# 0160

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dijous, 18 de juny de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem una nova monografia a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us sigui d'interès

::Document destacat

Mediterranean food consumption patterns: diet, environment, society, economy and health. A White Paper Priority 5 of Feeding Knowledge Programme 

Patrons mediterranis de consum d'aliments: la dieta, el medi ambient, la societat, l'economia i la salut. Prioritat 5 del Llibre Blanc del Programa Alimentant el coneixement
CIHEAM/FAO. Expo Milan, juny 2015. Roma.76 p.
CIHEAM / FAO

Un nou informe de la FAO i el Centre Internacional d'Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM), presentat a l'Exposició Universal de Milà, examina els efectes negatius dels canvis en les pautes alimentàries a la Mediterrània i demana un programa d'acció en suport de dietes més sostenible

Amunt

::Desenvolupament rural

Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar

Plataforma de coneixements sobre agricultura familiar
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 16 de juny de 2015
Food ang Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

La FAO acaba de publicar una plataforma de coneixements sobre agricultura familiar que reuneix informació digital de qualitat sobre l’agricultura familiar d’arreu del món, inclosos lleis i reglaments nacionals, polítiques públiques, millors pràctiques, dades i estadístiques, investigacions, articles i publicacions

Amunt

::Dieta mediterrània

Mediterranean food consumption patterns: diet, environment, society, economy and health. A White Paper Priority 5 of Feeding Knowledge Programme

Patrons mediterranis de consum d'aliments: la dieta, el medi ambient, la societat, l'economia i la salut. Prioritat 5 del Llibre Blanc del Programa Alimentant el coneixement
CIHEAM/FAO. Expo Milan, juny 2015. Roma.76 p.
CIHEAM / FAO

Un nou informe de la FAO i el Centre Internacional d'Alts Estudis Agronòmics Mediterranis (CIHEAM), presentat a l'Exposició Universal de Milà, examina els efectes negatius dels canvis en les pautes alimentàries a la Mediterrània i demana un programa d'acció en suport de dietes més sostenible

Amunt

::Indústria agroalimentària

You are part of the food chain: Key facts and figures on the food supply chain in the European Union

Sou part de la cadena alimentària: Fets i xifres clau sobre la cadena de subministrament d'aliments a la Unió Europea
Comissió Europea, juny 2015. 7 p.
European Commission

Document de caire divulgatiu sobre els diferents aspectes entorn a la cadena alimentària

Impact de la crise économique sur la consommation de viandes et évolutions des comportements alimentaires

Impacte de la crisi econòmica en el consum de carn i els canvis de comportament alimentaris
France Agrimer, juny 2015. 16 p.  
France Agrimer

Anàlisi comparativa de França i la resta de països europeus de l’evolució del consum de carnis per grups durant un període de 10 anys

Amunt

::Medi ambient

Us oferim informació sobre: biodiversitatcanvi climàtic, economia circular i renovables.

Construint una visió comuna per a l'agricultura i l’alimentació sostenible: principis i enfocaments
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015, 56 p. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

L'informe proporciona la visió, els principis clau i les directrius sobre la manera d'avançar per a la transició cap a una alimentació i una agricultura sostenibles. Es basa en la llarga experiència que posseeix l'Organització en l'elaboració de conceptes, enfocaments i instruments de sostenibilitat, i ofereix una plataforma comuna per a una visió del sector de l'agricultura i de les sinergies intersectorials que faran de l'agricultura un sector més productiu i sostenible

Green week 2015

3-5 juny de 2015. Brussel·les
Green week

Us enllacem les presentacions dels 3 dies de la setmana verda que cada any per aquestes dates se celebra a Brussel·les. Enguany, aborda el tema de la reducció de la biodiversitat

[Presentació]

3-5 juny de 2015. Brussel·les
Green week

[Presentació]

3-5 juny de 2015. Brussel·les
Green week

[Presentació]

El cambio climático en España, 2033: Hacia una economía baja en carbono

El canvi climàtic a Espanya 2033: Cap a una economia baixa en carboni
Price Waterhouse Coopers (PWC). 2015
Price Waterhouse Coopers (PWC)

Estudi de prospectiva centrat en la transició climàtica i energètica. L’informe conclou que Espanya podria aconseguir una reducció
d'entre un 7% i 17% de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) fins al 2033, si porta a terme, entre altres accions, una profunda modernització del seu model econòmic, que hauria d'estar sustentat en la innovació i el desenvolupament tecnològic

7-8 juny. Elmau (Germany)
G7 Germany

En la darrera reunió del G7 es va tractar el tema del canvi climàtic amb vistes a la propera cimera sobre canvi climàtic el mes de desembre a París. El compromís assolit pels set polítics gira entorn de l'objectiu de la «descarbonització» de la indústria, és a dir, la reducció fins al límit de la seva dependència del carbó. Aquesta seria la via a través de la qual aconseguir posteriorment èxits com el control de la temperatura en el procés d'escalfament global. Us apropem un document que recull aquest i més compromisos adoptats pels membres del G7

Impuls a l'economia verda i a l'economia circular: competitivitat, eficiència, innovació: Una estratègia del govern de la Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya, 26 de maig de 2015. 43 p.
Generalitat de Catalunya

El Govern català ha aprovat un document d’impuls a l’economia verda i circular, que promou la transició cap a un model productiu socialment inclusiu, basat en les baixes emissions i l’eficiència en l’ús dels recursos amb l’horitzó de 2020. Amb una inversió del 2% del PIB en activitats relacionades amb l’economia verda, permetria crear entre 68.000 i 100.000 llocs de treball a Catalunya a curt termini. El document identifica els set sectors productius que tenen capacitat motora per liderar la transició; entre ells, com podreu veure, s’hi troba la indústria agroalimentària, i altres graons de la cadena de valor, com els sectors primaris, la distribució, les indústries de l’envasat i l’embalatge, la maquinària per a alimentació, els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració

Cap a una nova normalitat de la Xina:canvi estructural, creixement de qualitat i límit d’emissions
London School of Economics, 8 de juny de 2015. 64 p.
Granthamesearch Institute on Climate Change and the Environment

L'estudi que us enllacem conclou que la Xina podria aturar el seu creixement d'emissions de gasos d'efecte hivernacle l'any 2025, cinc anys abans del que les autoritats xineses s'han compromès

Renewable energy progress report

Informe sobre els progressos en els objectius en energies renovables
European Commission. 16 de juny de 2015, 16 p.
European Commission

Aquest informe de la Comissió ofereix una panoràmica dels desenvolupaments de política sobre energies renovables en països de la UE. Segons l’informe, el 15% de l’energia utilitzada l’any 2014 a la UE va ser renovable. 25 països de la UE esperen complir els seus objectius en energies renovables

 

Amunt

::Perspectives

Informe España goes global 2033 de PwC: ¿Cuál es el futuro de España en el sector agroalimentario en el contexto internacional?[

España goes global 2033 de PwC: Quin és el futur d’Espanya en el sector agroalimentari en el context internacional
Tecla Keller (PricewaterhouseCoopers). VII Conferencia Anual de Vet+i. 4 de juny de 2015, Madrid.
Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal

En aquesta presentació es destaca que: Espanya és l'economia desenvolupada que més ha crescut durant els últims 20 anys, guanyant competitivitat, i quant  a exportacions  d’aquí a 2033, els productes agroalimentaris es trobaran dins dels grups de major creixement; a més, afegeix que els productes d'origen animal creixeran cap al 6% anualment, arribant a multiplicar per tres les exportacions en 20 anys

[Presentació]

Perspectives econòmiques mundials
World Bank. 10 de juny de 2015, 199 p.
World Bank

Segons el darrer informe anual del Banc Mundial, els països en vies de desenvolupament s'enfronten a una  dura transició cap a 2015, amb majors costos d’endeutament i menors preus per al petroli i altres productes bàsics

Amunt

::Sanitat animal i vegetal

VII Conferencia Anual de Vet+i. 4 de juny de 2015, Madrid.
Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal

Podeu accedir a totes les presentacions d’aquesta jornada.
Enguany, la jornada porta el títol La R + D + I en Sanitat Animal davant el desafiament alimentari, posant el focus en la importància estratègica de la sanitat animal i la seva contribució al subministrament d'aliments davant una població creixent

Amunt

::Sectors productius

Amb aquest número, us oferim nova informació dels sectors boví, llet i pinsos.

Rapport de situation et de propositions sur la filière bovins viande

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt. 11 de juny de 2015. 
Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forët

Informe governamental en què es proposen vies per tal de millorar el sector de boví de carn a França, en un context conjuntural de mercat caracteritzat per condicions molt desfavorables

El futuro del sector lácteo en el mundo sin régimen de cuotas

El futur del sector lacti en el món sense règim de quotes
10 de juny de 2015
Euroganadería

Podeu veure les conclusions del fòrum organitzat per Agrifood Comunicación

Assegurant el futur del sector ramader de la UE i la producció de pinsos

Assegurant el futur del sector ramader de la UE i la producció de pinsos
Mr Ruud Tijssens (European Feed Manufacturers' Federation). 58th FEFAC Annual General Meeting 2015. 10 de juny
European Feed Manusfacturers's Federation (FEFAC)

Podeu accedir a la presentació de la reunió anual Federació Europea de Productors de Pinsos

[Presentació]

Assegurant els subministraments estratègics de matèries primeres per a un sector ramader europeu competitiu
Jens Schaps (European Commission). 58th FEFAC Annual General Meeting 2015. 10 juny. Cologne (Germany). 27 p.
European Feed Manusfacturers's Federation (FEFAC)

Presentació a càrrec de la Comissió Europea

Assegurant els subministraments estratègics de matèries primeres per a un sector ramader europeu competitiu
Guillaume Roué (President of the International Meat Secretariat (IMS), President of the French Interprofessional Pork Council (INAPORC). 58th FEFAC Annual General Meeting 2015. 10 de juny. Cologne (Germany). 16 p.
European Feed Manusfacturers's Federation (FEFAC)

Presentació a càrrec del president de l’Oficina Permanent  Internacional de la Carn

Memòria anual 2014-15
European Feed Manufacturers' Federation (FEFAC). Juny de 2015. 24 p.
European Feed Manusfacturers's Federation (FEFAC)

Informe d’activitats de la Federació Europea de Productors de Pinsos

Amunt

::Tecnologia (R+D) i Innovació

La sanidad animal en el marco de las estrategias para la innovación en el ámbito agroganadero

La sanitat animal en el marc de les estratègies per a la innovació en l’àmbit agroramader
Carolina Gutiérrez Ansótegui (MAGRAMA). VII Conferencia Anual de Vet+i. 4 de juny de 2015. Madrid.
Plataforma Tecnològica Española de Sanidad Animal

En aquesta presentació es va destacar el rol de les Associacions Europees d'Innovació (AEI o EIP per les sigles en anglès), les quals busquen accelerar la transferència del coneixement, gràcies a una integració multidisciplinar en Grups operatius de mínim dos membres, afegint que es publicaran les bases reguladores a la fi de aquest any, 2015. Un cop es presentin les sol·licituds, els grups tindran un any per definir les obligacions i responsabilitats de cada membre del grup, i des de la constitució del grup operatiu, comptaran amb 3 anys per a la seva execució

[Presentació]

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya