# 0162

Novetats Documentals

El món agrari, alimentari i rural a Internet

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estudis i Prospectiva Agrària. Dipòsit Legal: B.18194-2012. ISSN: 2014-704X

Dimarts, 21 de juliol de 2015 Imprimeix
Avisos del butlletí

Us presentem un nou article i una nova monografia a l'espai "Lectures recomanades" que esperem us siguin d'interès i us desitjem un bon estiu

::Document destacat

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2015: OECD and Emerging Economies

Monitorització i avaluació de la política agrícola 2015: l'OCDE i les economies emergents
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 1 de juliol de 2015, 35 p.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Informe d'avaluació i seguiment de la política agrícola que inclou els països membres de l'OCDE i les economies emergents. El document actual és un petit avanç que reflecteix les polítiques d'ajuts a l'agricultura. L'informe complet serà publicat la tardor d’enguany. Una de les principals conclusions és que els nivells mitjans de suport als productors agrícoles en els països de l'OCDE i en les economies emergents estan convergint. L'OCDE recomana que els països inverteixin més esforços a reorientar les polítiques agrícoles per fer front a les necessitats a llarg termini, millorar el rendiment de la productivitat i la sostenibilitat de l'agricultura i ajudar a fer front als múltiples reptes que es presentaran

Amunt

::Comerç Exterior

Anàlisi del comerç exterior agroalimentari i pesquer
Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient d'Espanya (MAGRAMA). 26 de juny de 2015, 44 p.
Ministeri d'Agricultura, Alimentaicó i Medi Ambient (MAGRAMA)

Informe que recull el comportament a l’àmbit agroalimentari i pesquer l'any 2014 i la seva evolució, segons el MAGRAMA. S'organitza en quatre blocs. El primer descriu la situació i en destaca que el saldo de comerç exterior nacional ha empitjorat un 48% respecte de l’any 2013 en haver un augment de la importació del 4,82%. El bloc II analitza els fluxos comercials i en destaca que el principal soci comercial d'Espanya és la UE, que és la destinació del 75,8% de les mercaderies. El bloc III estudia els grups del comerç exterior agroalimentari i pesquer l’any 2014. Analitza l'evolució (1995-2014) dels grups de productes i conclou que els cinc productes més exportats l'any 2014 van ser: oli d'oliva (2.895 M€), carn de porcí refrigerada (2.547 M€), vi (2.518 M€), mandarines (1.333 M€) i tomàquets frescos (961 M€). Finalment, el bloc IV tracta sobre els preus i la inversió en el sector agroalimentari i pesquer l'any 2014

Amunt

::Crisi alimentària

Achieving Zero Hunger: The critical role of investments in social protection and agriculture

Assolir la fita fam zero: el paper fonamental de les inversions en la protecció social i l'agricultura
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 10 de juliol de 2015, 56 p.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Estudi elaborat per la FAO, el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA) i el Programa Mundial d'Aliments (PMA), presentat el 10 de juliol a Roma en vigílies de la Tercera Conferència Internacional sobre Finançament per al Desenvolupament a Etiòpia del 13 al 16 de juliol de 2015. El document conclou que eradicar la fam de manera sostenible per a l'any 2030 requerirà uns 267.000 milions de dòlars anuals més de mitjana per a inversions en zones rurals i urbanes i en protecció social, de manera que els més desafavorits tinguin accés a aliments i puguin millorar els seus mitjans de vida

Amunt

::Indústria agroalimentària

En aquesta ocasió, us presentem informació sobre la indústria agroalimentària, el malbaratament alimentari i la seguretat alimentària

Informe anual sobre la indústria a Catalunya

Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació. Juny de 2015, 259 p.
Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació

Us enllacem l'informe que destaca que l'any 2014 es va reduir el nombre d'empreses del sector d’alimentació i begudes (–1,8%), seguint la tendència dels últims anys. La bona notícia, igual que en el conjunt de la indústria manufacturera, és l’increment dels afiliats a la Seguretat Social per primer cop des de l'inici de la crisi (+1,9%) i l'increment de la producció industrial per segon any consecutiu (+4,2%). Aquest comportament va ser millor que l'estatal (+2,9%) i que el de la UE-28 (+1,6%) gràcies al fet que les exportacions van créixer (+3,3%), si bé també ho van fer les importacions (+5,8%). Seguint la tònica general de la indústria, els preus van disminuir (–1,5%)

PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya). 14 de juliol de 2015, 192 p.
PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)

L'Anuari de la PIME 2015 ofereix informació relativa al període 2009-2013 amb el nivell de desagregació habitual, per grandària, per sectors i per territori. Quant al capítol monogràfic que anualment incorpora l'Anuari de la PIME catalana, enguany analitza el perfil de la pime manufacturera segons la seva intensitat tecnològica

La cadena alimentària, a la recerca de l'equilibri: anuari UPA
1 de juliol de 2015
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Com cada any per aquestes dates, la Fundació d'Estudis Rurals de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) publica un anuari sota un tema monogràfic que recull els diferents punts de vista d'experts espanyols i europeus del sector agropecuari. Enguany, el tema gira a l'entorn de la cadena alimentària i recull opinions tan rellevants com les de Phil Hogan, Tomás García Azcárate i Raúl Compés López, per citar-ne tres

No More Food to Waste: Global Action to stop food loses and food waste

Prou Malbaratament Alimentari: acció global per aturar les pèrdues de menjar i el malbaratament alimentari
L'Haia, 16-19 de juny de 2015 
No More Food

Podeu accedir amb l'enllaç a totes les presentacions de la Conferència Mundial sobre l'Acció Global per Aturar el Malbaratament Alimentari organitzada pel Govern de l’Haia en col·laboració amb la FAO i altres institucions. Els missatges que es repeteixen més en tots els documents són: el malbaratament és un problema global que requereix una acció global; no és només una qüestió de política mundial, és també una qüestió moral d'escala global; o: els residus d'aliments encara no han rebut l'atenció adequada; les deixalles d'aliments també tenen lloc en els països en desenvolupament; o: el malbaratament és inversament proporcional a la necessitat de ser econòmicament sostenibles i a l'obligació de fer front al canvi climàtic i preservar els recursos naturals i energètics utilitzats en el procés de producció

The Rapid Alert System for Food and Feed: 2014 annual report

Sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos: informe anual 2014
European Commission. 7 de juliol de 2015, 56 p.
European Commission

L'any 2014, les notificacions al sistema d'alerta ràpida per a aliments i pinsos van augmentar un 25%. Entre els riscos més notificats, hi ha el mercuri al peix, les aflatoxines en la fruita seca i la salmonel·la en les aus de corral 

Comissió del Codex Alimentarius:137è període de sessions
6-11 de juliol de 2015. Ginebra.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Us enllacem directrius acceptades en el 137è període de sessions del Codex Alimentarius. Una d’aquestes directrius fa referència al paràsit Trichinella en la carn de porc

Amunt

::Informes econòmics i pressupostos

Comparació dels ingressos agraris entre els estats de la UE
European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development. 15 de juny de 2015, 132 p.
European Parliament

El document destaca el paper de la PAC per assegurar un nivell de vida just entre la comunitat agrària. No obstant, l’informe destaca que no s’ha aconseguit: els ingressos de la UE-15 són 2,3 vegades superiors als de la UE-10 i 6,5 superiors als de la UE-2. Destaca també que les explotacions cerealístiques són les que registren més volatilitat d’ingressos, mentre que les més estables són l’horticultura i els cultius permanents

Amunt

::Medi ambient

Us oferim informació sobre: sequera

Preliminary Analysis: 2015 Drought Economic Impact Study

Anàlisi preliminar: estudi 2015 sobre l'impacte econòmic de la sequera a Califòrnia
University of California. 2015, 9 p.
University of California

Informe de la Universitat de Califòrnia que avalua l’impacte econòmic de la sequera a Califòrnia i ha estat presentat al Departament d'Agricultura dels Estats Units. La reducció dels ingressos per terres que quedaran sense cultivar, la que patirà el sector ramader per les dificultats d’alimentar el bestiar, i la despesa derivada de cercar aigua suposarà a l’Estat un cost de 2.700 milions de dòlars

Amunt

::Mercats mundials

Perspectives regionals sobre oferta i demanda d’aliments bàsics
EU Agricultural Markets Briefs. Juny de 2015, 10 p.
European Commission

Document de la Comissió Europea que analitza l'evolució de l'oferta i la demanda en els països que es consideren els nous motors de creixement (la Xina, l'Índia, el Brasil, Rússia, l'Àfrica sub-sahariana) en les pròximes dècades

Patrons mundials de consum d’aliments: tendències i orientacions
EU Agricultural Markets Briefs. Juny de 2015, 11 p.
European Commission

Document de la Comissió Europea que, com l'anterior, forma part de la sèrie Notes breus sobre mercats agrícoles de la Unió Europea. Aquest segon document identifica les principals tendències i orientacions de la demanda derivades dels patrons de consum

EU Agricultural Markets Briefs. Juny de 2015, 4 p.
European Commission

Document de la Comissió Europea que forma part de la sèrie Notes breus sobre mercats agrícoles de la Unió Europea. En aquest cas,  l'informe revisa l'evolució dels preus durant els darrers 50 anys

Amunt

::Perspectives

Swiss Agricultural Outlook 2014‒2024: Project pilote de réalisation d’un scénario de référence pour le secteur agricole suisse

Perspectives agrícoles de Suïssa 2014-2024: projecte pilot sobre la realització d'un escenari de referència per al sector agrícola suís
Confédèration Suisse. Agroscope, 30 de juny de 2015
Confédèration Suisse

El darrer informe de prospectiva agrícola de l’institut de recerca suís Agroscope preveu que l'explotació de terres agrícoles variarà poc, però que els efectius animals, especialment les vaques lleteres, continuaran disminuint, si bé la producció de llet es mantindrà estable gràcies a l'augment de la productivitat individual. Així mateix, els càlculs indiquen que continuarà l'ajust estructural, causa de la desaparició de les explotacions menys competitives

[Resum]

Perspectives agrícoles de Suïssa 2014-2024: projecte pilot sobre la realització d'un escenari de referència per al sector agrícola suís
Confédèration Suisse. Agroscope, 30 de juny de 2015
Confédèration Suisse

[Informe complet]

Amunt

::Política agrària

Monitorització i avaluació de la política agrícola 2015: l'OCDE i les economies emergents
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 1 de juliol de 2015, 35 p.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Informe d'avaluació i seguiment de la política agrícola que inclou els països membres de l'OCDE i les economies emergents. El document actual és un petit avanç que reflecteix les polítiques d'ajuts a l'agricultura. L'informe complet serà publicat la tardor d’enguany. Una de les principals conclusions és que els nivells mitjans de suport als productors agrícoles en els països de l'OCDE i en les economies emergents estan convergint. L'OCDE recomana que els països inverteixin més esforços a reorientar les polítiques agrícoles per fer front a les necessitats a llarg termini, millorar el rendiment de la productivitat i la sostenibilitat de l'agricultura i ajudar a fer front als múltiples reptes que es presentaran

Amunt

::Sectors productius

Amb aquest número, us oferim nova informació del sector de la fruita i horta i de la llet

Directorio empresarial 2015

Directori empresarial 2015
15 de juliol de 2015
Revista Mercados

Directori empresarial de productors, comercialitzadors de fruites i hortalisses, i empreses auxiliars, elaborat a partir de la informació facilitada per l’empresa Informa, ordenat per comunitats autònomes i províncies d’Espanya, que finalitza amb un rànquing de les principals empreses segons facturació

Prospective filière lait de vache

Perspectives per a la llet de vaca
Les synthèses de FranceAgriMer. Juny de 2014, 12 p.
France Agrimer

Informe de prospectiva que projecta quatre escenaris per a la llet de vaca francesa l’any 2030. Aquests quatre escenaris se centraran principalment en fortes fluctuacions de la demanda i del comerç internacional

Amunt

::Continguts

Consulta i més informació: lllagostera@gencat.cat Estudis i Prospectiva Agrària i Alimentària

© Generalitat de Catalunya