1990-1992. Malgrat tot, això suposa que una de cada 9 persones al planeta no pot consumir els aliments suficients per portar una vida saludable

Amunt

::Desenvolupament rural

The role of women in the seafood industry

El paper de la dona en la indústria pesquera
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 19 de maig de 2015, 7 p. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Us enllacem el resum de l’informe que analitza la participació de la dona en el sector pesquer mundial. L’informe és de pagament; el seu preu són 30 euros, i es pot adquirir a través de la web de la FAO

[Resum]

Création d’emplois et développement économique local

Creació d'ocupació i desenvolupament econòmic local
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OECD), 20 de maig de 2015
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OECD)

Aquesta publicació insígnia del Programa LEED serà la primera d’una sèrie que posarà en relleu els últims descobriments sobre les polítiques per donar suport a la creació d’ocupació en un format accessible als responsables polítics (nacionals, regionals i locals), els professionals i els membres de la societat civil

Amunt

::Indústria agroalimentària

Estratègia industrial de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació, 30 d’abril de 2015
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Document que recull els plans d’actuació dels set àmbits que estructuren l’Estratègia industrial per a Catalunya, dissenyada en el marc de l’estratègia Europa 2020. Són els àmbits següents: indústries alimentàries; indústries de la química, l’energia i els recursos; sistemes industrials; indústries del disseny; indústries de la mobilitat sostenible; indústries de la salut i ciències de la vida, i indústries culturals i basades en l’experiència. L’objectiu d’aquests plans d’impuls i de les mesures i accions concretes que presenten és enfortir la posició competitiva dels sectors sobre els quals Catalunya vol fonamentar el seu creixement industrial i on pot destacar per capacitat d’internacionalització, potencial d’innovació i oportunitats de creixement

Rànquing mundial de les marques més triades pels consumidors
Kantar World Pannel, 14 de maig de 2015
Kantar World Pannel

Coca-Cola és la marca més triada en el món durant 2014, seguida per Colgate i Maggi, segons l’informe anual de Kantar World Pannel. Enguany, Nescafé baixa una posició, respecte de l’informe de l’any anterior, i ocupa el cinquè lloc

Study on Mandatory origin labelling for milk, milk used as an ingredient and other unprocessed meats

Informe sobre l’etiquetatge obligatori de l’origen de la llet, la llet usada com a ingredient i altres carns sense processar
European Commission, 20 de maig de 2015
European Commission

Segons l'informe elaborat per la Universitat de LEI i altres institucions, la Comissió Europea no creu necessari indicar obligatòriament en les etiquetes l’origen de la llet i de les carns menors (conill, cavall i caça) a causa de l’impacte econòmic que això suposaria

Amunt

::Medi ambient

State of nature in the EU

Situació del medi natural a la Unió Europea
European Commission, 20 de maig de 2015, 80 p.
European Commission

L'informe que enllacem proporciona dades i xifres completes sobre la situació i tendències de les espècies i els hàbitats coberts per les dues directives sobre la naturalesa de la UE, amb el ple suport dels nombrosos informes presentats pels estats membres l’any 2013. El document conclou que els ocells i les espècies protegides de la Unió Europea continuen amenaçats principalment per l’agricultura. No obstant, l’observança i aplicació correctes de les directives d’Hàbitats i Aus podria millorar aquesta situació

Situació del medi natural a la Unió Europea
European Commission, 20 de maig de 2015, 80 p.
European Commission

[Annexes]

Global Energy and Climate Outlook: Road to Paris (GECO2015). Assessment of Low Emission Levels under World Action Integrating National Contributions

Perspectives per a l’energia i el clima: camí de París (GECO2015). Avaluació d'un nivell baix d’emissions en el marc de l'Acció Mundial d’Integració d’Aportacions Nacionals
European Commision. 19 de maig de 2015, 182 p.
Join Research Centre

L’estudi que enllacem té com a objectiu proporcionar els resultats analítics sobre el clima i les conseqüències econòmiques d’un potencial acord internacional en la pròxima Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP21) que se celebrarà a París el desembre de 2015. El document proposa un escenari per a la dècada 2020-2030. Els autors conclouen que els esforços mundials per aconseguir baixes emissions en les economies en vies de desenvolupament i la integració de l’acció per al clima en la política econòmica poden assolir simultàniament els objectius climàtics, la millora de la seguretat energètica i l’eficiència i el creixement econòmic robust

Amunt

::Producció ecològica

Aliments ecològics: ajudar els consumidors de la UE a fer una elecció informada
European Parliament, 19 de maig de 2015
European Parliament

Us enllacem la publicació del Parlament Europeu que informa sobre el sector ecològic a la Unió Europea. Hi podreu trobar les darreres dades globals disponibles. A escala mundial, 43,1 milions d’hectàrees de terra agrícola van ser destinades a la producció ecològica l’any 2013, sis milions més que l’any anterior. Amb 10,2 milions d’hectàrees, la Unió Europea (UE) representa el 24% de la superfície ecològica del món. A la UE, lidera el rànquing de producció ecològica Alemanya, seguida de França, el Regne Unit i Itàlia

Amunt

::Recursos hídrics

Water for food security and nutrition

Contribució de l’aigua a la seguretat alimentària i la nutrició
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 14 de maig de 2014
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Després de 2 anys d’investigació, el Grup d’Alt Nivell d’Experts en Seguretat Alimentària i Nutrició presenta el document que enllacem, la funció del qual és assenyalar els camins perquè l’aigua contribueixi a la seguretat alimentària mundial. Aquest text haurà de ser aprovat pel Comitè de Seguretat Alimentària Mundial en el seu 42è període de sessions plenàries a l’octubre de 2015

Contribució de l’aigua a la seguretat alimentària i la nutrició
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 14 de maig de 2014
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Amunt

::Sectors productius

El sector de la miel en cifras: principales indicadores económicos en 2014

El sector de la mel en xifres: principals indicadors econòmics l’any 2014
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, maig de 2015 
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA)

L’informe anual apunta que durant l’any 2014 s’ha registrat a Espanya un augment tant d’explotacions apícoles com de ruscs. Han augmentat les importacions de mel xinesa i les exportacions espanyoles de mel a França i Alemanya. Tanmateix, s’ha observat un decrement en el consum de mel en el mercat interior respecte de l’any 2013

Les filières avicoles en Ukraine: L’émergence d’un acteur mondial?

Les indústries avícoles a Ucraïna: l’aparició d’un actor global?
France Agrimer. 19 de maig de 2015, 28 p.
France Agrimer

Ucraïna ha esdevingut el major exportador de productes avícoles (carn d’aus de corral i ovoproductes). Aquest estudi descriu l’estructura i organització dels sectors de la carn d’aus de corral i ous des de la dècada dels anys 90 fins a l’actualitat, i avalua la capacitat de la indústria avícola ucraïnesa per competir amb els productes europeus i amb els mercats de països tercers

Informe 2014-2015

Deoleo. Maig de 2015, 49 p.
DEOLEO

Informe anual sobre la campanya que analitza les dades de producció d’oli en els diferents països en què es conrea l’olivera. En el document, trobareu temes d’actualitat on s’analitzen els sectors oleícoles espanyol i italià. La secció estadística comprèn dades històriques de les campanyes 2013/14 (producció, consum, importacions, exportacions, existències finals, preus, estimacions de producció de la campanya 2014/15...) per a Espanya, Itàlia, Grècia, Tunísia, la conca mediterrània i la resta del món (hemisferi sud i altres països de consum rellevant)

Potencial de producción vitícola en la Unión Europea y en España

Potencial de producció vitícola a la Unió Europea i a Espanya
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Maig de 2015, 19 p.
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Les comunitats autònomes que han augmentat la superfície plantada de raïm de vinificació des de la campanya 2000/2001 són: la Rioja (4.001 ha més), el País Basc (1.731 ha més), Galícia (1.012 ha més), Illes Balears (322 ha més) i Cantàbria (48 ha més)

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya