# 0161

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimarts, 07 de juliol de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem un nou article i una nova monografia a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès

::Document destacat

La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial

Agustí Segarra Blasco. Informes Fundació Catalunya Europa; 3. 2015, 91 p.
Fundació Catalunya Europa

L’autor fa un breu repàs des de l’any 1995 en què s’observa un gran creixement del sector fins a l’any 2007, quan es veu afectat per la crisi. Tot i que els darrers anys ja es pot parlar de recuperació, l’autor apunta que “un dels principals reptes és recuperar el múscul del sector agroalimentari, no només quantitativament sinó també qualitativament”. L’estudi també reflecteix que el teixit empresarial registra una gran heterogeneïtat, motiu pel qual Segarra proposa dissenyar unes polítiques industrials sensibles a aquesta realitat: “Cal centrar les polítiques d’impuls en dos grups d’empreses: el centenar d’empreses més grans, que superen els 25 milions de facturació i que tenen una gran capacitat d’arrossegament, i allò que en podríem anomenar Young Innovative Companies, companyies creades fa menys de sis anys, que facturen menys d’un milió d’euros però que destinen un percentatge important del seu volum a la R+D.”

Amunt

::Agroclimatologia

Crop monitoring in Europe: MARS Bulletin

vol. 23, núm. 06. 2015, 48 p.
European Commission

La perspectiva positiva continua a la UE-28 tot i la preocupació per la sequera que afecta el centre i sud d'Espanya i Itàlia i que ha fet baixar els rendiments dels cereals

Amunt

::Desenvolupament rural

Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola

Pla per a la igualtat de gènere en el sector pesquer i aqüícola
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 2015, 57 p.
Ministeri d'Agricultura, Alimentaicó i Medi Ambient (MAGRAMA)

Document elaborat per la Secretaria General de Pesca, a través de la Xarxa, en col·laboració amb l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats

Amunt

::Energies renovables

Renewables 2015 Global Status Report

Informe sobre la situació de les energies renovables
REN21. Juny de 2015, 169 p.
REN21

Informe anual de referència del sector. L'energia renovable va continuar creixent l'any 2014 malgrat el descens dels preus del petroli durant la segona meitat de l'any

[Resum]

Informe sobre la situació de les energies renovables
REN21. Juny de 2015, 169 p.
REN21

Informe anual de referència del sector. L'energia renovable va continuar creixent l'any 2014 malgrat el descens dels preus del petroli durant la segona meitat de l'any

[Informe complet]

Amunt

::Indústria agroalimentària

La indústria agroalimentària catalana: una perspectiva empresarial

Agustí Segarra Blasco. Informes Fundació Catalunya Europa; 3. 2015, 91 p.
Fundació Catalunya Europa

L’autor fa un breu repàs des de l’any 1995 en què s’observa un gran creixement del sector fins a l’any 2007, quan es veu afectat per la crisi. Tot i que els darrers anys ja es pot parlar de recuperació, l’autor apunta que “un dels principals reptes és recuperar el múscul del sector agroalimentari, no només quantitativament sinó també qualitativament”. L’estudi també reflecteix que el teixit empresarial registra una gran heterogeneïtat, motiu pel qual Segarra proposa dissenyar unes polítiques industrials sensibles a aquesta realitat: “Cal centrar les polítiques d’impuls en dos grups d’empreses: el centenar d’empreses més grans, que superen els 25 milions de facturació i que tenen una gran capacitat d’arrossegament, i allò que en podríem anomenar Young Innovative Companies, companyies creades fa menys de sis anys, que facturen menys d’un milió d’euros però que destinen un percentatge important del seu volum a la R+D.”

Cambra de Comerç de Catalunya. 16 de juny de 2015, 17 p.
Cambra de Comerç de Catalunya

En el període que va dels anys 2009 a 2014, a Catalunya, nou dels vint subsectors principals pertanyen al sector industrial (sis a Espanya). El subsector que més inversió estrangera capta a Catalunya són els serveis d’emmagatzematge i activitats afins al transport (amb el 10,8% del total de la inversió estrangera a Catalunya), seguit de la indústria alimentària amb un pes del 9,7%

Amunt

::Medi ambient

Us oferim informació sobre: canvi climàticrecursos hídrics

Construint una visió comuna per a l'agricultura i l’alimentació sostenible: principis i enfocaments
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2015, 56 p. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

L'informe proporciona la visió, els principis clau i les directrius sobre la manera d'avançar per a la transició cap a una alimentació i una agricultura sostenibles. Es basa en la llarga experiència que posseeix l'Organització en l'elaboració de conceptes, enfocaments i instruments de sostenibilitat, i ofereix una plataforma comuna per a una visió del sector de l'agricultura i de les sinergies intersectorials que faran de l'agricultura un sector més productiu i sostenible

Climate change and food systems: Global assessments and implications for food security and trade

Canvi climàtic i sistemes alimentaris: assessoraments i implicacions per a la seguretat alimentària i el comerç a escala mundial
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 18 de juny de 2015, 356 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Nova publicació de la FAO que recull les conclusions d'un grup de científics i economistes que han fet un balanç dels efectes del canvi climàtic sobre l'agricultura i l'alimentació a escala mundial i regional en les últimes dues dècades. Els autors afirmen que l'escalfament global tindrà conseqüències profundes sobre on i com es produeixen els aliments, i durà també a una reducció de les propietats nutricionals d’alguns cultius, la qual cosa té implicacions en les polítiques de lluita contra la fam i la pobresa i per al comerç mundial d'aliments. El llibre proposa solucions per fer front a aquests reptes

XXXIII Congreso Nacional de Riegos

XXXIII Congrés Nacional de Regs
València, 16-18 de juny de 2015 
Asociación Española de Riegos y Drenajes (AERYD)

Informe que recull les conclusions del Congrés enguany celebrat a València. Un dels principals reptes plantejats al Congrés és millorar l'eficiència energètica del regadiu

Amunt

::Organismes Genèticament Modificats (OGM)

Des de dins cap enfora: informe de sostenibilitat Monsanto 2014
23 de juny de 2015, 168 p.
Monsanto

Memòria anual de l'empresa Monsanto en què anuncia el seu objectiu global de reduir el nivell d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en un 22 per cent per lliura d'ingredient actiu en les seves operacions globals per a la protecció de cultius l'any 2020 respecte dels nivells de 2010. Monsanto també inclou el compromís de desenvolupar millors llavors i pràctiques agronòmiques que ajudin els agricultors a utilitzar l'any 2030 un terç menys dels recursos que utilitzaven l'any 2000 per conrear blat de moro, soja i cotó

Amunt

::Perspectives

Agricultural Outlook 2015

Perspectives agrícoles 2015
OECD-FAO. 1 de juliol de 2015, 148 p. 
Organisation for Econcnomic Co-operation and Development

En termes reals, s'espera que els preus de tots els productes agrícoles disminueixin durant els pròxims deu anys a causa de l'augment de la producció, la tendència del creixement de la productivitat i els baixos preus dels insums; tots tres factors superaran probablement els lents increments de la demanda. Si bé això és congruent amb la tendència de disminució secular a llarg termini, s'espera que els preus es mantinguin en un nivell més alt que en els anys anteriors al preu màxim de 2007-2008. En general, s'espera que el comerç augmenti més lentament que en la dècada anterior. Cereals: les altes existències i la disminució dels costos de producció estan impulsant a la baixa els preus nominals dels cereals a curt termini, mentre que la demanda sostinguda i l'augment dels costos de producció incrementaran els preus nominals de nou a mitjà termini. Oleaginoses: la forta demanda de la farina proteica impulsarà una major expansió de la producció d’oleaginoses. Carn: s'espera que la producció respongui a una millora en els marges, amb l'establiment de preus menors dels cereals farratgers. Lactis: es preveu que les exportacions es concentrin més en els quatre orígens principals: Nova Zelanda, la Unió Europea, els Estats Units d’Amèrica i Austràlia, on les oportunitats per al creixement de la demanda interna són limitades. Agrocombustibles: amb  el decrement de preus del petroli, el comerç de biocombustibles romandrà baix. Pesca: es preveu que la producció pesquera mundial s'ampliï gairebé un 20% cap a l’any 2024. S'espera que l'aqüicultura superi el total de la pesca de captura l'any 2023

[Presentació]

Amunt

::Sectors productius

Amb aquest número, us oferim nova informació dels sectors avicultura, llet i vi.

Spanish egg producers looking to export to the United States

Productors d'ous espanyols que busquen exportar als Estats Units
USDA. Foreign Agricultural Service, 30 de juny de 2015
United States of Agriculture (USDA)

Els Estats Units, un proveïdor líder d'ous al món, ha passat d'un excedent de producció del 4 per cent a un dèficit al voltant del 10 per cent. En aquest context conjuntural propiciat per la grip aviària altament patògena que està assolant els Estats Units, el Ministeri d'Agricultura espanyol ha iniciat el procés per obtenir els permisos per exportar ous amb closca als Estats Units

Tetra Pak dairy index: innovate and communicate to revitalise milk

Índex de productes lactis Tetra Pak: innovar i comunicar per revitalitzar la llet
Tetra Pak. Juny de 2015, 28 p.
Tetra Pak

Informe anual sobre tendències mundials del mercat de productes lactis. Enguany, el document se centra en la innovació i les campanyes de comunicació a fi de rellançar el sector lacti

Opciones para los vinos españoles en el Sudeste Asiático

Opcions per al vi espanyol en el sudest asiàtic
Internacionalización del vino español. Realidad y retos de futuro. La Caixa. Madrid. 27 de juny de 2015, 12 p.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

Internacionalización del vino español. Realidad y retos de futuro. La Caixa. Madrid. 27 de juny de 2015, 12 p.
En aquest document, Caixabank posa en relleu les opcions i el potencial del vi espanyol en els països de l’àrea de l'ASEAN. Tracta sobre els instruments financers existents per a la internacionalització del producte espanyol, explica quina és la tasca de les entitats bancàries i altres organismes per al suport i la millora d'aquest objectiu i posa l'accent en el possible ús del factoring. Presentació publicada en ocasió de la Jornada sobre Internacionalització del Vi Espanyol, organitzada per l’OEMV i l'ICEX

[Presentació]

Situació i perspectives dels ajuts OCM a la promoció en tercers països
Internacionalización del vino español. Realidad y retos de futuro. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Madrid, 27 de juny de 2015, 24p.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

Presentació sobre les mesures europees d'ajut a la internacionalització. Es ressalta que els ajuts a la promoció han de servir per ampliar destinacions i accions; el sector del vi ha de guanyar presència en el món, i, malgrat el creixement de les exportacions, cal guanyar en valor

[Presentació]

 

Principals entrebancs del vi espanyol
Internacionalización del vino español. Realidad y retos de futuro. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Madrid, 27 de juny de 2015, 24p.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

La presentació descriu quins són els punts forts i els punts febles del sector vitivinícola espanyol i el paper que juga la Federació Espanyola del Vi defensant els interessos del sector

[Presentació]

Posicionament de marca en els mercats premium de vins en el món
Internacionalización del vino español. Realidad y retos de futuro. Wine Intelligence. Madrid. 27 de juny de 2015, 45 p.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

La consultora Wine Intelligence aporta el seu coneixement sobre el posicionament de marca en els mercats premium de vins al món

[Presentació]

Allunyar-se del binomi qualitat-preu
Internacionalización del vino español. Realidad y retos de futuro. ICEX. Madrid. 27 de juny de 2015, 21 p.
Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV)

Presentació a càrrec de l’ICEX que tracta sobre la promoció internacional com a mitjà per distanciar-se del binomi qualitat-preu

[Presentació]

El vi espanyol ha d’apostar per la qualitat, la marca i l'envasat
Rafael Rey. Vida rural. Juny de 2015, pp. 34-38
Vida Rural

Enllacem un article del director de l'Observatori Espanyol del Mercat del Vi que recull molt bé la línia estratègica a seguir per aconseguir que els nostres vins siguin més competitius prioritzant el valor per damunt del volum

[Presentació]

Amunt

::Tecnologia (R+D) i Innovació

Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 and beyond

Cap a una estratègia a llarg termini per a la recerca i innovació agrícoles europees a l’horitzó de 2020 i més enllà
Milà. 19 de juny de 2015, 20 p.
European Commission

Document de treball de la Comissió Europea que obre la reflexió i el debat del Taller sobre Recerca i Innovació en el Sector Agrari, el qual escalfa els motors de la conferència que se celebrarà a Brussel·les els dies 26 i 28 de gener de 2016. L’objectiu del document és doble: d'una banda, convidar a la reflexió sobre una estratègia a llarg termini que posi en valor la recerca i innovació com a eines bàsiques d’una agricultura europea competitiva i sostenible capaç de fer front als reptes del futur d'una manera coherent i eficaç, i, de l'altra, contribuir a la discussió i els resultats de l'EXPO de Milà Alimentar el planeta, energia per a la vida bo i oferint punts de vista sobre les prioritats en recerca i innovació

[Document de treball]

Desenvolupar el capital humà i social: la promoció de la innovació a través dels AKIS (sistemes de coneixement i innovació en l'agricultura) 
Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 and beyond. Krijn Poppe. Milà. 19 de juny 2015, 14 p. 
European Commission

Cliqueu per veure la presentació

[Presentació]

Agroecologia: com pot ajudar aquest enfocament la recerca i el desenvolupament de sistemes alimentaris?
Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 and beyond. Niels Halberg (International Centre for Research in Organic Food Systems, ICROFS). Milà. 19 de juny 2015, 20 p.
European Commission

Cliqueu per veure la presentació

[Presentació]

Cultius i ramaderia més saludables
Towards a long-term strategy for European agricultural research and innovation by 2020 and beyond. Marta Hugas (European Food Safety Authority – EFSA)
European Commission

Cliqueu per veure la presentació

[Presentació]

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya